[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2003

Resort ČÚZK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Sněmovna vrátila zákon
 • ČÚZK má svůj server
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Začarovaný katastr na severu
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  Katastr nemovitostí

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Šest hodin o povodních
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Začarovaný katastr na severu

  Geodézie

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Halu Sazka vyměřují geodeti z Krkonoš
 • Konkurence v odvětví zeměměřictví v ČR
 • Soukromá geodezie na rozcestí

  Kartografie

 • Šest hodin o povodních
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Pozemkové úpravy

 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  GIS

 • Šest hodin o povodních
 • IS v zemědělství a lesnictví
 • Nominace na ocenění ve 4.ročníku Geoaplikace
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy
 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  GPS

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • TOUR DE ProMark2 téměř v cíli

  DPZ

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Fotogrammetrie

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Software

 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  Různé

  Školství

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Internet

 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy

  Historie

 • Cimrman zeměměřící
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Přečtěte si

 • Sněmovna vrátila zákon
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  Zajímavosti

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?
 • Cimrman zeměměřící
 • Historie zeměměřictví - dodatky (1. díl)

  Z domova

 • Šest hodin o povodních
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku
 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Ze zahraničí

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?

  ČSGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Testování databáze příspěvků
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  KGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Soukromá geodezie na rozcestí
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  NZK

 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • ČSGK od 6. sjezdu 25. 11. 2000 do 7. sjezdu 8. 3. 2003 (zpráva)
 • Usnesení 7. sjezdu ČSGK, konaného v Praze dne 8. března 2003
 • Program činnosti ČSGK na období 2003 až 2005 (návrh ke schválení)
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 4. část
 • IX. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny, Luhačovice 15. - 17. 5. 2003

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS

  BRNO (4. 2. 2003): Ústav geodézie Fakulty stavební VUT v Brně pořádal začátkem února již šestý ročník tradičního brněnského semináře GPS. Tentokrát byla problematika tematicky zaměřena do oblasti zpracování dat GPS. Každoročně se semináře zúčastňují odborníci z ČR, Slovenska a Polska, což nebylo ani letos výjimkou. Odborným garantem byl opět prof. ing. Zdeněk Nevosád, DrSc.

  Na semináři se zaprezentovalo celkem 85 účastníků, z nichž 38 % bylo ze státní sféry, 33 % ze soukromé sféry a 29 % ze školství. V hlavním programu semináře zaznělo celkem 13 referátů, v nichž vystoupili se svými zkušenostmi a výsledky autoři z ČVUT Praha, VUT v Brně, VA Brno, Geodisu Brno, STU Bratislava a AR Wroclaw (Polsko). Na závěr semináře byly prezentovány další 4 diskusní příspěvky. Tematicky se referáty týkaly základních principů a možností autonomního určení polohy s GPS, metod analýzy výsledků dlouhodobých měření permanentních stanic GPS, možností monitorování vodních par v troposféře pomocí pozemních observací GPS a metod řešení ambiguit v režimu RTK. Další vystoupení se zabývala strategiemi zpracování dat GPS v přesných lokálních sítích pro výzkum geodynamiky včetně možností využití analytických nástrojů Bernského GPS software a dalšími aspekty přesného vyhodnocení GPS měření v lokálních účelových sítích. Zazněly rovněž referáty k problematice metod vyrovnání družicových sítí, přechodu od lokální soustavy k vyrovnání v geocentrických souřadnicích, včetně ukázky konkrétního vyrovnání experimentální 3D sítě. Diskutována byla i problematika přímé transformace z ETRS 89 do S-JTSK a testování přesnosti tohoto převodu. Zajímavý byl i pohled do teoretické a praktické problematiky využití inerciální navigace v letecké fotogrammetrii.

  Na závěr byly předneseny příspěvky o možnostech integrace měření GPS s terestrickými měřeními, problematika realizace a zpracování měření GPS na délkové geodetické základně Hlohovec, určení dráhových elementů družice MIMOSA pomocí GPS a současného stavu a výhledu sítě permanentních stanic by@SAT.

  Součástí semináře bylo slavnostní otevření "Kladivovy observatoře" u příležitosti 60. výročí úmrtí Prof. PhDr. Bohumila Kladivy (1888 - 1943). Prof. ing. Jan Fixel, CSc. připomněl přítomným osobnost Bohumila Kladivy, profesora na brněnské technice a jeho významné zásluhy o rozvoj československých gravimetrických základů.

  Ze semináře byl vydán sborník referátů, který obdrželi zaregistrovaní zájemci a účastníci semináře. Sborník je možno pro další případné zájemce objednat v ceně 200 Kč na adrese zmolova.v@fce.vutbr.cz.

  Současně v rámci semináře probíhala výstava, na které obchodní zástupci firem Geodis Brno spol. s r.o., Geotronics Praha s.r.o., Gefos Praha a.s. a firmy Aleš Rucký - Th-Ales představili nejnovější produkty družicových aparatur systému GPS.

  Ing. Jiří Bureš,
  Ústav geodézie, FAST, VUT v Brně

  vyvěšeno: 24.04.2003
  ID článku: 739              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GPS

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů