[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2003

Resort ČÚZK

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003

  Katastr nemovitostí

 • GP v lomu a digitalizace sahové KM
 • GP v lomu a digitalizace sáhové KM
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • Ombudsman o katastru i komerční zeměměřické sféře
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003
 • Je KMD to nejlepší pro vývoj našeho KN a pro naše i budoucí geometry?
 • Deklarace o katastru v EU

  Geodézie

 • 8. stavební veletr v Brně
 • Studium geodezie netradičně
 • Postavení geodetů v soukromém sektoru

  Kartografie

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů
 • Matematické nuance map pro volný čas

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy IX
 • Dělení pozemku

  GIS

 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • IS armády byly doma kritizovány a ve světě oceněny
 • 8. stavební veletr v Brně
 • Jaká byla firemní účast na jarní konferenci gisařů na Seči s pohledem do jednoho z workshopů
 • Bentley and ESRI Announce AEC GIS Interoperability Initiative
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Studium geodezie netradičně
 • ESRI uvedla GIS Data ReViewer verze 4.2
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003

  GPS

 • Jak zvýší Galileo přesnost určení polohy?

  DPZ

 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Fotogrammetrie

 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Software

 • Znalosti o G+K na gymnáziu
 • Uplatnění systému MISYS při povodních v roce 2002

  Různé

 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zvýšení minimální mzdy a zdravotního pojištění OSVČ od 1. 1. 2003
 • Kedy sa geodeti budú mať o niečo lepšie?
 • Odpověď soudruhovi
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  Školství

 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Studium geodezie netradičně
 • Studijní obory k problematice GIS na vysokých školách v ČR
 • Kedy sa geodeti budú mať o niečo lepšie?
 • HUSOVKA v novém lesku
 • Geodeti do světa
 • Jak proběhlo tradiční G++ tentokrát?
 • Zeměměřictví nebo geomatické inženýrství?

  Internet

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů

  Historie

 • Komora geodetů a kartografů - malý pohled do historie
 • Odpověď soudruhovi
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Geodetka princeznou
 • Historie zeměměřictví - dodatky (2. díl)

  Z domova

 • 8. stavební veletr v Brně
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů
 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Zemřel velký geodet
 • Ombudsman o katastru i komerční zeměměřické sféře
 • Pozemkové úpravy IX
 • Studium geodezie netradičně
 • Zeměměřiči pracují off-road
 • Jak proběhlo tradiční G++ tentokrát?
 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Ze zahraničí

 • IS armády byly doma kritizovány a ve světě oceněny
 • Geodetka princeznou
 • Rakouské geodetické dny

  ČSGK

 • Rakouské geodetické dny
 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zemřel velký geodet
 • Postavení geodetů v soukromém sektoru

  KGK

 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zemřel velký geodet
 • Komora geodetů a kartografů - malý pohled do historie
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  NZK

 • NZK č. 6/2002
 • Jak zvýší Galileo přesnost určení polohy?

  Úvodník

 • Co nezměříme, vyrovnáme!

  Katalog

  Vševědna

 • GP v lomu a digitalizace sahové KM
 • GP v lomu a digitalizace sáhové KM
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie

  Zeměměřičský věstník

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 5. část

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Znalosti o G+K na gymnáziu

  Následující úvaha na téma, které partie z geodezie a kartografie je možné pokládat za podstatné pro všeobecné znalosti studenta gymnázia, vznikla na základě dotazu studentky ČVUT Pavly Tryhubové, jejíž příspěvek "Projekt výuky GIS na WWW" vyšel v Zeměměřiči č. 1+2/2002. Možná právě odpověď předsedy ČSGK může být pro nové studenty G+K vodítkem, které své základní znalosti si dalším studiem mohou prohloubit. Rozhodně jim tyto vědomosti mohou usnadnit přijetí na VŠ.

  (zs)

  Studenti gymnázia by pro své budoucí uplatnění v praxi a i pro své soukromé účely občanů, budoucích rodičů a také možná vlastníků nebo správců "určité části Země" měli (odhaduji po asi 15 učebních hodinách):

  1. umět vysvětlit pojmy "geodezie" a "kartografie" jednak jako vědní obory a jednak jako službu poskytovanou soukromým a státním sektorem; to vše s historickým podtextem důvodů, proč (za jakými účely) obor vznikl - pozemská a námořní navigace, vojenské účely, fiskální účely, hospodářsko-správní účely...)
  2. umět vysvětlit, co se rozumí z hlediska oboru měřením, měřením délek, měřením úhlů, měřením výšek, měřením tíže
  3. znát základní principy měření úhlů, délek a výšek měřickými přístroji
  4. přibližně vědět, co se rozumí přesností měření a jaké jsou současné technické možnosti
  5. vědět, co se rozumí vytyčením (bodu, objektu, hranice, ...) a k jakému účelu se používá
  6. vědět, co jsou to geodetické polohové, výškové a tíhové základy, co je to mapa, mapování, měřítko mapy, kartografické zobrazení a jaké je základní dělení map podle měřítek (velká měřítka, střední měřítka a malá měřítka map)
  7. znát proces vzniku mapy a vědět základní metody mapování (pozemské - terestrické, fotogrammetrické, družicové)
  8. vědět, jaké jsou možnosti znázornění obsahu mapy, tj. virtuálního obrazu objektů zemského povrchu, v závislosti na měřítku mapy, tedy vědět, co je to generalizace obsahu mapy
  9. znát náplň pojmů "geoinformace" a "geoinformační systém" a umět vysvětlit důvod a cíl přechodu analogové formy ukládání geoinformací k digitálním formám a systémům
  10. znát základy občanské výchovy navazující na obor, tj. základy demokratického právního řádu daného ústavou (co je právní subjekt, co je právo a právní úkon, jaká je struktura právního řádu, jaká jsou základní ústavní práva osob a základní působnost orgánů státní správy, kdo je to právnická a fyzická osoba, co jsou orgány státní správy a územní samosprávy, co se rozumí správou státu a správou území, jaké je územněsprávní členění, co jsou zákonodárné orgány, co je nezávislý soud, co je to věc movitá a nemovitá, co je to vlastnictví věci movité a nemovité)
  11. umět vysvětlit pojem hranice (územně správní, obecní, katastrální, pozemková)
  12. vědět, co je to obec a město a znát jejich dvojroli (jednak jako právnická osoba, jednak územně-správní orgán s působností na určitém území)
  13. vědět, co znamená obecně pojem "katastr" a co je to "katastr nemovitostí"
  14. vědět, co zobrazuje katastrální mapa a jaký je rozdíl mezi pojmy "pozemek" a "parcela"
  15. vědět, jak vzniká, mění se a zaniká vlastnické a jiné věcné právo k nemovitosti
  16. tušit, co se skrývá za pojmy katastrální úřad, stavební úřad, pozemkový úřad, obecní nebo městský úřad, orgán ochrany životního prostředí, orgán ochrany zemědělské půdy, orgán ochrany lesa, vodohospodářský orgán, atd.) a jaká je společenská role (právní působnost) těchto úřadů

  Ing. Petr Polák,
  předseda ČSGK

  vyvěšeno: 20.05.2003
  ID článku: 767              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Software