[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2003

Resort ČÚZK

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003

  Katastr nemovitostí

 • GP v lomu a digitalizace sahové KM
 • GP v lomu a digitalizace sáhové KM
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • Ombudsman o katastru i komerční zeměměřické sféře
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003
 • Je KMD to nejlepší pro vývoj našeho KN a pro naše i budoucí geometry?
 • Deklarace o katastru v EU

  Geodézie

 • 8. stavební veletr v Brně
 • Studium geodezie netradičně
 • Postavení geodetů v soukromém sektoru

  Kartografie

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů
 • Matematické nuance map pro volný čas

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy IX
 • Dělení pozemku

  GIS

 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • IS armády byly doma kritizovány a ve světě oceněny
 • 8. stavební veletr v Brně
 • Jaká byla firemní účast na jarní konferenci gisařů na Seči s pohledem do jednoho z workshopů
 • Bentley and ESRI Announce AEC GIS Interoperability Initiative
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Studium geodezie netradičně
 • ESRI uvedla GIS Data ReViewer verze 4.2
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003

  GPS

 • Jak zvýší Galileo přesnost určení polohy?

  DPZ

 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Fotogrammetrie

 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Software

 • Znalosti o G+K na gymnáziu
 • Uplatnění systému MISYS při povodních v roce 2002

  Různé

 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zvýšení minimální mzdy a zdravotního pojištění OSVČ od 1. 1. 2003
 • Kedy sa geodeti budú mať o niečo lepšie?
 • Odpověď soudruhovi
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  Školství

 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Studium geodezie netradičně
 • Studijní obory k problematice GIS na vysokých školách v ČR
 • Kedy sa geodeti budú mať o niečo lepšie?
 • HUSOVKA v novém lesku
 • Geodeti do světa
 • Jak proběhlo tradiční G++ tentokrát?
 • Zeměměřictví nebo geomatické inženýrství?

  Internet

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů

  Historie

 • Komora geodetů a kartografů - malý pohled do historie
 • Odpověď soudruhovi
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Geodetka princeznou
 • Historie zeměměřictví - dodatky (2. díl)

  Z domova

 • 8. stavební veletr v Brně
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů
 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Zemřel velký geodet
 • Ombudsman o katastru i komerční zeměměřické sféře
 • Pozemkové úpravy IX
 • Studium geodezie netradičně
 • Zeměměřiči pracují off-road
 • Jak proběhlo tradiční G++ tentokrát?
 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Ze zahraničí

 • IS armády byly doma kritizovány a ve světě oceněny
 • Geodetka princeznou
 • Rakouské geodetické dny

  ČSGK

 • Rakouské geodetické dny
 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zemřel velký geodet
 • Postavení geodetů v soukromém sektoru

  KGK

 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zemřel velký geodet
 • Komora geodetů a kartografů - malý pohled do historie
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  NZK

 • NZK č. 6/2002
 • Jak zvýší Galileo přesnost určení polohy?

  Úvodník

 • Co nezměříme, vyrovnáme!

  Katalog

  Vševědna

 • GP v lomu a digitalizace sahové KM
 • GP v lomu a digitalizace sáhové KM
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie

  Zeměměřičský věstník

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 5. část

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Studijní obory k problematice GIS na vysokých školách v ČR

  Příspěvek Leny Halounové a Růženy Zimové z katedry mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT, který byl prezentován začátkem října 2002 na konferenci MIS/UDMS v Praze, obsahuje přehled studijních oborů k problematice GIS na 15 (veřejnoprávních) vysokých školách, zahrnujících 29 fakult, přibližně 65 studijních programů a 85 studijních oborů.

  V přehledu jsou (v abecedním pořadí) uvedeny vysoké školy, fakulty, studijní programy (bakalářské i magisterské/ing., číslo označuje obvyklou délku studia), studijní obory a předměty z problematiky GIS, zařazené na uvedených oborech do studijních plánů. Pokud byly potřebné informace v době sestavování přehledu (červen 2002) k dispozici, jsou předměty charakterizovány týdenním hodinovým rozsahem (počet výukových hodin přednášek + počet výukových hodin cvičení), dále jsou předměty volitelné označeny "v", povinně volitelné "pv", předměty bez označení spadají do povinného studijního plánu. Z důvodu omezeného rozsahu (pro publikaci ve sborníku konference MIS) jsou uvedeny jen předměty přímo spadající do oblasti GIS či dálkového průzkumu Země (DPZ) a nejsou zde zahrnuty další důležité předměty (ať již návazné či předcházející) z oblasti informatiky, geodezie a kartografie, fotogrammetrie, geografie atp. Podrobnější údaje o výuce lze ve většině případů získat na www stránkách jednotlivých vysokých škol a jejich fakult.

  Přehled studijních oborů

  Sběr informací

  • CAGI (2000, 2001) - pilotní projekt v gesci MV (www.cagi.cz)
  • aktualizace údajů - květen až červen 2002 (MIS): www, Přehled akreditovaných studijních programů... MŠMT (UN), vyžádané informace z některých fakult

  Zaměření studijních oborů s výukou GIS

  • geoinformatika (GIS, informatika, geomatika)
  • přírodovědné (geografie, kartografie, ekologie)
  • technické (geodézie a kartografie, stavebnictví a architektura, vodní hospodářství a vodní stavby, dopravní inž., systémové inž., inženýrská ekologie)
  • pedagogické (učitelství geografie, informatiky)
  • zemědělské (+ lesnictví, zahradnictví)
  • vojensko-technické (geodézie a kartografie)
  • ekonomicko-správní

  Začlenění výuky GIS do studijních plánů - tři základní způsoby

  • výuka jednoho nebo dvou předmětů z problematiky GIS v rámci existujících studij. plánů různých oborů
  • komplexní integrace výuky GIS do existujícího (souvisejícího) oboru
  • samostatný studijní obor zaměřený na výuku geoinformatiky a GIT a teprve následně na aplikace takto získaných poznatků do různých oblastí lidské činnosti
  1. Výuka jednoho nebo dvou předmětů z problematiky GIS v rámci existujících studijních plánů různých oborů
   • většina vysokých škol: Stavební fakulta ČVUT Přírodovědecká fakulta UK a další
  2. Komplexní integrace výuky GIS do existujícího (souvisejícího) oboru
   • Masarykova Univerzita v Brně
   • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
   • Univerzita Palackého v Olomouci
   • Univerzita Pardubice
   • Vojenská akademie v Brně
   • Západočeská univerzita v Plzni
  3. VŠ se samostatným studijním oborem zaměřeným primárně na výuku geoinformatiky a geoinformačních technologií
   • VŠB - Technická univerzita Ostrava

  Situace na vysokých školách

  • přechod na strukturované studium = bakalářské (3 - 4 r.) + navazující magisterské (1,5 - 2 r.)
  • zavádění nově akreditovaných studij. programů a oborů, význam celoživotního vzdělávání
  • nárůst počtu studentů
  • podmínky ovlivňující kvalitu výuky
  • finanční
  • technické
  • personální
  • externí spolupráce (zejména sw firmy)

  Závěr

  • zpracovaný přehled poskytuje základní představu o začlenění výuky GIS do stávajících studijních plánů vysokých škol
  • zahrnuje výčet předmětů zejména z oblasti GIS a DPZ, částečně i kartografie (pro přílišnou obsáhlost nebylo možné uvádět všechny předměty, které jsou pro výuku GIS nezbytným předpokladem)
  • potřeba aktualizace a doplnění údajů
  • rozvoj vzdělávání odborníků jako podpora vytváření prostorové datové infrastruktury (NGII) - využití potenciálu prostorových dat

  Případné náměty na aktualizaci přehledu zašlete laskavě na adresu zimova@fsv.cvut.cz.

  Celé znění příspěvku překračuje možnosti publikování v časopise, ale naleznete jej na adrese: http://gama.fsv.cvut.cz/gk/K153.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 20.05.2003
  ID článku: 763              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku