[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2003

Resort ČÚZK

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Katastr nemovitostí

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Začarovaný katastr na severu - II.
 • Začarovaný katastr na severu - III.
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Geodézie

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Zeměměřické činnosti ve výstavbě železničních koridorů
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  Kartografie

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Vzhled jevu jako ekvivalent termínu feature v českém překladu mezinárodních norem geografické informace
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Geoinformatika na Geografickém ústavu Mongolské akademie věd v Ulánbátoru
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  GPS

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky
 • MISYS drží krok s dobou

  Různé

 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Referendum o EU

  Školství

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.

  Internet

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky

  Historie

 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva

  Přečtěte si

 • GPS po mongolsku

  Zajímavosti

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Historie zeměměřictví - určování času (1. díl)

  Z domova

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Referendum o EU
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  Ze zahraničí

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy

  Zeměměřičský věstník

 • Úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři do ČKAIT nevstoupí
 • Veřejná sbírka
 • IX. mezinárodní Česko-Slovensko-Polské geodetické dny
 • Poděkování členům

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Začarovaný katastr na severu - III.

  Vážení kolegové zeměměřiči,
  důrazně se ohrazuji proti nařčením ze strany jednatele firmy Geoplán-DC, pana Jahody, uveřejněným v článku v čísle 04/2003 pod názvem »Začarovaný katastr na severu«. Pan Jahoda má zřejmě velice špatnou paměť, neboť jsem to byla právě já ještě s jedním kolegou, kdo jsme se snažili zanedlouho po vstoupení v platnost vyhlášky č. 190/1996 Sb. sjednotit geodety v Děčíně na společném postupu ve věci stížnosti na postup KÚ v Děčíně. Jednalo se tehdy o problematiku (velice jednoduše řečeno) kontrolního zaměřování bodů na hranicích, které jsou v mapě zobrazeny jako neznatelné (§ 66, odst. 6, vyhl. č. 190/96 Sb.) - mimochodem se jedná o téma, ke kterému by bylo vhodné otevřít mezi geodetickou veřejností širší diskusi a vrátím se proto k němu na závěr tohoto příspěvku. Tehdy všechny firmy tzv. »daly ruce pryč«, protože se nechtěly dostat do sporu s KÚ v Děčíně. Já s kolegou jsme nakonec skončili až na ČÚZK v Praze, kde jsme si však doslova jen popovídali, zhodnotili, že některá ustanovení vyhlášky jsou taková, jaká jsou a my je jako geodeti musíme dodržovat. Samozřejmě však zanedlouho poté následovala kontrola ze strany ZKI Liberec (viz str. 34). O dalších svých sporech a stížnostech zde již psát nebudu, protože moje korespondence s KÚ v Děčíně, ZKI Liberec a s ČÚZK dosáhla značného objemu a zabrala by určitě celé jedno číslo časopisu Zeměměřič. O čem se ale zmíním, je uvedená spolupráce na neměřickém náčrtu, který měl údajně prokázat, že jejich bývalý ověřovatel udělal chybu. Opět to není pravda, jednalo se o návrh opravy chyby vzniklé v GP, který byl vyhotoven za éry střediska Geodézie v Děčíně, a protože zákazník potřeboval plán ke kolaudaci, vyhotovila jsem návrh opravy, který byl KÚ v Děčíně akceptován a v KN proveden. Jen nechápu, když si pan Jahoda myslí, že došlo k pochybení, proč se neozval již tenkrát, a »vytáhl« tuto věc až nyní.

  Další věcí, která mě zaráží, je, že pan Jahoda zřejmě vůbec nepochopil, nebo nechtěl pochopit, o co mi v mých příspěvcích šlo. Vůbec totiž, narozdíl od něj, nenapadám ani jednotlivé pracovníky, ani KÚ jako celek, ale napadám systém, a to ještě jen v oblasti potvrzování GP. Přesněji řečeno: pokud nikde nebyla stanovena lhůta pro potvrzení GP, je logické, že se vedoucí státní úředník bude především zabývat problematikou a povinnostmi, kde lhůtu stanovenou má a vše ostatní bude na okraji jeho zájmu a k témuž povede i své podřízené. Výsledkem jsou pak i mnohdy velice podrážděné reakce jak ze strany nás podnikatelů, tak ze strany pracovníků úřadu. Navíc u mě nikdy nešlo o problematiku opakovaného vracení GP od potvrzení, ale vždy jen o neúměrně dlouhou lhůtu pro potvrzení GP, který je bez závad. Nikdy se mi totiž nevrátil plán více jak jedenkrát, a to ještě vždy bylo z důvodu například překlepu, chybějící slučky, nebo se stalo, že těsně před předáním plánu k potvrzení byl realizován jiný plán a já opravovala například parcelní číslo u sousední parcely, apod. Článek pana Jahody tedy spíše svědčí o tom, v jaké kvalitě předkládají GP, a že asi i díky jejich firmě trvá potvrzení plánů déle, než by trvalo, kdyby předkládali plány bez nedostatků. Ono je to zřejmě logické vyústění toho, kdo všechno u nich vykonává geodetické práce. Porušování § 3 zákona č. 200/1994 Sb. se totiž dopouští nejen KÚ v Děčíně, když těmto osobám poskytuje podklady podle § 65 vyhl. č. 190/1996 Sb. (páni ředitelé KÚ Děčín i ZKI Liberec se mi sice všemožně snaží dokázat, že nemám pravdu, kdyby si však promluvili s právníkem, došli by k jinému závěru), ale i ověřovatel firmy Geoplán-DC, když jim geodetické práce umožní vykonávat. Firma by si tedy především měla »zamést před vlastním prahem« a teprve pak někoho osočovat. Také musím v rámci objektivity přiznat, že v současné době se pohybuje lhůta pro potvrzení GP (pozn. red.: na KÚ v Děčíně) mezi 10 až 20 dny. Pročpak asi?

  A teď mi dovolte, abych se také jednou jednoho státního úředníka zastala: jedná se o ing. Dubnovou, kterou pan Jahoda ve svém článku napadá takovým způsobem, že se nestačím divit, kde se v člověku může vzít tolik nenávisti a zloby. Ing. Dubnová je totiž již jednou z mála pracovnic, která má zkušenosti i s prací v terénu, protože pracovala jak na stavbách, tak i v oblasti mapování a rozhodně po odborné stránce je na výši a pokud se vyskytne problém v odborné rovině, snaží se ho vždy vyřešit a v tomto ohledu jsem se s ní také nikdy nedostala do sporu. Naše spory se vždy týkaly jen lhůt pro ... a opět bych se opakovala. A kdyby pan Jahoda i nadále nechtěl pochopit, o co mi vlastně jde, tak předem shrnuji své stanovisko do následujících vět: Po odborné stránce jsem nikdy neměla problém se s KÚ domluvit (byť to někdy bylo za pomoci ZKI Liberec), nikdy jsem neosočovala ani ostatní pracovníky. Pokud mám nějaký problém v oblasti právních vztahů k nemovitostem, vždy mi pracovníci právního oddělení poradí a případně se i domluvíme, jak jej vyřešit. Jediný problém se týká oprav chyb v operátu KN, kde mi nepřipadá správné, abych já, jako soukromý geodet opravovala chyby po někom jiném, ale bohužel, pokud chci vyhovět zákazníkovi a předat mu GP v rozumné době, musím opravu provést sama, protože jinak je to »na hodně dlouho«. A opět se jedná o chybu v systému. Jedna pracovnice prostě provádět opravy nestihne. A opravdu mi vadí, že za chyby z minula nikdo nezodpovídá. S tím ale bohužel nejde nic dělat a ten, kdo to způsobil, nemůže být podle našich zákonů volán k zodpovědnosti. Naše zákony jsou totiž někdy zmetky, což ví snad každý, kdo přemýšlí, jen jejich tvůrci to nechtějí přiznat.

  Na závěr se vrátím k problematice kontrolního zaměřování bodů (§ 66, odst. 6, vyhl. č. 190/96 Sb.). Do dnešního dne mi totiž nikdo nedal uspokojivou odpověď na otázku: »Jak se kontrolně zaměří bod (hranici), který(á) v terénu není nikterak patrný(á)?«. Snad každý geometr ví, že tento bod (hranici) musím vytyčit. Podle státních úředníků, se však nejedná o vytyčení, které musí obsahovat všechny náležitosti, a tak se velice snadno v sáhových mapách stane, že dva geometři stanoví tuto hranici různě a chudák zákazník jen »kouká«. Neexistuje totiž povinnost (a současný systém zavedený pro práce v KN = ISKN, to ani dost dobře neumožňuje) respektovat hranice takto stanovené v předešlém plánu. Je to opět jeden z nedostatků naší legislativy a bylo by opravdu zajímavé, zveřejnit názory na toto téma. Pokud se téma »uchytí«, rozhodně se svými postřehy a zkušenostmi do diskuse přispěji.

  A na úplný závěr: kontrola mnou ověřených geometrických plánů ze strany ZKI Liberec proběhla ve dnech 31. 3. a 1. 4. 2003, takže vše je při starém. Rovněž výsledky kontroly nevybočují z normálu, tj. místy se našly chyby i tam, kde nejsou. Skončím tedy jedovatou poznámkou: zatím jsem neudělala kontrolním pracovníkům tu radost, aby mě mohli nějak postihnout.

  Ing. Alena Podrazká z Děčína

  vyvěšeno: 25.06.2003
  poslední aktualizace: 30.06.2003
  ID článku: 797              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí