[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2003

Resort ČÚZK

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Katastr nemovitostí

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Začarovaný katastr na severu - II.
 • Začarovaný katastr na severu - III.
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Geodézie

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Zeměměřické činnosti ve výstavbě železničních koridorů
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  Kartografie

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Vzhled jevu jako ekvivalent termínu feature v českém překladu mezinárodních norem geografické informace
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Geoinformatika na Geografickém ústavu Mongolské akademie věd v Ulánbátoru
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  GPS

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky
 • MISYS drží krok s dobou

  Různé

 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Referendum o EU

  Školství

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.

  Internet

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky

  Historie

 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva

  Přečtěte si

 • GPS po mongolsku

  Zajímavosti

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Historie zeměměřictví - určování času (1. díl)

  Z domova

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Referendum o EU
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  Ze zahraničí

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy

  Zeměměřičský věstník

 • Úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři do ČKAIT nevstoupí
 • Veřejná sbírka
 • IX. mezinárodní Česko-Slovensko-Polské geodetické dny
 • Poděkování členům

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Územní plánování a GIS

  P o z v á n k a

  na 6. ročník specializovaného semináře

  "Územní plánování a GIS"

  pořádaného Českou asociací pro geoinformace 23.-25.6.2003 v hotelu Bítov na Vranovské přehradě

  Shlédnete a vyslechnete špičkové výsledky územního plánování a spřízněných disciplín, průkopnická řešení i rutinně zavedené a osvědčené projekty. Osvětlíme výhody standardizace, posun v legislativních a normativních pracích, výsledky a perspektivy transformované veřejné správy.

  Místo konání: po pěti letech změna! letos v hotelu Bítov (obec Bítov), opět na Vranovské přehradě nad údolím řeky Dyje, v klidném prostředí u lesa nedaleko jezera s možností koupání. Příjezd od Znojma přes Štítary a Chvalatice, starobylé pomezní hrady Bítov a Cornštejn v dosahu pěší vycházky. Ubytování a stravování v místě.

  Odborný program:

  Referáty – promítání s ústním komentářem; zobecněné příklady vyvinutých postupů digitálního zpracování územně technických podkladů, plánovacích podkladů a úředně platné plánovací dokumentace, integrace s obecnými informačními systémy. Referáty budou vydány ve sborníku a publikovány na internetu. Řízená diskuse v rámci jednotlivých bloků k aktuálním tématům. Prezentace firem u počítačů. Tvůrčí dílna, projekční a aplikační úlohy prakticky. Důraz na terminologii. Metainformace. Shrnutí CAGI, AUÚP, OÚP MMR, MIČR, ČKA, MVČR a AKČR za uplynulý rok. Kraje ČR, zahraniční zkušenosti, Evropa. Co se stalo po zániku okresů, jaké jsou vyhlídky a problémy obcí s rozšířenou působností? Specializovaný blok o GIS v ŽP na obcích "trojkách" - Kde jsou geodata z bývalých okresů? Jak se vyrovnat s rostoucí administrativou? Soutěžní výstava posterů.

  Pondělí 23.6.:

  - odpoledne:

  Praktická dostupnost geodat, digitálních územně technických podkladů - jak se rychle dostat k použitelným datům? Akutní problémy stavebních úřadů, ORP. Jaký je minimální standard pracoviště GIS? - technické vybavení, SW, kvalifikace obsluhy, základní datové sady. Využitelnost metadat. Stanovisko zeměměřického resortu. Možnosti vzájemné spolupráce úřad-úřad, firma-úřad, význam definice uživatelského rozhraní.

  - večer:

  společenský program - degustace ušlechtilých vín Znojemské vinařské oblasti spojená s neřízenou diskusí k odborným otázkám

  Úterý 24.6.:

  - dopoledne:

  • praktické projekční zkušenosti, komparace, vyzvané klíčové referáty, integrace geodat, digitální územně technické a plánovací podklady ve světle nového připravovaného stavebního zákona, příklady ze zahraniční, GIS a programové dokumenty regionální politiky, zkušenosti z přeshraniční spolupráce, EUROGI, GINIE, CZ INSPIRE. Kde jsou zdroje peněz a jak se k nim dostat? Přehled použitelných dotačních titulů. Přehled literatury a informačních zdrojů na webu.
  • paralelně sekce o GIS v životním prostředí se zřetelem na potřeby obcí s rozšířenou působností

  - odpoledne:

  • města, obce, kraje ČR: praktická a fungující řešení, příklady. Praktické příklady pořizování digitální územně plánovací dokumentace; "Metodika Brno 2000" a další obdobné, výhody, nedostatky a rizika z pohledu pořizovatele, zpracovatele, komplexní pohled ISVS. Možnosti koncového uživatele, důraz na užití – předvedení jednoduchých prostorových úloh, funkcí, uživatelsky přítulný aplikační SW. Ukázka standardizovaného územního plánu města Znojma a dalších územních plánů obcí nedalekého Národního parku Podyjí-Thayatal. Role krajů a očekávání ORP při podpoře pořizování ÚPD, technicky proveditelné varianty naplnění myšlenky datových skladů ÚTP a ÚPP, aktuální problémy obcí s rozšířenou působností v budování GIS a jak je řešit.Současnost a budoucnost ÚPN VÚC (ZRK).
  • pokračování paralelní sekce o GIS v ŽP

  - večer: Vyhodnocení soutěžní výstavy, slavnostní předání cen Fakultativní společenský program zaměřený na lokální a regionální reálie.

  Středa 25.6.:

  dopoledne:

  Diskuse: standardizace v ÚP - ano/ne, pro koho? Jak? Metodiky,role a principy Web Map Services.Nízkorozpočtové pracoviště GIS obce. Minimální nepodkročitelný standard GIS služeb krajských úřadů. Společné pole působnosti ÚP a ŽP v GIS - ÚSES, dostupnost geodat z institucí resortu MŽP, problematika údržby databází. Praktické cvičení: GIS a Global Position System v terénu, včetně předvedení celé technologické linky - příprava dat pro terénní práci, způsob a přesnost měření, cenová dostupnost různých kategorií GPS, možnosti aktualizace dat, příklady nasazení. Memorandum, závěr semináře.

  Doprovodný program:

  - soutěžní výstava grafických výstupů - postery

  - firemní stánky s ukázkami "naživo"

  - návody, odkazy, plné prezentace - budou součástí CD Sborníku, který bude vydán a distribuován po semináři

  - jednacím jazykem je letos naposled pouze čeština

  Pořadatelé si vyhrazují právo přizpůsobit program akutním požadavkům a rozhodnout o zařazení a časové dotaci přihlášených příspěvků. Konečnou verzi programu obdrží účastníci při prezenci. V případě většího zájmu upřednostňujeme účastníky, kteří na semináři vystoupí aktivně jako autoři referátů a posterů.

  REFERÁT: 5-15 minut, prezentace projektu, postupů, práce, teorií. Zašlete prosím předem s přihláškou název referátu, připojte krátkou autorskou anotaci. Budete hovořit a promítat z dataprojektoru (popř. z transparentních fólií). Referáty budou vydány ve sborníku na CD. Autor svůj referát odevzdá v HTML (popř. PowerPoint, Word, doporučená velikost do 10MB). Referáty zasílejte e-mailem, na CD nejpozději do 13.6.2003!

  POSTER: svoji tištěnou dokumentaci nainstalujete 23.6. před zahájením semináře na panel. K posteru zašlete předem s přihláškou jeho název, anotaci a sdělte jeho celkový rozměr. Postery se autorům nevracejí, podobně jako dosud budou pro širší odbornou veřejnost znovu vystaveny na reprezentativním místě v Praze.

  Vložné při platbě předem:

  (a) pasivní účastník ……………………………….………… 1450,- Kč

  (b1) aktivní účastník – autor posteru (jen první uvedený) …….…... 1100,- Kč

  (b2) aktivní účastník – autor referátu (jen první uvedený) …….…... 900,- Kč

  sleva pro členy CAGI - uveďte Vaše členské číslo: …………………-100,- Kč

  Příplatek za platbu po 13.6.2002: …………………………………….. 650,- Kč

  ubytování: cena za lůžko a noc v hotelu 23.6. 350,- Kč

  24.6. 350,- Kč

  strava:

  Po 23.6. oběd 90,- Kč

  večeře 105,- Kč

  Út 24.6. snídaně 65,- Kč

  oběd 90,- Kč

  večeře 105,- Kč

  St 25.6. snídaně 65,- Kč

  oběd 90,- Kč

  snídaně se podává v 8:15, oběd ve 12:15, večeře v 17:15.

  V zájmu hladké organizace semináře prosím vyplňte a zašlete závaznou přihlášku
  nejpozději do 13. června 2003 na adresu
  (jméno prosím uveďte na 1. řádku adresi):

  RNDr. Jiří Hiess

  Kraj Vysočina, KrÚ, odd. GIS, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

  e-mail: hiess.j@kr.vysocina.cz, přihlášku prosím v kopii zašlete současně na adresu: zednickova.drahomira@kr-jihomoravsky.cz

  Upřesňující Informace podáme telefonem nebo mailem:

  654 602 160 nebo 777 752 100 RNDr. Hiess, hiess.j@kr-vysocina.cz, 541 651 363 nebo 728 667 230 paní Zedníčková, zednickova.drahomira@kr-jihomoravsky.cz.

  Pokud se semináře zúčastníte, zašlete prosím za každou přihlášenou osobu řádně vyplněnou závaznou přihlášku, Váš referát, přinejmenším jeho anotaci. Současně s přihláškou poukažte na účet CAGI částku, která odpovídá Vámi objednaným službám. Pro jednoznačnou identifikaci Vaší platby prosím nezapomeňte uvést variabilní a specifický symbol:

  Čís. účtu pořadatele: 192247640287/0100 KB Praha 2, variabilní symbol: Vaše rodné číslo bez lomítka nebo IČ platící organizace, specifický symbol: 901

  Závaznou přihlášku budeme akceptovat až po zaplacení!!!

  V případě přihlášení nebo platby po termínu 13.6.2003 bude k vložnému účtovaný příplatek 650,- Kč. Pokud účastník nepředloží při prezenci doklad o zaplacení a jeho platba nebude na výpisu plateb došlých na účet pořadatele, uhradí účastník nepotvrzenou částku nebo nedoplatek na místě u prezence.

  Z kapacitních důvodů může nastat situace, že nebudeme schopni vyhovět všem Vašim požadavkům, proto s přihláškou neotálejte! Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášky došlé pozdě či po naplnění kapacity. Peníze za neposkytnuté a neobjednané služby budou vráceny. Požadavek na vystavení daňového dokladu prosím uplatněte s přihláškou.

  Chcete držet krok s dobou?

  Pak nemůžete chybět na šestém Vranově – “ÚP a GIS 2003” je tu právě pro Vás!

  Těšíme se na zprávy o Vašich zkušenostech s GIS v ÚP

  a přejeme Vám šťastnou cestu na Vranov!

  dz

  vyvěšeno: 14.05.2003
  poslední aktualizace: 16.05.2006
  ID článku: 755              Používané zkratky
  další informace: www.cagi.cz/...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Drahomíra Zedníčková a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů