[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2003

Resort ČÚZK

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003

  Katastr nemovitostí

 • GP v lomu a digitalizace sahové KM
 • GP v lomu a digitalizace sáhové KM
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • Ombudsman o katastru i komerční zeměměřické sféře
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003
 • Je KMD to nejlepší pro vývoj našeho KN a pro naše i budoucí geometry?
 • Deklarace o katastru v EU

  Geodézie

 • 8. stavební veletr v Brně
 • Studium geodezie netradičně
 • Postavení geodetů v soukromém sektoru

  Kartografie

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů
 • Matematické nuance map pro volný čas

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy IX
 • Dělení pozemku

  GIS

 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • IS armády byly doma kritizovány a ve světě oceněny
 • 8. stavební veletr v Brně
 • Jaká byla firemní účast na jarní konferenci gisařů na Seči s pohledem do jednoho z workshopů
 • Bentley and ESRI Announce AEC GIS Interoperability Initiative
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Studium geodezie netradičně
 • ESRI uvedla GIS Data ReViewer verze 4.2
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003

  GPS

 • Jak zvýší Galileo přesnost určení polohy?

  DPZ

 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Fotogrammetrie

 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Software

 • Znalosti o G+K na gymnáziu
 • Uplatnění systému MISYS při povodních v roce 2002

  Různé

 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zvýšení minimální mzdy a zdravotního pojištění OSVČ od 1. 1. 2003
 • Kedy sa geodeti budú mať o niečo lepšie?
 • Odpověď soudruhovi
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  Školství

 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Studium geodezie netradičně
 • Studijní obory k problematice GIS na vysokých školách v ČR
 • Kedy sa geodeti budú mať o niečo lepšie?
 • HUSOVKA v novém lesku
 • Geodeti do světa
 • Jak proběhlo tradiční G++ tentokrát?
 • Zeměměřictví nebo geomatické inženýrství?

  Internet

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů

  Historie

 • Komora geodetů a kartografů - malý pohled do historie
 • Odpověď soudruhovi
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Geodetka princeznou
 • Historie zeměměřictví - dodatky (2. díl)

  Z domova

 • 8. stavební veletr v Brně
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů
 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Zemřel velký geodet
 • Ombudsman o katastru i komerční zeměměřické sféře
 • Pozemkové úpravy IX
 • Studium geodezie netradičně
 • Zeměměřiči pracují off-road
 • Jak proběhlo tradiční G++ tentokrát?
 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Ze zahraničí

 • IS armády byly doma kritizovány a ve světě oceněny
 • Geodetka princeznou
 • Rakouské geodetické dny

  ČSGK

 • Rakouské geodetické dny
 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zemřel velký geodet
 • Postavení geodetů v soukromém sektoru

  KGK

 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zemřel velký geodet
 • Komora geodetů a kartografů - malý pohled do historie
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  NZK

 • NZK č. 6/2002
 • Jak zvýší Galileo přesnost určení polohy?

  Úvodník

 • Co nezměříme, vyrovnáme!

  Katalog

  Vševědna

 • GP v lomu a digitalizace sahové KM
 • GP v lomu a digitalizace sáhové KM
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie

  Zeměměřičský věstník

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 5. část

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Studium geodezie netradičně

  Na 38. mezinárodních geodetických informačních dnech hovořil ing. Václav Čada, CSc., vysokoškolský pedagog ZČU v Plzni, ve svém příspěvku také o potřebě nově vnímat obor zeměměřictví. Tuto kapitolu »Zeměměřictví nebo geomatické inženýrství« naleznete jako samostatný příspěvek na našem webu. Využil jsem společné cesty automobilem z Brna do Prahy k následujícímu rozhovoru:

  Na Západočeské univerzitě chápete studium geodezie nějak netradičně?
  V Plzni máme studium interdisciplinárního oboru, který se zabývá nejen sběrem, ukládáním a analýzou, ale i interpretací a distribucí těchto dat. Náš absolvent by měl být manažerem těchto dat a vědět o nich vše potřebné.
  Geodet by se měl přetransformovat v geomatika.

  Kde na školách se dělá geodezie a kde GISy?
  Důležité je i rozdělení do jednotlivých forem studia. První stupeň vysokoškolského vzdělání je bakalářské studium, na které navazuje magisterské studium a třetí stupeň je studium doktorandské. Myslím si, že je důležitá návaznost.
  Je třeba rozdělit školy na pracoviště s oprávněním podle vyhlášky č. 31/1995 Sb., kde se převážně klade důraz na klasickou geodezii. Do této skupiny patří ČVUT v Praze, VUT v Brně, VŠB v Ostravě a ZČU v Plzni s oborem geomatika.
  I ve studijních programech dalších vysokých škol je možné studovat problematiku GIS v nějaké podobě. Je třeba rozlišovat obory geomatika a geoinformatika. Obor geoinformatika je akreditován na UK v Praze, VŠB, ale i OU v Ostravě. Kolega, doc. Voženílek na UP v Olomouci má akreditováno bakalářské studium geoinformatiky a je to geografické pracoviště. Obdobně je to v Ústí nad Labem, kde mají akreditováno bakalářské studium geoinformatiky. Docent Konečný na univerzitě v Brně má akreditovány všechny 3 stupně. V Praze na ČVUT mají geoinformatiku jako specializaci v určitých oborech. Podobně to je i na dalších pracovištích, převážně pedagogických fakult, např. i u nás v Plzni, kde aplikují GIS při studiu geografie. Ještě doplním, že v Českých Budějovicích má prof. Maršík studium zaměřené na pozemkové úpravy.
  Jsem přesvědčen, že důležitá je další profilace těchto pracovišť. V Plzni nechceme konkurovat ani ČVUT, ani Brnu, neboť jejich pojetí studia je odlišné od našeho. My jsme budovali pracoviště pro výuku geomatiky, kde jsme velice blízko zeměměřictví, ALE... To ALE je zde velice podstatné, neboť rozšiřuje náš záběr i na další oblasti. Snad se nám podařilo velice seriózně vytvořit mezioborové studium; nechceme budovat obrovské pracoviště pro zajištění výuky, ale využíváme jiných kateder a jejich předmětových nabídek v kreditním systému. Obor Geomatika na Fakultě aplikovaných věd využívá katedru informatiky, výpočetní techniky, kybernetiky, ale i Právnické fakulty, kde třeba právníci přednášejí ucelený blok předmětů s vazbou na občanské právo hmotné a připravují naše absolventy ke státnicím v této oblasti práva. Předměty týkající se právních předpisů jsou na úrovni bakalářských zkoušek na »právech«. Nemáme tedy na katedře právníky, ale využíváme odborníky příslušných fakult. Máme výbornou zkušenost s externisty, např. ing. Skálová z KÚ Plzeň-jih, det. pracoviště v Nepomuku, která katastrem žije, přednáší na 1/3 úvazku našim studentům a tím kontakt s katastrem mají studenti bezprostřední. Tyto provozní katastrální záležitosti by žádný pedagog nemohl na studenty přenést. Exkurze pořádané na její pracoviště jsou studenty vysoce hodnoceny. Snažil jsem se získat pro naši akademickou půdu nové programové vybavení ISKN, ale bylo to neprůchodné a tak jediná možnost, jak komplexně seznámit studenty s ISKN, je možnost těchto provozních stáží na KÚ, kterých si nesmírně cením. Studenti na druhé straně vidí kvalitní vybavení na KÚ a práci lidí na katastru. Pro rezort ČÚZK je naopak výhodou, že v katastru nemovitostí mohou mladí lidé nalézt svoji možnou perspektivu. Odhaduji, že asi 1/3 našich lidí jde do rezortu.

  Jaké je další uplatnění vašich absolventů?
  Je třeba zdůraznit, že v prvním ročníku přijímáme asi 60 studentů a končíme s cca 15 absolventy. Vím, že náš absolvent se dostal po 2 letech praxe na místo vedoucího manažera městského informačního systému v krajském městě, což je velice dobré postavení. Podobně je tomu i u soukromých firem, kde naši absolventi velice brzy začínají se samostatnými projekty, ať už v oblasti digitální fotogrammetrie, GIS aplikací aj. Kariérní postup během 2 let na funkci vedoucího katastrálního operátu považuji za velmi dobrý odborný růst. Je to i dobrá zpětná vazba, když škola něco potřebuje, tak ví, kam se obrátit. Obráceně, když naši absolventi potřebují pomoci s projekty, tak má škola téma na zajímavé diplomové práce.

  Jsou u vás na škole diplomky - spíše akademické nebo jsou z praxe?
  Já bych to tak nerozlišoval. Jsou práce, které jsou možná praktičtější, zaměřené třeba na katastr, ale jsou i práce týkající se geodetických základů, upřesnění průběhu geoidu - ty by se snad mohly nazývat teoretické.
  Jsem rád, že se objevují diplomky na rozhraní geodezie a informatiky. Třeba diplomky se zaměřením na řešení teoretických problémů digitálního modelu terénu, tzn. že z hlediska počítačových modelů a grafiky a datových modelů jsou to také »teoretické diplomky«. Některé práce se týkají i publikování výsledků GIS projektů na Webu.

  A jak je to s publikováním diplomek samotných?
  Na ZČU existuje systém publikování školních prací prostřednictvím univerzitní knihovny. Tedy - výsledky jsou kdykoli použitelné. Na škole máme i webové stránky, kde se lze dozvědět základní informace o našich absolventech s odkazem na osobní stránky, či alespoň informace o jejich elektronických adresách. Tím je umožněno všem zájemcům seznámit se s výsledky konkrétních prací, případně navázat kontakt s konkrétním autorem.

  Existuje u vás možnost trvalých stránek? Třeba až budou absolventi někde ve firmě, budou se moci odvolávat na své studentské stránky, které dokládají toto období jejich života?
  Studenti jsou tak šikovní, že většinou stačí použít běžný vyhledávač a vždy na ně nějaký kontakt najdu. Když student přijde na školu, je mu zřízeno konto a má možnost využívat jakoukoli výpočetní techniku, laboratoře aj. Po absolvovaní školy konto zaniká, ale možnost uchování osobní webovské stránky zůstává.

  Jak se díváte na aktivity studentů na ČVUT, kde je studentská burza cvičení, testů a vypracovaných přednášek?
  Myslím, že je to velice pěkná ukázka práce studentů. Také se je pro tyto věci snažíme získat s možností v budoucnu na tyto stránky odkazovat. I výsledky diplomek týkajících se učebních textů by se publikovat měly. Jako příklad, který se mi velice líbí, bych uvedl iniciativu kolem docenta Čepka (viz Zeměměřič č. 12/2001 - pozn. red.). To je velice pěkný projekt.

  Mám dojem, že jsme se úplně nepochopili. Měl jsem na mysli studentské projekty, kdy se úlohy z cvičení a další studentské práce vyvěsí pro příští studenty na webu. Další ročníky to nemusí pracně počítat a jen to lidově řečeno »oprásknou«.
  To je samozřejmě něco jiného. Ale na naší škole máme něco podobného. Jsou vypracovány vzorové úlohy, zadání jsou samozřejmě různá, ale i postupy zpracování jsou individuálním řešením studenta. Tedy nelze vzít úlohu i s »chlupama«. Převzít celou úlohu bez vlastního přičinění je nesmysl.

  Takže je to náročnější pro vyučujícího při zadávání úloh a řešení jinými postupy?
  Není to o tom si to vypracovat dopředu. V předmětu technologie tvorby GIS dělají studenti projekt informačního systému malé obce. Je to náročnější na získání dat, třeba rastrových ekvivalentů katastrálních map, tak i SPI, aby se projekt realizoval. Ve chvíli, kdy by byl nějaký vymezený prostor, kde by se zadání opakovalo, bylo by to bylo pro všechny nezajímavé. Je zde potřeba oblast rozšiřovat, navázat na minulé práce, ukázat kvalitní věci, kterých se lze podržet z hlediska metodického, ale je možno i demonstrovat odstrašující případy a studenti si to již sami srovnají v hlavě. Myslím si, že křivka kvality má stoupající úroveň a to je to, co potěší. Ona ta zeměměřičina není pouze o teorii, ale i o té pracovitosti. Studenti si ověří, zda jim obor sedí a mají již na škole možnost toho nechat a dělat něco úplně jiného.
  Rozhovor se na chvilku přerušil, neboť jsme měli pocit, že se v autě něco pálí.

  Povídejme si ještě o cvičeních.
  Myslím, že ve cvičeních by si měli studenti procvičit praktické záležitosti se vším všudy. Proč by jim měl někdo přinášet na zlatém podnosu polotovar, na kterém by si něco procvičovali. Ať prokáží, že umějí odvést kus práce a solidní výkon - jak v praxi, tak i na škole. Takto to máme nastavené i u nás ve cvičeních. Vymezíme studentům prostor, provedeme zadání úkolu a oni si sami zorganizují práci. Já jsem s výsledky těchto studentů velmi spokojen a spíše jsou to výjimky, které se nechytí, nevyhovuje jim systém a odejdou.

  Kdy jste začínali toto studium v Plzni?
  Začínali jsme v roce 1991 ještě na Pedagogické fakultě, tam bylo pouze zaměření matematické kartografie. V roce 1995 jsme se stěhovali na Fakultu aplikovaných věd, kde už obor, jak jsem si ho původně představoval, získal technické zázemí a podporu od vedení fakulty i univerzity. Stále máme co zlepšovat a o další nápady není nouze. Letos jsme otevřeli kombinované studium pro pracovníky z praxe. Je to novinka, která obě strany obohacuje a mně se s nimi spolupracuje velmi dobře.

  Kam to tedy chcete dotáhnout? Jaká je budoucnost?
  Změn a plánů je velice mnoho. Něco je limitováno možnostmi a našimi kapacitami. Na schodech nestojí zástupy pedagogů - odborníků, kteří by byli ochotni se do procesu výuky zapojit. Velice bych přivítal další odborníky např. z oblasti GIS, zeměměřictví a odborníků na problematiku trhu s nemovitostmi. Není to problém finančního ohodnocení, ale možná nechuť každý den nosit před studenty svoji kůži na trh. Studenti jsou velice přemýšliví a nenechají si něco věšet na nos. Mají už svůj vlastní názor na život, na své působení v praxi. Zde nejde nic nařizovat, můžeme se jen pokoušet přesvědčovat.

  Změnili se studenti oproti těm, kteří zažili socialismus?
  Já přišel do vysokoškolského prostředí v době, když studovali přímí účastníci Listopadu. To byly většinou vyhraněné osobnosti. Tu starou garnituru studentů jsem už na škole nezažil. Srovnám-li to s naším ročníkem, tak se studenti změnili hodně. Studoval jsem zeměměřickou průmyslovku v Praze a ČVUT. Průmyslovka mě naučila velice dobře technickou geodezii a na univerzitní půdě jsem se dozvěděl, proč se to má dělat takhle. ČVUT je špičkové pracoviště a moc mi dalo. Opravdu si jeho absolvování velmi cením.
  Ale vše bylo nějak dáno, stanoveno předem - směrná čísla pro přijetí podle místa budoucího nástupu do zaměstnání, funkční zařazení, specializace. Dnes mají studenti obrovský prostor v rozhodování, ve volbě režimu studia, v možnostech využití dříve pouze těžko představitelných nestandardních řešení. Možnosti jejich uplatnění jsou mnohem širší, ale naopak stále více závislé na výsledcích jejich práce - vlastním studiu.

  Jaká je spolupráce s ostatními vysokými školami?
  To je těžká otázka. Nedokáži na ni krátce odpovědět. Jsem vděčný za spolupráci a děkuji všem kolegům, kteří nám pomohli a pomáhají.
  Máme řadu nových předmětů. Klademe důraz na zpracování a sběr dat novými metodami, protože zeměměřič-geomatik by měl být v budoucnu schopen garantovat sběr a kvalitu dat tak, aby to nebyl pouze klasický sběr, ale kompletní »management« těchto dat včetně jejich vlastního využití.

  Už jsme v Praze, díky za rozhovor, svezení a přeji radost ze studentů.

  Radek PETR

  vyvěšeno: 16.05.2003
  ID článku: 756              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  GIS

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů