[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2003

Resort ČÚZK

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003

  Katastr nemovitostí

 • GP v lomu a digitalizace sahové KM
 • GP v lomu a digitalizace sáhové KM
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • Ombudsman o katastru i komerční zeměměřické sféře
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003
 • Je KMD to nejlepší pro vývoj našeho KN a pro naše i budoucí geometry?
 • Deklarace o katastru v EU

  Geodézie

 • 8. stavební veletr v Brně
 • Studium geodezie netradičně
 • Postavení geodetů v soukromém sektoru

  Kartografie

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů
 • Matematické nuance map pro volný čas

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy IX
 • Dělení pozemku

  GIS

 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • IS armády byly doma kritizovány a ve světě oceněny
 • 8. stavební veletr v Brně
 • Jaká byla firemní účast na jarní konferenci gisařů na Seči s pohledem do jednoho z workshopů
 • Bentley and ESRI Announce AEC GIS Interoperability Initiative
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Studium geodezie netradičně
 • ESRI uvedla GIS Data ReViewer verze 4.2
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003

  GPS

 • Jak zvýší Galileo přesnost určení polohy?

  DPZ

 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Fotogrammetrie

 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Software

 • Znalosti o G+K na gymnáziu
 • Uplatnění systému MISYS při povodních v roce 2002

  Různé

 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zvýšení minimální mzdy a zdravotního pojištění OSVČ od 1. 1. 2003
 • Kedy sa geodeti budú mať o niečo lepšie?
 • Odpověď soudruhovi
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  Školství

 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Studium geodezie netradičně
 • Studijní obory k problematice GIS na vysokých školách v ČR
 • Kedy sa geodeti budú mať o niečo lepšie?
 • HUSOVKA v novém lesku
 • Geodeti do světa
 • Jak proběhlo tradiční G++ tentokrát?
 • Zeměměřictví nebo geomatické inženýrství?

  Internet

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů

  Historie

 • Komora geodetů a kartografů - malý pohled do historie
 • Odpověď soudruhovi
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Geodetka princeznou
 • Historie zeměměřictví - dodatky (2. díl)

  Z domova

 • 8. stavební veletr v Brně
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů
 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Zemřel velký geodet
 • Ombudsman o katastru i komerční zeměměřické sféře
 • Pozemkové úpravy IX
 • Studium geodezie netradičně
 • Zeměměřiči pracují off-road
 • Jak proběhlo tradiční G++ tentokrát?
 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Ze zahraničí

 • IS armády byly doma kritizovány a ve světě oceněny
 • Geodetka princeznou
 • Rakouské geodetické dny

  ČSGK

 • Rakouské geodetické dny
 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zemřel velký geodet
 • Postavení geodetů v soukromém sektoru

  KGK

 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zemřel velký geodet
 • Komora geodetů a kartografů - malý pohled do historie
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  NZK

 • NZK č. 6/2002
 • Jak zvýší Galileo přesnost určení polohy?

  Úvodník

 • Co nezměříme, vyrovnáme!

  Katalog

  Vševědna

 • GP v lomu a digitalizace sahové KM
 • GP v lomu a digitalizace sáhové KM
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie

  Zeměměřičský věstník

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 5. část

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Pozemkové úpravy IX

  Třebíč (20. 3. 2003): Podle pořadatele ing. Jaroslava Kolmana se na IX. ročníku semináře pozemkových úprav sešlo 220 účastníků v sále Forum na Masarykově náměstí v Třebíči. Odborníci přes pozemkové úpravy se sjeli ze všech koutů ČR. Seminář byl moderován Františkem Wágnerem z Brna. Přednášky z problematiky pozemkových úprav byly rozděleny do těchto tematických okruhů:
  *- Současný stav a perspektiva pozemkových úprav.
  *- Nová organizace pozemkových úřadů.
  *-Prováděcí vyhláška č. 545/2002 Sb. o postupu při provádění PÚ a náležitosti návrhu PÚ.
  *-Podrobná informace o návrzích zásadních změn v pravidlech digitalizace sáhových map v resortu ČÚZK.
  *-Výsledky návrhů pozemkových úprav a jejich využití při obnově katastru nemovitostí.

  Blok přednášek zahájil ing. Kaulich (MZeČR) se svým příspěvkem o prováděcí vyhlášce č. 545/2002 Sb. Kromě komentářů k jednotlivým paragrafům vyhlášky, se ing. Kaulich věnoval hlavně vysvětlení změn, které nová vyhláška přináší a situacím, které při zpracování pozemkové úpravy mohou nastat. Dozvěděli jsme se tak, že všechny pozemky jsou součástí PÚ, ale některé nelze směňovat, že státní půda (potenciálně církevní) se v rámci PÚ řeší odděleně od státní půdy. Dále, že je možné rozdělení spoluvlastnictví pozemků a že se upravil postup v závěrečných fázích PÚ (závěrečné jednání). Nová vyhláška č. 545/2002 Sb. přinesla několik změn a odborníky byla vlídně přijata (diskuse k tématu neproběhla).
  Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. (VUT Brno) představil osazenstvu normu ČSN 738109 týkající se projektování polních cest. Norma v nejbližší době vyjde tiskem.
  Ing. Jaromír Mezera (Agroprojekt PSO Brno s.r.o.) odpovídal v průběhu celého semináře na dotazy ke konkrétním problémům technické i právní praxe pozemkových úprav, které mohli účastníci formulovat písemně.
  Dále jsme bedlivě poslouchali ing. Bohumila Volného (ZKI Brno) k tématu obnovy katastrálního operátu jako výsledku PÚ a ing. Václava Čadu, CSc. (ZČU Plzeň) s příspěvkem k problematice digitalizace sáhových map.
  Program byl doplněn doprovodnou výstavou, kde okolo 20 vystavovatelů v předsálí předvádělo své služby a produkty pro zajištění pozemkových úprav a geodetickou praxi. Návštěvníci měli možnost vidět produkty firem: Geus, Gepro, Trimble, Sokkia, Ing. Svatopluk Sedláček aj., též se seznámit s novinkami VÚGTK ve Zdibech.


  Foto a jejich popisky: Ing. Ivo Krčmář
  O problematice pozemkových úprav v roce 2003 informoval ing. Kamil Kaulich (zástupce ředitele ÚPÚ na MZe ČR)
  Geodeti a pracovníci KÚ nejvíce očekávali referát Ing. Václava Čady, CSc. ze ZČU v Plzni, který posluchače seznámil se zásadami návrhu nového postupu obnovy katastrálního operátu přepracováním KM v sáhovém měřítku do S-JTSK - návrhu, který se v současné době ověřuje na KÚ I. typu v součinnosti s vybranými KÚ II. typu
  Nejširší nabídku totálních stanic, GPS přijímačů a systémů TOPCON vystavovala firma GEODIS, s.r.o., Brno, ale zájem byl i o nový PROMARK2-GPS ASHTECH od Thales Navigation (Geodetické centrum Aleše Vavřičky z Pardubic), ale i geodetickou techniku TRIMBLE (Geotronics Praha, s.r.o.) a totální stanice NIKON (Hrdlička, s.r.o., Praha)
  Výstavní panely a stánek firmy GEPRO, s.r.o., Praha s programem PROLAND a novinkami novinky geodetického software a informačních systémů patřily vedle nové verze programu POZEM pro zpracování KPÚ (HSI, s.r.o. Praha) a novinek software pro PÚ, tvorbu map a GIS od ing. Svatopluka Sedláčka z Brna k zástupcům SW řešení pro pozemkové úpravy.

  (marek)

  vyvěšeno: 12.05.2003
  poslední aktualizace: 16.05.2003
  ID článku: 753              Používané zkratky
  další informace: www.cuzk.cz/ku/trebic/seminar_pu9/index.htm...


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Pozemkové úpravy

 • Program třebíčského semináře o pozemkových úpravách

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů