[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2003

Resort ČÚZK

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Katastr nemovitostí

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Začarovaný katastr na severu - II.
 • Začarovaný katastr na severu - III.
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Geodézie

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Zeměměřické činnosti ve výstavbě železničních koridorů
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  Kartografie

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Vzhled jevu jako ekvivalent termínu feature v českém překladu mezinárodních norem geografické informace
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Geoinformatika na Geografickém ústavu Mongolské akademie věd v Ulánbátoru
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  GPS

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky
 • MISYS drží krok s dobou

  Různé

 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Referendum o EU

  Školství

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.

  Internet

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky

  Historie

 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva

  Přečtěte si

 • GPS po mongolsku

  Zajímavosti

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Historie zeměměřictví - určování času (1. díl)

  Z domova

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Referendum o EU
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  Ze zahraničí

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy

  Zeměměřičský věstník

 • Úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři do ČKAIT nevstoupí
 • Veřejná sbírka
 • IX. mezinárodní Česko-Slovensko-Polské geodetické dny
 • Poděkování členům

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.


  Výsledky již pátého ročníku soutěže Kartografické společnosti ČR byly slavnostně vyhlášeny na veletrhu Svět knihy v Praze 25. dubna 2003. Po uzávěrce přihlášek do soutěže MAPA ROKU 2002 bylo hodnoceno v jednotlivých kategoriích celkem 55 titulů:
  *- Atlasy, soubory a edice map - 11 titulů
  *- Samostatná kartografická díla - 34 tituly
  *- Kartografická díla pro školy - 1 tituly
  *- Kartografické výsledky studentských prací - 3 tituly
  *- Digitální produkty - 1 tituly
  *- Kartografické aplikace na internetu - 5 tituly

  Komise s potěšením konstatovala, že česká kartografická produkce se v roce 2002 z odborného pohledu výrazně posunula k čitelnějším, přesnějším a celkově kvalitnějším kartografickým produktům a zařadila se k předním kartografickým velmocím v evropském i světovém měřítku. O to obtížnější bylo vybrat mezi dobrými ty nejlepší.

  Po pečlivém posouzení byly na ocenění Mapa roku 2002 nominovány následující tituly:


  Kategorie: Atlasy, soubory a edice map

  ZM ČR 1:50 000 vyhotovená digitální metodou na podkladě ZABAGED

  Zeměměřický úřad Praha

  Vojenská topografická mapa 1:50 000

  VTOPÚ Dobruška

  Regionální atlasy ČR

  Geodézie ČS a.s.

  Turistický autoatlas Česko 1:100 000

  SHOCart s.r.o.

  Cykoturistické mapy 1:75 000

  SHOCart s.r.o.


  Ocenění Kartografické společnosti České republiky Mapa roku 2002 v kategorii Atlasy, soubory a edice map získal Turistický autoatlas Česko 1:100 000 vydavatele SHOCart spol. s r.o.


  Kategorie: Samostatná kartografická díla

  Evropa – družicová mapa

  GISAT Praha s.r.o. 

  Česko – nástěnná mapa

  SHOCart spol. s r.o.

  Cykloturistická mapa Moravskoslezské Beskydy 1:75 000

  SHOCart spol. s r.o.

  Atlas Praha – Pražská integrovaná doprava

  Geodézie ČS. a.s.


  Ocenění Kartografické společnosti České republiky Mapa roku 2002 v kategorii Samostatná kartografická díla získal Atlas Praha - Pražská integrovaná doprava vydavatele Dopravní podnik hl. města Prahy, kartografické zpracování Geodézie ČS a.s.


  Kategorie: Kartografická díla pro školy

  Česká republika – vlastivědná mapa

  Kartografie Praha a.s.


  Ocenění Kartografické společnosti České republiky Mapa roku 2002 v kategorii Kartografická díla pro školy nebylo z důvodu malého počtu přihlášených produktů uděleno.


  Kategorie: Kartografické výsledky studentských prací

  Austrálie - tematický atlas

  Darina Foltýnová (PdF MU Brno)

  Městská památková rezervace Olomouc

  Jana Návratová (PřF UP Olomouc)

  Zpracování kartogramů a kartodiagramů v programovém prostředí Adobe

   Markéta Kupková (FSv ČVUT Praha)


  Ocenění Kartografické společnosti České republiky Mapa roku 2002 v kategorii Kartografické výsledky studentských prací nebylo z důvodu malého počtu přihlášených produktů uděleno.


  Kategorie: Digitální produkty

  INFOMAPA 10.0

  PJsoft s.r.o.


  Ocenění Kartografické společnosti České republiky Mapa roku 2002 v kategorii Digitální produkty nebylo z důvodu malého počtu přihlášených produktů uděleno.


  Kategorie: Kartografické aplikace na internetu

  www.laduv-kraj.cz/mapa/index.html

  PLANstudio spol. s r.o.

  www.praha14.cz/planstudio/praha14/praha14.php

  PLANstudio spol. s r.o.

  www.webmapy.cz

  PLANstudio spol. s r.o.

  www.mapyonline.cz

  SHOCart s.r.o.

  www.cykloatlas.cz

  SHOCart s.r.o.


  Ocenění Kartografické společnosti České republiky Mapa roku 2002 v kategorii Kartografické aplikace na internetu získala aplikace pro městskou část Praha 14 http://www.praha14.cz/planstudio/praha14/praha14.html společnosti PLANstudio, spol. s r.o.

  Odborná komise Kartografické společnosti České republiky pro soutěž MAPA ROKU 2002 udělila zvláštní ocenění kartografickému vydavatelství Geodézie ČS a.s. za přínos k tvorbě komplexních kartografických děl pro regionální účely.

  Kompletní galerie přihlášených, nominovaných a oceněných titulů je vystavena na adrese http://www.geoinformatics.upol.cz/kartoCGS/mapa_roku/mapa02/. Většina soutěžních titulů bude vystavena v rámci české expozice na výstavě 21. kongresu mezinárodní kartografické asociace ICA v jihoafrickém Durbanu v srpnu 2003. Kartografická společnost ČR blahopřeje oceněným a děkuje za účast v soutěži.

  Vít Voženílek

  vyvěšeno: 16.05.2003
  ID článku: 758              Používané zkratky
  další informace: www.geoinformatics.upol.cz/kartoCGS/mapa_roku/mapa02/...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Vít Voženílek a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  GIS

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Internet

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů