[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2003

Resort ČÚZK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Sněmovna vrátila zákon
 • ČÚZK má svůj server
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Začarovaný katastr na severu
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  Katastr nemovitostí

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Šest hodin o povodních
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Začarovaný katastr na severu

  Geodézie

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Halu Sazka vyměřují geodeti z Krkonoš
 • Konkurence v odvětví zeměměřictví v ČR
 • Soukromá geodezie na rozcestí

  Kartografie

 • Šest hodin o povodních
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Pozemkové úpravy

 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  GIS

 • Šest hodin o povodních
 • IS v zemědělství a lesnictví
 • Nominace na ocenění ve 4.ročníku Geoaplikace
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy
 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  GPS

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • TOUR DE ProMark2 téměř v cíli

  DPZ

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Fotogrammetrie

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Software

 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  Různé

  Školství

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Internet

 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy

  Historie

 • Cimrman zeměměřící
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Přečtěte si

 • Sněmovna vrátila zákon
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  Zajímavosti

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?
 • Cimrman zeměměřící
 • Historie zeměměřictví - dodatky (1. díl)

  Z domova

 • Šest hodin o povodních
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku
 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Ze zahraničí

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?

  ČSGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Testování databáze příspěvků
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  KGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Soukromá geodezie na rozcestí
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  NZK

 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • ČSGK od 6. sjezdu 25. 11. 2000 do 7. sjezdu 8. 3. 2003 (zpráva)
 • Usnesení 7. sjezdu ČSGK, konaného v Praze dne 8. března 2003
 • Program činnosti ČSGK na období 2003 až 2005 (návrh ke schválení)
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 4. část
 • IX. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny, Luhačovice 15. - 17. 5. 2003

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  SIA JVK a SIA Parnas, dvě malé litevské společnosti se ve své praxi setkaly s absencí aktuálních leteckých snímků a velkoměřítkových map na místním trhu. Aby zaplnily tuto mezeru, spojily obě společnosti své síly ve vývoji postupu od palubního sběru leteckých snímků a zpracování do konečných velkoměřítkových digitálních map pro podporu GIS. SIA JVK vzala odpovědnost za nezbytné letadlo a zařízení pro sběr dat, zatímco SIA Parnas prováděla odpovídající fotogrammetrické a mapovací práce.

  Vybavení

  Jako nosič zařízení bylo vybráno letadlo Aeroprakt ukrajinské společnosti Aeroprakt s.r.o. Letadlo bylo vybaveno fotografickou a video kamerou, palubními počítači, přijímačem GPS, synchronizační elektronikou a přístroji pro sběr údajů. Navigační počítačový systém založený na GPS vytváří úplnou sadu plánovacích letových údajů, včetně cesty k objektům, rezervního letiště a detailní letový plán. Snímkování je synchronizováno s palubním přijímačem GPS. Palubní počítač kontroluje letové parametry, jakož i sběr údajů. Přesné geodetické souřadnice kamery jsou získány při následném zpracování kinematických měření GPS palubním přijímačem a referenční stanicí. Snímky jsou pořizovány nemetrickou kamerou Mamiya RZ 67 Pro II (Mamiya America Corp.) s 4080 x 4080 Kodak Professional DCS Pro Back CCD matrix (Eastman Kodak Comp.). CCD pixely mají rozměr 9 mikrometrů. Kamera zabudovaná v cockpitu je vybavena čočkou Mamiya Sekor 50 s pevnou ohniskovou vzdáleností 50,319 mm. Nemetrická kamera je kalibrována na oddělení fotogrammetrie Moskevské státní univerzity geodezie a kartografie.

  Kritéria výběru

  Všeobecné kritérium pro výběr softwaru a zařízení je: maximum funkčnosti při minimálních výdajích. Detailněji řečeno, zařízení a software bylo vybráno na základě následujících kritérií:

  • letadlo Aeroprakt je levné v údržbě, má dobré parametry v zacházení a dovoluje zkušenému pilotovi řídit snímkovací proces manuálně,
  • autopilot je nezbytný pro intenzivní turbulenci ve výškách 500 až 1 000 m,
  • diferenciální GPS poskytuje požadovanou úroveň přesnosti,
  • pozemní stanice GPS je nezbytná pro nedostatek jakýchkoli veřejně přístupných diferenciálních korekcí v Litvě,
  • digitální off-the-shelf kamera znamená podstatné snížení ceny a redukci výdajů a času při zpracování výsledků, neboť není třeba vyvolávání filmu a skenování.

  Údaje a software

  Údaje jsou registrovány a uschovány v palubním zařízení. Oblast jednoho čtverečního kilometru je pokryta osmi snímky z výšky 1 000 m a 35 snímky z výšky 500 m, což zaručuje 60% podélný překryt a 30% příčný překryt. Souřadnice projekce center jsou vypočteny po letu z kinematických GPS měření a byly užity pro blokové vyrovnání. Snímky byly zpracovány digitálním fotogrammetrickým systémem PHOTOMOD (Racurs Co. Moskva, Rusko). Tento systém byl vybrán, protože poskytuje plnou sadu prostředků pro úplné fotogrammetrické zpracování, od aerotriangulace až po konečnou tvorbu ortomozaiky a digitální mapy.

  Test

  Malá pilotní studie byla vykonána v září 2001 vykonáním leteckého snímkování podél dálnice Dobele-Nigrande. Test byl doprovázen pozemním měřením části silnice v oblasti města Auri. Výsledné ortosnímky a vektorová data byla porovnána s pozemním měřením, vykonaným s přesností vyžadovanou v zastavěných oblastech v měřítku 1 : 500. Pásy čtyř snímků byly zpracovány pro vytvoření digitálního modelu terénu, ortofota a vektorových dat. Navíc bylo použito bloku 116 digitálních snímků (deset pásů) pro vytvoření ortofota měřítka 1 : 2 000 pro území 17 čtverečních kilometrů. Výsledky byly porovnány s pozemním měřením, a to třemi postupy:

  • rozdíly mezi souřadnicemi X, Y dobře definovaných pozemních prvků, určených na fotogrammetrických modelech a pozemním měřením,
  • osm hodnot stejného prvku, měřeného letecky i pozemně,
  • souřadnice X, Y pozemních prvků na ortosnímku porovnané s pozemním měřením.

  Úroveň přesnosti je akceptovatelná pro velkoměřítkové mapování zastavěných oblastí.

  Aplikace

  Technologie je vhodná pro rychlé a efektivní digitální mapování malých oblastí (sto hektarů a více) a liniových objektů jako silnice, dálkovody apod. měřítka 1 : 2 000. S využitím ortofot, digitálních modelů, 3D a 2D vektorových dat je možná podstatná redukce pozemních měření a času pro mapování v měřítkách 1 : 500 a 1 : 1 000.

  Z časopisu GIM int., roč. 16, č. 8 (2002), přeložil pro Novinky zeměměřické knihovny 5/2002 (VÚGTK) P. Vyskočil (zkráceno)

  Janis VJATERS Sergey MIROV

  vyvěšeno: 24.04.2003
  ID článku: 741              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  DPZ

 • Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)
 • Geoinformace ve veřejné správě 2018
 • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS
 • Třetí ročník konference UAVA se blíží

  Fotogrammetrie

 • Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)
 • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS

  NZK