[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2003

Resort ČÚZK

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Katastr nemovitostí

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Začarovaný katastr na severu - II.
 • Začarovaný katastr na severu - III.
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Geodézie

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Zeměměřické činnosti ve výstavbě železničních koridorů
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  Kartografie

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Vzhled jevu jako ekvivalent termínu feature v českém překladu mezinárodních norem geografické informace
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Geoinformatika na Geografickém ústavu Mongolské akademie věd v Ulánbátoru
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  GPS

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky
 • MISYS drží krok s dobou

  Různé

 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Referendum o EU

  Školství

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.

  Internet

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky

  Historie

 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva

  Přečtěte si

 • GPS po mongolsku

  Zajímavosti

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Historie zeměměřictví - určování času (1. díl)

  Z domova

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Referendum o EU
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  Ze zahraničí

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy

  Zeměměřičský věstník

 • Úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři do ČKAIT nevstoupí
 • Veřejná sbírka
 • IX. mezinárodní Česko-Slovensko-Polské geodetické dny
 • Poděkování členům

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • GPS po mongolsku

  Byla jednou jedna mezinárodní parta Čechů, Slováků, Australanů a Mongolů, která se vypravila do stepí a hor středního Mongolska. Tak nějak by mohl znít začátek vyprávění pro turistický časopis nebo dětem na dobrou noc. A vzali si sebou dží-pí-esku, aby nezabloudili. Vzhledem k tomu, že zabloudit lze i v lesích za Prahou a v Mongolsku to zvládne skoro každý i bez tréningu, bez GPS tedy do stepi nelez. A ta parta udělala dobře. Podívejme se tedy, o co šlo.

  Mongolská krajina je tvořena pásy ostře se zvedajících, vždy však na vrcholcích zaoblených pahorků a kopců, které se kulisovitě zvedají ze stepí. Je-li v kraji již trochu vlhčeji, na severních svazích jsou háje nebo dokonce i souvislé plochy jehličnatého lesa. Takovou krajinou kdysi putovali pastevci se svými stády z letních na zimní pastviny a naopak a řídili se dobrou znalostí území. Skoro nic na tom nezměnily ani snahy osvícených politiků éry socialismu, kteří usoudili, že pastevcům i dobytku je lépe na místě, kde jim pod stranickým dohledem rychle poroste životní úroveň. Ukázalo se, že nomádský způsob života je pro pastevce i dobytek existenční nutností a snahy shora vyšly vniveč. Důkazem je, že životní úroveň pastevců a jejich rodin se příliš nezvedla. Dveře jejich jurt, mongolsky se "jurta" řekne "ger", zůstaly pro každého otevřené, stejně jako jejich srdce, neboť v nich nic nečestného skrývat nemusejí.

  No, vraťme se ale k naší mezinárodní partě a její GPS. Mongolsko zůstalo zemí pastevců. Jen těch pár měst si zvyklo na čtyři pevné stěny a dopravu jinak, než na hřbetě koně. Hlavní město Ulánbátar je doslova zaplaveno auty a snad polovina z nich jsou 4WD. Širou stepí dnes vede jen pár asfaltových cest a o něco víc zpevněných makadamů. Zbytek je zemí volnosti. Mongolové vybavení 4WD si to vysvětlili po svém a krajinou vede tolik pist s vyjetými kolejemi, že je nikdo nespočítá. Množství pist zní jako velká výhoda: "Kdo tam projel přede mnou, tam projedu i já." Ovšem má to jeden háček: "Která pista je ta pravá? Která mne zavede k cíli?"

  A už jsme u toho, proč právě bez GPS z města ven nechoď. Stačí sjet z "hlavní" silnice do stepi, přejet pár pahorků a už to vypadá všemi směry stejně. Není-li slunce na jasné obloze, je na problém zaděláno. Nevíme, kde jsme a kterým směrem máme vyrazit. Pokud člověk trvale nesleduje s maximální přesností trasu, je mu vcelku dobrá topografická stotisícovka nanic. Chybějí jednoznačné orientační body. Můžete být v tomto údolí, nebo třeba v tamtom, možná i v onom. Ideální případ pro rozhodování "kam?" představuje znalost geografických souřadnic cíle. Pak se vyplatí jet cestou necestou a držet kurz co možná nejlépe.

  Máme tuto výhodu, byť se schyluje k večeru. Na blízké černé obloze září jeden blesk za druhým a sloupy zvednutého prachu tvoří stěnu jako známý vstup do "hvězdné brány" světa sci-fi. Dokud jsme na "silnici" a občas mineme skutečné stavení, vše je pořádku. Jakmile se sjede do stepi, začíná orientační závod. Kužely světel spíše matou, jak ví každý řidič znalý mlhy, a když se najednou ze tmy a prachu vynoří stádo velbloudů, zdá se, že o zajímavý program bude vystaráno. Najednou, jako když utne, vítr mizí, objevují se hvězdy na nebi a světýlka ve stepi. "Které je to naše, vlastně našeho jurtového tábořiště?" Zdálo by se, že 7 km noční stepí k souřadnicím cíle není až tak zvláštní vzdáleností ani pro 4WD. Přímka je to však vzdušná. Nahoru, dolů, kolem překážek zprava, zleva za neustálého natřásání není jízdou po fotbalovém trávníku. Když se vzdálenost k cíli zmrskne podle údajů displeje "garmina" na 0,1 km, jurta je vidět. A v ní teplý čaj a ještě teplejší kamínka. A do rána venku napadlo 10 čísel sněhu. Však sousedé se svým 4WD jeli v chumelenici bez GPS tuto vzdálenost hodiny.

  Dalším cílem je tábořiště u jezera Ugij Núr. Souřadnice jsou zase jasné. Odtud, z bájného Čingischánova Karakorumu, je to kolem 60 km vzdušnou čarou. V cestě jsou však podmáčená slaniska, do kterých není radno zapadnout ani s tankem. A pist zase jako máku. Vedou všeni směry, rozdvojují se a zase spojují. I tím "naším" směrem jich vede několik. A zase: "Která je ta pravá?" Tady klasická GPS nepomůže a musí nastoupit její mongolská alternativa "Ger Positioning System". To není nic jiného, než jezdit od jurty k jurtě a ptát se místních znalců, kudy kam. Jurty jsou naštěstí téměř na dohled, což zde odhadem znamená tak 15-20 km. Že každý místní má o našem cíli, či lépe o cestě k němu svoji představu, je nabíledni. Někdo to jel na koni, jiný na velbloudu, další šel pěšky nebo jel na motorce. Krok po kroku se však obě dží-pí-esky začínají shodovat. Je večer, zase fičí jako o závod, ale jsme "tady". 4WD+2xGPS dokázaly své a přivedly nás k cíli. A co bylo dál? Zase otevřená jurta, zase teplý čaj, zase teplá kamínka - malý svět pohody v noční stepi.

  Jaromír Kolejka

  vyvěšeno: 05.06.2003
  ID článku: 784              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GPS

  Různé

  Přečtěte si

  Zajímavosti

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku