[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2003

Resort ČÚZK

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003

  Katastr nemovitostí

 • GP v lomu a digitalizace sahové KM
 • GP v lomu a digitalizace sáhové KM
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • Ombudsman o katastru i komerční zeměměřické sféře
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003
 • Je KMD to nejlepší pro vývoj našeho KN a pro naše i budoucí geometry?
 • Deklarace o katastru v EU

  Geodézie

 • 8. stavební veletr v Brně
 • Studium geodezie netradičně
 • Postavení geodetů v soukromém sektoru

  Kartografie

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů
 • Matematické nuance map pro volný čas

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy IX
 • Dělení pozemku

  GIS

 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • IS armády byly doma kritizovány a ve světě oceněny
 • 8. stavební veletr v Brně
 • Jaká byla firemní účast na jarní konferenci gisařů na Seči s pohledem do jednoho z workshopů
 • Bentley and ESRI Announce AEC GIS Interoperability Initiative
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Studium geodezie netradičně
 • ESRI uvedla GIS Data ReViewer verze 4.2
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003

  GPS

 • Jak zvýší Galileo přesnost určení polohy?

  DPZ

 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Fotogrammetrie

 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Software

 • Znalosti o G+K na gymnáziu
 • Uplatnění systému MISYS při povodních v roce 2002

  Různé

 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zvýšení minimální mzdy a zdravotního pojištění OSVČ od 1. 1. 2003
 • Kedy sa geodeti budú mať o niečo lepšie?
 • Odpověď soudruhovi
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  Školství

 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Studium geodezie netradičně
 • Studijní obory k problematice GIS na vysokých školách v ČR
 • Kedy sa geodeti budú mať o niečo lepšie?
 • HUSOVKA v novém lesku
 • Geodeti do světa
 • Jak proběhlo tradiční G++ tentokrát?
 • Zeměměřictví nebo geomatické inženýrství?

  Internet

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů

  Historie

 • Komora geodetů a kartografů - malý pohled do historie
 • Odpověď soudruhovi
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Geodetka princeznou
 • Historie zeměměřictví - dodatky (2. díl)

  Z domova

 • 8. stavební veletr v Brně
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů
 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Zemřel velký geodet
 • Ombudsman o katastru i komerční zeměměřické sféře
 • Pozemkové úpravy IX
 • Studium geodezie netradičně
 • Zeměměřiči pracují off-road
 • Jak proběhlo tradiční G++ tentokrát?
 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Ze zahraničí

 • IS armády byly doma kritizovány a ve světě oceněny
 • Geodetka princeznou
 • Rakouské geodetické dny

  ČSGK

 • Rakouské geodetické dny
 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zemřel velký geodet
 • Postavení geodetů v soukromém sektoru

  KGK

 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zemřel velký geodet
 • Komora geodetů a kartografů - malý pohled do historie
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  NZK

 • NZK č. 6/2002
 • Jak zvýší Galileo přesnost určení polohy?

  Úvodník

 • Co nezměříme, vyrovnáme!

  Katalog

  Vševědna

 • GP v lomu a digitalizace sahové KM
 • GP v lomu a digitalizace sáhové KM
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie

  Zeměměřičský věstník

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 5. část

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Matematické nuance map pro volný čas

  Vydavatelství Webová stránka
  CNC Václav Horák www.retour.cz/win/cnc/index.htm
  freytag & berndt web.iol.cz/hanzlik/fb/freytag.htm
  Geodézie ČS, a.s. www.geodezie.cz
  JENA http://come.to/jena
  Kartografie Praha, a.s. www.kartografie.cz
  KČT (TRASA, s.r.o.) www.klubturistu.cz
  Kompakt www.kompakt-cr.cz
  SHOCart, s.r.o. www.shocart.cz
  Žaket www.zaket.cz
  Volný čas se stal hitem posledních let, každý ho trávíme svým způsobem - u televize, s přáteli v restauračním zařízení či jinými sporty. Jednou z oblíbených možností, jak trávit volný čas v přírodě, se stala cykloturistika. Na tuto výzvu zareagovala většina kartografických vydavatelství a začala na náš trh chrlit ze svých útrob cykloturistické mapy. Vybrat si mezi nimi ale není jednoduché, cyklomapy nejsou jednotné v symbolice, v obsahu - ale zejména v měřítku a souřadnicových systémech.

  Mezi nejzkušenější kartografické vydavatelství produkující cyklomapy patří vydavatelství SHOCart, jejichž první cyklomapa se objevila na trhu již v roce 1993 a nová ucelená edice cykloturistických map 1 : 75 000 v dnešní podobě začala vycházet od roku 1999. Silnou pozici na trhu mají také cyklomapy Klubu českých turistů (dále KČT), ačkoli mají silnou konkurenci a začaly vycházet relativně později (2000), prodávají se díky silné členské základně KČT. Ostatní vydavatelství vydávají pouze cyklomapy turisticky atraktivních oblastí a do celoplošných edicí se nepouštějí. Na zadních stranách cykloturistických map bývají také uvedeny jako vydavatelé různé organizace či orgány státní správy a samosprávy, jakými jsou např. bývalé okresní úřady, obce a magistráty, informační centra či regionální rozvojové agentury, tzn. všichni ti, kteří mají zájem o regionální rozvoj respektive rozvoj cestovního ruchu svého regionu. Tyto mapy jsou hrazeny zejména ze státních peněz, z programů Evropské unie (PHARE) či z různých fondů a nadací.

  Podrobnost mapy i její účel určuje zejména měřítko. Používaná měřítka cykloturistických map se pohybují v rozmezí od 1 : 40 000 do 1 : 240 000 v závislosti na velikosti zobrazovaného regionu - mikroregion do 1 : 75 000, bývalý okres do 1 : 120 000 a kraje v měřítcích menších - v tomto případě si zřejmě někteří vydavatelé pletou cykloturistiku s autoturistikou! Měřítko 1 : 50 000 je běžné a vhodné u turistických map, ale pro cykloturistiku tyto mapy zobrazují příliš malé území a cyklomapy tohoto měřítka jsou spíše vhodné pro vyjádření tras pro horská kola. Naopak měřítko 1 : 100 000 zobrazuje relativně velké území (např. 60 x 90 km mapy KČT), a je vhodné spíše pro dálkové silniční jezdce. Nejvhodnějším měřítkem cykloturistických map je 1 : 75 000 (SHOCart), které je univerzálním měřítkem pro všechny skupiny cyklistů, hlavně pro nejširší skupinu - rekreační cykloturisty. Mapa tohoto měřítka zobrazuje území, které lze přejet "turistickým tempem" za 1 - 2 dny. Pozor ale na množství vyjadřovaných informací - zejména v turisticky atraktivních oblastech! Např. území Českého ráje je natolik protkáno cyklistickými trasami a turisticky zajímavými objekty a informacemi, že je vhodnější uvést tuto oblast na mapě o větším měřítku, než je tomu v cyklomapě Český ráj od SHOCartu, množství uvedených informací totiž snižuje její čitelnost (viz obrázek).

  Přibližně polovina cykloturistických map obsahuje číselné i grafické měřítko, 33 % obsahuje buď jen číselné nebo jen grafické měřítko. Hrubou kartografickou chybou je neuvedení měřítka v mapě, je tomu tak až ve 20 % cykloturistických map! Dle nepsaného kartografického pravidla platí, že mapa bez měřítka není mapou! Každého cyklistu, který si chce koupit mapu, přece zajímá, jaká vzdálenost ve skutečnosti odpovídá 1 cm na mapě. Nebo snad ne?! Jinak je většina uvedených měřítek v souladu s mapovým podkladem, chyby se občas vyskytují v grafickém měřítku - např. cyklomapa Ladův kraj (Regionální rozvojová agentura pro Střední Čechy), Okres Blansko (Kompakt) či v Atlase cyklotras (Klub českých turistů).

  Pokud zjišťujete polohu podle souřadnic z několika map najednou, tak pozor! Výsledky se nemusí shodovat! V našich cykloturistických mapách se totiž používají 3 souřadnicové systémy - S-42, S-JTSK i mezinárodní WGS-84 související s rozvojem systému GPS. Kilometrická čtvercová síť pravoúhlých rovinných souřadnic v systému S-42 (použita v cyklomapách Klubu českých turistů) se stranou čtverce 2 km ve skutečnosti (chybně je velikost čtverce uvedena v přílohovém sešitu!). Souřadnicová síť v systému S-JTSK je použita v mapách vydavatelství SHOCart, po straně čtverce 5 km. V současné době nejaktuálnější souřadnicová síť WGS-84 je zobrazena v mapě Jihočeské cyklotrasy od Geodézie ČS. Další mapy, které obsahují souřadnicové sítě, jsou mapy vydávávané na podkladě předcházejících tří map. Na některých mapách jsou první dvě souřadnicové sítě navíc doplněny v rámu mapy souřadnicemi WGS-84 nebo je přiložen seznam bodů na mapě s přesnými souřadnicemi pro GPS. Nepravidelnou obdélníkovou orientační síť má mapa Kladensko od vydavatelství Žaket a mapa Svratecko-křetínský trojúhelník od Geodezie Brno.

  Klad listů je sestaven u cyklomap, které spojitě pokrývají území celé České republiky (soubory map od SHOCartu a KČT). Klad listů od vydavatelství SHOCart v rozsahu 70 mapových listů je vzhledem k měřítku těchto map propracovanější a podrobnější než klad listů od KČT. Kritizovat lze pouze minimální překryvy či dosah u některých sousedících map. Překryvy listů jsou různé (1 - 25 %). V edici SHOCart jsou nedokonalé dosahy mapy - např. na mapě č. 134 by bylo vhodnější zobrazit i město Klatovy.

  Cyklistické trasy nejsou vyjadřovány pouze na cykloturistických mapách. Jejich průběh je možné sledovat i v turistických mapách, plánech měst, cykloturistických průvodcích či dokonce v atlasech. Obsah cykloturistických map by měl být věnován zejména cykloturistice. Ucelené soubory cyklomap pokrývající území celé České republiky jsou velká mapová díla s jednotnou kompozicí a obsahem (SHOCart, KČT). Naopak cykloturistické mapy regionů zobrazují pouze části území ČR, a to především její turisticky atraktivní části. Jsou vydávány v různých podobách i různé kvalitě. Cykloturistické průvodce nejsou soustavně vydávány v celoplošných edicích a vztahují se k vybraným atraktivním oblastem nebo přímo k určité cyklistické trase. Plány měst s vyznačenými cyklistickými trasami jsou novinkou. Řeší cyklistickou průjezdnost ve městech a jsou vhodné pro bezpečnou jízdu na přeplněných ulicích. Atlasy cyklotras vyšly zatím pouze dva (opět od KČT a SHOCart), jsou mezi nimi však výrazné rozdíly.

  V poslední době vyšlo na českém trhu několik stovek cykloturistických map odlišných obsahem i kvalitou, proto buďte obezřetní a pečliví při jejich vybírání. Přeji příjemnou cestu s dobrou cyklomapou v kapse!

  Emil KUDRNOVSKÝ,
  Katedra geoinformatiky,
  Přírodovědecká fakulta,
  Univerzita Palackého v Olomouci

  vyvěšeno: 20.05.2003
  poslední aktualizace: 22.05.2003
  ID článku: 764              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média