[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2003

Resort ČÚZK

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Katastr nemovitostí

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Začarovaný katastr na severu - II.
 • Začarovaný katastr na severu - III.
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Geodézie

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Zeměměřické činnosti ve výstavbě železničních koridorů
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  Kartografie

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Vzhled jevu jako ekvivalent termínu feature v českém překladu mezinárodních norem geografické informace
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Geoinformatika na Geografickém ústavu Mongolské akademie věd v Ulánbátoru
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  GPS

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky
 • MISYS drží krok s dobou

  Různé

 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Referendum o EU

  Školství

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.

  Internet

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky

  Historie

 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva

  Přečtěte si

 • GPS po mongolsku

  Zajímavosti

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Historie zeměměřictví - určování času (1. díl)

  Z domova

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Referendum o EU
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  Ze zahraničí

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy

  Zeměměřičský věstník

 • Úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři do ČKAIT nevstoupí
 • Veřejná sbírka
 • IX. mezinárodní Česko-Slovensko-Polské geodetické dny
 • Poděkování členům

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Geoinformatika na Geografickém ústavu Mongolské akademie věd v Ulánbátoru

  Malý domek za zdí amerického velvyslanectví patří dlouhá léta Geografickému ústavu Mongolské akademie věd. Po přístavbě před řadou let se plocha kanceláří a laboratoří více než zdvojnásobila, takže dnes zde může pracovat současných 55 pracovníků. Podobně jako v našich akademických ústavech i zde lze pozorovat jistý hiát mezi generacemi vědeckých pracovníků – převládá zastoupení nejstarší a nejmladší věkové třídy. To znamená, že geografickou vědu na ústavu vytváří skupina fandů spjatých s dobou geografického „objevování“ vlastní země na jedné straně a hlouček čerstvých absolventů domácích a zahraničních studií na druhé straně, kteří hoří (zatím) snahou přenést své názory do praxe. Všichni vědečtí pracovníci však mají svůj přístup na Internet a řada z nich se aktivně angažuje, a to bez ohledu na věk, v zavádění moderních geoinformačních technologií do své práce.

  Nahlédneme-li do historie ústavu, tak lze Mongolsku do jisté míry závidět. V budově vznikl již v roce 1925 Kabinet pro geografii při Mongolské akademii věd (pro zajímavost - nezávislé Mongolsko vzniklo teprve v roce 1911 a po válkách opětovně prohlásilo svoji nezávislost v roce 1921, bývalý brněnský Geografický ústav ČSAV vznikl z Kabinetu pro geomorfologii při ČSAV). V roce 1962 byl přeformován ve standardní Geografický ústav MAV (totéž se odehrálo v Brně v roce 1963). Většinu své existence vedl ústav v úzké spolupráci s geografy bývalého SSSR, kde ostatně většina pracovníků geografii vystudovala. Vrcholem spolupráce bylo sestavení Národního atlasu Mongolska v průběhu 80. let 20. století a jeho vydání ve dvou mutacích (mongolské a ruské počátkem 90. let). Tento atlas přivedl ústav k mimořádné přestiži jak doma, tak v zahraničí. V některých směrech podobný atlas životního prostředí ČSFR s analogickou prestiží přispěl částečně ke zrušení Geografického ústavu ČSAV v Brně k roku 1993. Mongolský Geografický ústav se má čile k světu a formálně se dělí do 4 sekcí:
  » Fyzické geografie, geomorfologie a limnologie.
  » Ekonomické a sociální geografie.
  » Pedologie a pedogeografie.
  » Geokryologie a permafrostu.

  V současné době má ústav k dispozici 20 pracovníků s hodností CSc. nebo PhD, 3 DrSc. a 2 akademiky. Rozvíjí spolupráci s řadou pracovišť v Evropě, Americe a v Asii, zejména s Německem (FU Berlin, univerzity v Marburgu, Lipsku, Drážďanech, Goetingenu, Postupimi), Itálií, USA, Kanadou, Ruskem, Japonskem, Koreou a Čínou. Kdysi významná spolupráce s polskými geografy (1974-77) a maďarskými pedology a hydrology není zapomenuta, avšak nyní pro nedostatek prostředků je prakticky na nule. Z českých odborníků ústav v 70. letech navštívil brněnský pedolog a pedogeograf prof. Josef Pelíšek z VŠZ. Pracovníci ústavu se podílejí na řešení výzkumných úkolů v sedmi tématech:
  1. klasifikace a diagnostika půd,
  2. regionálně geografický výzkum oblasti pohoří Changaj a jezera Chubsugul,
  3. studium permafrostu,
  4. kvalitativní hodnocení půdních zdrojů,
  5. geografie živočišné výroby,
  6. historická geografie a geografické názvosloví,
  7. lokalizace volných ekonomických zón.

  Laboratoř GIS a DPZ spadá pod sekci Ekonomické a sociální geografie, avšak slouží všem ostatním sekcím a výzkumným směrům. Je vybavena 4 PC Philips, SW ArcView a ERDAS, skenerem A0, řadou tiskáren, plotter není k dispozici. Veškeré zařízení bylo pořízeno ze státního rozpočtu. V laboratoři pracuje 7 odborníků, vesměs mladých lidí s nezbytným počítačovým vzděláním. Laboratoř plní dva hlavní úkoly:
  » tvorba geografické databáze,
  » geoinformační vzdělávání pracovníků.

  Tvorba databáze spočívá ve skenování základních topografických map Mongolska v měřítku 1:100 000 a jejich georektifikaci v rastrovém tvaru pro předpokládanou vektorizaci a obnovu podle družicových snímků. Zpracovává se serie map z let 1939 až 1957, s aktualizací k roku 1979. Jde prakticky o analogickou činnost, jakou v podobném úkolu provádí státní Pozemková, geodetická a kartografická správa Mongolska. Geoinformační vzdělávání pracovníků je úkolem, který je zatím obtížně řešen. Ústav by uvítal zahraničního experta znalého uvedené (a jiné) technologie, který by byl ochoten za místní plat (a nenahraditelný pobyt v geograficky atraktivní zemi) zaučení personálu na místních datech (ty je třeba vytvořit) provést. Laboratoř také řeší aktuální regionální úkoly. Hlavním z nich je kategorizace pastvin Mongolska z hlediska možné zátěže dobytkem (skot, koně, ovce, kozy, jaci). Vzhledem k tomu, že těmto účelům slouží 85 % plochy státu (1 556 500 km2), jde o úkol mimořádně rozsáhlý a bez technologií GIS a DPZ prakticky neřešitelný. Úkol je zpracováván po jednotlivých krajích – ajmacích. V roce 2002 byly dokončeny projekty pro tři ajmaky, letos budou zpracovány další tři. Celkem je nyní v zemi 21 ajmaků. Předpokládá se nasazení této technologie i pro urbanizované oblasti, kde je v plném běhu privatizace pozemků (každý občan Mongolska má nárok na maximální pevnou výměru půdy – rozloha se liší podle lokalizace v urbanizované, venkovské či otevřené krajině, většina plochy i tak zůstane neprivatizována, neboť slouží nomádskému stylu života pastevců).

  Očekávané rozšíření úkolů pro potřebu optimalizace využití půdních zdrojů a jejich ochrany vede k zájmu o další počítačově vzdělané pracovníky. I z tohoto důvodu, nehledě na odbornou spolupráci, je rozvíjena tradiční úzká spolupráce s geografy na Mongolské národní univerzitě a na Pedagogické univerzitě v Ulánbátaru.


  Kontakty na Geografický ústav Monfolské akademie věd v Ulánbátaru:
  Akademik Prof. D. Dorjgotov, DrSc. (geo-dgv@magicnet.mn), ředitel
  PhD D. Tuvshinjargal (tyshin5@yahoo.com), vědecký tajemník
  PhD D. Enkhtaivan (taivan@yahoo.com), vedoucí sekce fyzické geografie, geomorfologie a limnologie
  PhD S. Shiirev-Adiya (shiirev_geo@yahoo.com), vedoucí sekce ekonomické a sociální geografie a laboratoře GIS a DPZ

  Jaromír Kolejka

  vyvěšeno: 03.06.2003
  poslední aktualizace: 12.08.2003
  ID článku: 783              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS