[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2003

Resort ČÚZK

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003

  Katastr nemovitostí

 • GP v lomu a digitalizace sahové KM
 • GP v lomu a digitalizace sáhové KM
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • Ombudsman o katastru i komerční zeměměřické sféře
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003
 • Je KMD to nejlepší pro vývoj našeho KN a pro naše i budoucí geometry?
 • Deklarace o katastru v EU

  Geodézie

 • 8. stavební veletr v Brně
 • Studium geodezie netradičně
 • Postavení geodetů v soukromém sektoru

  Kartografie

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů
 • Matematické nuance map pro volný čas

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy IX
 • Dělení pozemku

  GIS

 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • IS armády byly doma kritizovány a ve světě oceněny
 • 8. stavební veletr v Brně
 • Jaká byla firemní účast na jarní konferenci gisařů na Seči s pohledem do jednoho z workshopů
 • Bentley and ESRI Announce AEC GIS Interoperability Initiative
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Studium geodezie netradičně
 • ESRI uvedla GIS Data ReViewer verze 4.2
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003

  GPS

 • Jak zvýší Galileo přesnost určení polohy?

  DPZ

 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Fotogrammetrie

 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Software

 • Znalosti o G+K na gymnáziu
 • Uplatnění systému MISYS při povodních v roce 2002

  Různé

 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zvýšení minimální mzdy a zdravotního pojištění OSVČ od 1. 1. 2003
 • Kedy sa geodeti budú mať o niečo lepšie?
 • Odpověď soudruhovi
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  Školství

 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Studium geodezie netradičně
 • Studijní obory k problematice GIS na vysokých školách v ČR
 • Kedy sa geodeti budú mať o niečo lepšie?
 • HUSOVKA v novém lesku
 • Geodeti do světa
 • Jak proběhlo tradiční G++ tentokrát?
 • Zeměměřictví nebo geomatické inženýrství?

  Internet

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů

  Historie

 • Komora geodetů a kartografů - malý pohled do historie
 • Odpověď soudruhovi
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Geodetka princeznou
 • Historie zeměměřictví - dodatky (2. díl)

  Z domova

 • 8. stavební veletr v Brně
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů
 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Zemřel velký geodet
 • Ombudsman o katastru i komerční zeměměřické sféře
 • Pozemkové úpravy IX
 • Studium geodezie netradičně
 • Zeměměřiči pracují off-road
 • Jak proběhlo tradiční G++ tentokrát?
 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Ze zahraničí

 • IS armády byly doma kritizovány a ve světě oceněny
 • Geodetka princeznou
 • Rakouské geodetické dny

  ČSGK

 • Rakouské geodetické dny
 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zemřel velký geodet
 • Postavení geodetů v soukromém sektoru

  KGK

 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zemřel velký geodet
 • Komora geodetů a kartografů - malý pohled do historie
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  NZK

 • NZK č. 6/2002
 • Jak zvýší Galileo přesnost určení polohy?

  Úvodník

 • Co nezměříme, vyrovnáme!

  Katalog

  Vševědna

 • GP v lomu a digitalizace sahové KM
 • GP v lomu a digitalizace sáhové KM
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie

  Zeměměřičský věstník

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 5. část

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Dělení pozemku

  č.b.Y X
  759149.461065828.03
  759192.271065828.52
  759184.881065833.63
  759146.581065835.33
  759180.841065839.99
  759145.071065844.32
  759178.721065848.48
  759146.201065854.26
  759178.911065857.36
  759150.421065863.53
  759180.261065867.59
  759156.001065872.41
  759185.071065876.46
  759160.431065880.32
  759192.191065882.05
  759202.771065888.42
  759213.411065896.65
  759220.961065903.84
  759225.501065911.41
  6759244.771065872.82
  7759228.681065920.98
  51759229.491065831.62
  52759219.241065864.80
  68759199.161065822.77
  84759153.761065821.29
  108759074.751065832.99
  109759163.701065890.16
  166759103.841065821.27
  167759080.701065817.86
  zadani
  Zadanou parcelu č. 235 rozdělte:

  1. podle výměr,
  2. podle cen.

  Pro obě části zadání navrhněte od jihovýchodního rohu parcely č. 235 novou přístupovou cestu o šířce 3 m, která zpřístupní všechny nově navržené pozemky. Cesta bude rovnoběžná s jižní hranicí parcely č. 235.

  Ad a) První díl P1 oddělte v západní části parcely č. 235 tak, že nová hranice bude vycházet z bodu č. 52 směrem na jih k nové cestě a tuto cestu zároveň ukončí. Výměra pozemku P1 = 1 240 + ČZ [m2]. Zbylou část parcely č. 235 rozdělte na dvě části P2 a P3 v poměru výměr 2 : 3. Menší výměra bude v západní části, větší výměra bude ve východní části. Nová hranice bude rovnoběžná se spojnicí bodů č. 51 a 52.

  Ad b) První díl C1 oddělte v západní části parcely č. 235 tak, že nová hranice bude vycházet z bodu č. 52 směrem na jih k nové cestě a tuto cestu zároveň ukončí. Cena pozemku C1 = 4 000 - 2x ČZ [Kč]. Zbylou část parcely č. 235 rozdělte na dvě části C2 a C3 v poměru cen 2 : 3. Pozemek s nižší cenou bude v západní části a pozemek s vyšší cenou ve východní části. Nová hranice bude rovnoběžná se spojnicí bodů č. 167 a 108.

  Pro obě části zadání určete souřadnice bodů na nových hranicích tak, že se výsledná výměra nebude lišit od navrhované o více než 2 [m2] a výsledná cena se nebude lišit od navrhované o více než 10 Kč. Vypočtěte výměry a ceny jednotlivých dílů a parcel. Sestavte výslednou bilanci nových parcel P1-3 a C1-3.

  Zadání: WinKokeš nebo Ustation. Seznam souřadnic u2.stx, linie BPEJ nemají čísla bodů.

  Postup řešení

  ad a)

  1. Nejprve oddělíme výměru P1. Z bodu 52 vedeme přímku směrem na jih a určíme průsečík (bod č. 1001) se stranou 7, 109. Vypočteme plochu této parcely P1' (52, 1001, 7, 6, 52). Rozdíl výměry dP = P1 - P1' a z přibližně pravoúhlého trojúhelníka, jehož jednu stranu tvoří body 52 a 1001 vypočteme požadovaný posun bodu 1001.
  2. Znovu vypočteme výměru P1, pokud je rozdíl od požadované výměry > 2 m2, postup podle bodu 1 opakujeme.
  3. Nová cesta v jižní části. Vytvoříme rovnoběžky se stranami 108, 109 a 109, 7 ve vzdálenosti 3 m směrem na sever. Vypočteme průsečíky těchto rovnoběžek se stranami 108, 167 (1002) a 52, 1001 (1003) a i průsečík těchto rovnoběžek (1004).
  4. Z bodu 84 (v prvním kroku totožný s bodem 1006) vedeme rovnoběžku se stranou 51, 52 a určíme průsečík s novou cestou (1005). Vypočteme výměru těchto dvou částí P2' a P3'. Z celkové výměry P2'+P3' určíme požadované výměry P2 a P3 podle poměru 2 : 3.
  5. Vypočteme rozdíl výměry dP2 = P2 - P2'. Z přibližného pravoúhelníka, jehož jednu stranu tvoří body 1006 a 1005 vypočteme potřebný posun této strany a určíme nové body 1005 a 1006.
  6. Znovu vypočteme výměry P2 a P3. Pokud rozdíl dP2 > 2 m2 opakujeme postup podle bodu 5.

  ad b) Postup je velmi podobný s tím rozdílem, že u všech nových hranic musíme určovat i průsečíky s liniemi BPEJ a počítat ceny jednotlivých dílů podle cen. Cesta se tvoří stejným způsobem jak je popsáno v bodě 3. Potřebné posuny počítáme z rozdílu cen. Pro C1 je posun

  z trojúhelníka, kde l3 a l4 jsou dílčí úseky nové hranice v oblasti s cenou 3 Kč/m2 a 4 Kč/m2. Pro C2 nebo C3 je posun

  z přibližného pravoúhelníka, kde l4 a l5 jsou dílčí úseky nové hranice v oblasti s cenou 4 Kč/m2 a 5 Kč/m2.

  Tímto vám představujeme zadání úlohy z pozemkových úprav, kterou řeší studenti 5. ročníku FSv ČVUT. Navržený postup řešení vás nasměruje k výsledku a pokud to pro vás bude dostatečnou výzvou a s úlohou se poperete, zkuste poslat výsledek do redakce. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce zajímavých odměn. Ostatní účastníci této soutěže si aspoň mohou uvědomit šíři záběru oboru G+K a úloha pro ně bude podnětem k opakování (...celoživotní profesní doškolování - CPD).

  (red)

  vyvěšeno: 20.05.2003
  ID článku: 760              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Pozemkové úpravy

 • Program třebíčského semináře o pozemkových úpravách