[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2003

Resort ČÚZK

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Katastr nemovitostí

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Začarovaný katastr na severu - II.
 • Začarovaný katastr na severu - III.
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Geodézie

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Zeměměřické činnosti ve výstavbě železničních koridorů
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  Kartografie

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Vzhled jevu jako ekvivalent termínu feature v českém překladu mezinárodních norem geografické informace
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Geoinformatika na Geografickém ústavu Mongolské akademie věd v Ulánbátoru
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  GPS

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky
 • MISYS drží krok s dobou

  Různé

 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Referendum o EU

  Školství

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.

  Internet

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky

  Historie

 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva

  Přečtěte si

 • GPS po mongolsku

  Zajímavosti

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Historie zeměměřictví - určování času (1. díl)

  Z domova

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Referendum o EU
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  Ze zahraničí

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy

  Zeměměřičský věstník

 • Úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři do ČKAIT nevstoupí
 • Veřejná sbírka
 • IX. mezinárodní Česko-Slovensko-Polské geodetické dny
 • Poděkování členům

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku

  Výrobou map v Mongolsku se zabývají dva hlavní producenti: státní Kartografický podnik a státní Pozemková, geodetická a kartografická správa (PGKS). Vedle toho v zemi existují drobní výrobci, kteří vytvářejí mapovou dokumnentaci pro jednotlivé zakázky různých odběratelů. Zatímco pod PGKS spadá tvorba a distribuce topografických map, Kartografický podnik je výhradně orientován na sestavování tématických map a mapových souborů.

  Obě instituce prodělaly koncem 90. let masivní modernizaci a současně redukci. PGKS, resp. její kasrtografická část disponuje výkonnými PC firmy HP a HW/SW systémy Intergraph (MicroStation, IRAS/B a IRAS/C), skenery A2-A0, plotrem A0, CB a barevnými tiskárnami. Hlavní těžiště práce spočívá ve vytváření geografické databáze na základě skenovaných mapových listů topografické mapy Mongolska v měřítku 1:100 000. Jde o největší měřítko, jehož mapy pokrývají území této velké země (1 556 500 km2) v počtu 1400 čtvercových mapových listů v systému Gauss/Krueger (elipsoid Krasovského) bývalých socialistických zemí. Mapové listy jsou skenovány a georeferencovány. Tyto mapy jsou však na mnoha místech zastaralé, neboť valnou větčinou pocházejí ze 70. let 20. století. Přesto však představují perspektivní základnu pro budoucí modernizaci. Pro zajímavost, území Mongolska je ještě zcela pokryto topografickými mapami měřítka 1:200 000, 1:300 000, 1:500 000, 1:1 000 000, 1:2 500 000. Zhruba 1/3 Mongolska, zejména rovinatá území ve středu a na východě a čínské pohraničí, je rovněž pokryta listy topografických map měřítka 1:50 000 a zčásti i mapami 1:25 000. Tyto mapy byly konstruovány za využití letecké fotogrammetrie. Terénní geodetické práce a terénní snímkování pro potřeby tvorby státních topografických map je zatím zastaveno pro absenci finančních prostředků (chybí státní zakázka) a pro technické problémy (není k dispozici letadlo a snímací technika).

  Kartografický podnik (v sousední budově v Ulánbátaru) prodělal v posledních letech zásadní redukci počtu pracovníků (ze 102 v roce 1995 na 20 v roce 2003) a změnu ve výrobní technologii. Před zavedením PC byla dominantně využívána sovětská technologie ze 60. a 70. let. Nyní převládá mapová tvorba na PC. K sestavování autorských originálů tématických map se využívají instalace COREL Draw a FreeHand. Mapová tvorba v podniku je definována objednávkami. Drobné zakázky poskytuje stát, většinou však organizace a soukromé firmy (speciální tématické mapy ve spolupráci s Akademií věd, geologickou službou, investory v oblasti těžby surovin aj.) a vlastní produkcí pro trh. Kartografický podnik vydává zdařilé turistické mapy měřítka 1:100 000 a 1:200 000, přehledné celostátní mapy pro cestovní ruch (silniční mapy, přehledné turistické mapy, mapy chráněných území v měřítcích 1:1 000 000 a menších), plány měst a mapy krajů - ajmaků. Část tvorby se děje ještě použitím tradičních metod (zejména u map pro speciální účely - např. mapa minerálních a léčivých pramenů). Tisk je kvalitní na dobrém křídovém papíře. Jisté problémy činí dostupnost moderních tiskařských chemikálií. V současnosti jsou dokončeny v nátisku školní atlasy Mongolska a světa pro 7.-10. ročník. Kartografický podnik vykázal v lonském roce zisk 80 000 USD před zdaněním. Podnik zanedlouho vstoupí do privatizace.

  Společným rysem obou institucí je téměř 100 % feminizace personálu. Bez ohledu na zařazení do klasické nebo počítačové kartografické tvorby, jsou řešitelské týmy tvořeny absolventy moskevského MIIGiK nebo geografie na Mongolské národní univerzitě v Ulánbátaru. Prohlubující se feminizace vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva (cca 60 % absolventů VŠ a cca 70 % současných studentů VŠ jsou ženy) je zvláštním rysem mongolské společnosti.

  Kontakt na Kartografický podnik: cart@magicnet.mn (ředitel Yandag Sandagdorj)

  Z Mongolska zdraví M. Kolejka

  vyvěšeno: 30.05.2003
  poslední aktualizace: 12.08.2003
  ID článku: 780              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Různé