[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
08+09/2003

Resort ČÚZK

 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • Nejvyšší správní soud k otázce odborné praxe předepsané pro podnikání v zeměměřictví nebo pro udělení úředního oprávnění
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP.
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP - II.
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Kdo bere úplatky za urychlení vkladů do katastru ?
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • Ke geometrickým plánům a děčínským událostem
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • Vklad do katastru rychleji než za měsíc
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • ČÚZK ke spolehlivosti KN
 • Zpravodaj ČÚZK

  Katastr nemovitostí

 • GP ano či ne?
 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Zapomenuté heslo k dálkovému přístupu do ISKN
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • Nejvyšší správní soud k otázce odborné praxe předepsané pro podnikání v zeměměřictví nebo pro udělení úředního oprávnění
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP.
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP - II.
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Kdo bere úplatky za urychlení vkladů do katastru ?
 • Plastový znak umístěn několik metrů od starého žulového mezníku.
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • Ke geometrickým plánům a děčínským událostem
 • Dva roky od převzetí moci v Geodezii Brno
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • Vklad do katastru rychleji než za měsíc
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • ČÚZK ke spolehlivosti KN
 • Dotaz do Vševědny: Vracení kolků
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 2
 • Dotaz do Vševědny: Okres ve formulářích

  Geodézie

 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • Plastový znak umístěn několik metrů od starého žulového mezníku.
 • Dva roky od převzetí moci v Geodezii Brno
 • Geodetický institut Technické univerzity v Drážďanech
 • Zeměměřické činnosti ve výstavbě železničních koridorů

  Kartografie

 • Digitální kartografie 3
 • Atlas Karélie: Ruská vojenská kartografie ve světě komerce
 • Murmanská oblast: Ruská obecně geografická mapa měřítka 1:500 000 pod drobnohledem
 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Nové regionální autoatlasy Ruska
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • Milan Konečný zvolen prezidentem ICA
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Digitální topografický atlas Maďarska vyšel na CD
 • Z prvního dne 15. Kartografické konference
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Zeměpisný ATLAS SVĚTA byl pokřtěn
 • Geoinformatika na INVEXu 2003

  Pozemkové úpravy

 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK

  GIS

 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • GIS Seč 2003 -> mezinárodní konference
 • Úvodní studie GIS krajů odevzdána objednateli
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Studium GI na UP
 • Zapomenuté heslo k dálkovému přístupu do ISKN
 • Premiér Thajska probíral s prezidentem firmy ESRI národní politiku GIS (National GIS Policy)
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • Xanadu zavádí FM systém pro správu areálů společnosti ŠKODA
 • Geodata.gov – vládní portál prostorových dat USA nabízí GIS data a služby široké veřejnosti
 • GeoForum cs 2003 - lidé, informace, řešení, technologie, zábava
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Milan Konečný zvolen prezidentem ICA
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • 6. setkání uživatelů produktů společnosti T-MAPY
 • ČÚZK ke spolehlivosti KN
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Sympozium „Digitální planeta Země“ je za námi
 • Uživatelé technologií Intergraphu se sešli na konferenci GeoForum cs 2003
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Informační systém dopravy

  GPS

 • GEPRO a INTERGRAPH se stali strategickými partnery CAGI
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Digitální topografický atlas Maďarska vyšel na CD

  DPZ

 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Kosmické monitorování vysychání Aralského jezera

  Fotogrammetrie

 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Z prvního dne 15. Kartografické konference
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu

  Software

 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Informační systém dopravy
 • Proč? ProGEO!

  Různé

 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • Strojírenský veletrh v Brně 2003

  Školství

 • Digitální kartografie 3
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Geodetický institut Technické univerzity v Drážďanech

  Internet

 • Digitální kartografie 3
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • Geodata.gov – vládní portál prostorových dat USA nabízí GIS data a služby široké veřejnosti
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN

  Historie

  Přečtěte si

 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Vklad do katastru rychleji než za měsíc
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku

  Zajímavosti

 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Prezident ESRI diskutoval s prezidentem Indie o možnostech spolupráce při mapování země
 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • Strojírenský veletrh v Brně 2003
 • Zeměpisný ATLAS SVĚTA byl pokřtěn
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Kepler a Praha
 • Historie zeměměřictví - určování času (2. díl)

  Z domova

 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • GIS Seč 2003 -> mezinárodní konference
 • GEPRO a INTERGRAPH se stali strategickými partnery CAGI
 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • GeoForum cs 2003 - lidé, informace, řešení, technologie, zábava
 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Strojírenský veletrh v Brně 2003
 • V neděli začíná mezinárodní sympozium „Digital Earth“
 • Včera začalo sympozium „Digitální planeta Země“
 • Zeměpisný ATLAS SVĚTA byl pokřtěn
 • Sympozium „Digitální planeta Země“ je za námi
 • Uživatelé technologií Intergraphu se sešli na konferenci GeoForum cs 2003
 • Geoinformatika na INVEXu 2003

  Ze zahraničí

 • Prezident ESRI diskutoval s prezidentem Indie o možnostech spolupráce při mapování země
 • Atlas Karélie: Ruská vojenská kartografie ve světě komerce
 • Murmanská oblast: Ruská obecně geografická mapa měřítka 1:500 000 pod drobnohledem
 • Nové regionální autoatlasy Ruska
 • Geodata.gov – vládní portál prostorových dat USA nabízí GIS data a služby široké veřejnosti
 • Milan Konečný zvolen prezidentem ICA
 • Digitální topografický atlas Maďarska vyšel na CD
 • Z prvního dne 15. Kartografické konference
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Geodetický institut Technické univerzity v Drážďanech

  ČSGK

 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • Ke geometrickým plánům a děčínským událostem

  KGK

 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP.
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP - II.
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává

  NZK

 • Kosmické monitorování vysychání Aralského jezera

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • GP ano či ne?
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Zapomenuté heslo k dálkovému přístupu do ISKN
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • Plastový znak umístěn několik metrů od starého žulového mezníku.
 • Dotaz do Vševědny: Vracení kolků
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 2
 • Dotaz do Vševědny: Okres ve formulářích

  Zeměměřičský věstník

 • Pozvánka na seminář
 • Poděkování členům (pokračování)
 • Nabídka publikace

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Nejvyšší správní soud k otázce odborné praxe předepsané pro podnikání v zeměměřictví nebo pro udělení úředního oprávnění

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Nové regionální autoatlasy Ruska

  K nám nejbližší část evropského Ruska – severozápad – je v posledních letech pokrývána velmi kvalitními regionálními autoatlasy jednotlivých správních oblastí a autoatlasy největších měst z produkce petrohradského nakladatelství „Karta“ Ltd. (www.karta-ltd.ru). Toto nakladatelství využívá buď vlastní digitální kartografickou databázi, anebo se spojuje s místními zdroji. Digitální databáze jsou sestavovány na bázi využití distančních i pozemních podkladů nejnovějšího data. Veškeré informace jsou dokonce před uvedením děl na trh ještě ověřovány znovu v terénu. Jak příklad posledních úspěšných produktů slouží autoatlasy Sankt Petěrburgu v měřítku 1:15 000 a 1:25 000, Velikého Novgorodu v měřítku 1:10 000 a Leningradské oblasti v měřítku 1:120 000, vesměs vydané ve formátu A4. Vezmeme-li na prozkoumání třeba první z nich (vydán v roce 2002), příjemně překvapí podrobnost provedení centrálních (1:15 000) i okrajových částí (1:25 000) tohoto 5-milionového velkoměsta. Vedle standardních názvů ulic, jednotlivých bloků a jiných ploch, motorista s výhodou využije vyznačení směrů jednosměrných ulic, organizaci nájezdů na mosty a složitější křižovatky, výšky nižších průjezdních profilů, ulic se zákazem vjezdu, označení čerpacích stanic, autoservisů, stanovišť silniční policie, nemocnic a míst první pomoci. Kuriózní, i když velmi užitečné je rovněž vyznačení obchodů nabízejících v sortimentu díly a doplňky k automobilům. Návštěvníci ocení vyznačení ulic s možnostmi parkování (nebo naopak zákazem – po obou stranách ulic), tranzitních ulic (s povolením pro osobní či pro osobní i nákladní přepravu) a pěších zón. Výrazně jsou vyznačeny hotely, kempingy, turisticky atraktivní a jinak významné objekty, budovy významné pro orientaci, stanice metra a taxi. V měřítku 1:120 000 je znázorněno okolí města s podobným obsahem legendy (terén je navíc vyjádřen vrstevnicemi po 20 m). Z této zóny jsou zvlášť ještě v měřítku 1:30 000 provedeny plány menších měst s opětným zvýrazněním uvedené skupiny objektů a silničních informací. Atlas zahrnuje abecední index názvů, seznam klasifikovaných autoservisů a autoprodejen, vč. prodejen náhradních dílů s adresami a telefonními čísly, seznamy nemocnic s podobnou dokumentací, místa státních technických kontrol s obdobnými detaily a místa registrace automobilů. Atraktivní zvláštností je rozvrh hodin nočního zvedání mostů přes řeku Něvu. Vnitřně je atlas rozvržen do číslovaných dvoustran (celkem 25). Dále je doplněn přehlednými mapami (v měřítku 1:100 000) kladu dvoulistů, nákladní tranzitní dopravy a podrobnými plánky průjezdů složitějšími křižovatkami. Vše provedeno mnohobarevným tiskem na křídovém papíře slabší gramáže. Cena je 55, 60 RUR (cca 50 Kč). Autoatlas Velikého Novgorodu (vydán v roce 2002) je podstatně útlejší (jde o město s cca 250 000 obyvateli), byť je prakticky shodně uspořádán do číslovaných dvoustran v měřítku 1:10 000 pro centrum města (9 dvoustran) a okolí v měřítku 1:120 000 (6 dvoustran). Přehledná mapa kladu městských listů je v měřítku 1:65 000. Legenda i mapy jsou podstatně bohatší a zahrnují navíc vyznačení čerpacích stanic LPG, myček aut, opraven pneumatik, přístavišt, restaurací, kaváren, nočních barů, fontán, památníků, míst výhledu a lokalit turistických informačních kanceláří. Indexy názvů a seznamy prodejen, servisů atd. jsou připojeny. Zvláštností je předmluva od starosty města. Cena činí 59 RUR (cca 55 Kč). Nejobjemnější je autoatlas Leningradské oblasti (ponechala si původní název i po roce 1991). Je rozvržen do dvou částí: západ a východ oblasti s odlišným barevným označením rohů map, byť s průběžným číslováním po jednotlivých stránkách. Autoatlas obsahuje (vydán v roce 2003) celkem 148 stran map měřítka 1:120 000, pak několik stran podrobných městských plánů provinčních sídel a jmenný index. Oproti předchozím atlasům disponuje nejbohatší legendou. Vyznačeny jsou navíc hraniční přechody různých typů, pošty, různé typy památkových objektů, skalní útvary, terén vrstevnicemi po 20 m, muzea, kostely, kaple, hřbitovy, sportoviště (zimní i letní, vč. vodních) několika typů, turistické základny a tábory, stadiony, přístavy a přístaviště, přívozy, majáky, letiště, chráněná území, různé typy administrativních hranic, různé typy zástavby sídel a využití ploch otevřené krajiny (lesy, vodní plochy, ovocné sady aj.). Samozřejmostí je znázornění řady typů silničních komunikací - od dálnic po lesní a vybrané polní cesty. Vše na křídovém papíře slabší gramáže. Cena je 158 RUR (cca 145 Kč). Společnou slabinou uvedených atlasů je jejich brožované vydání. Po kratším používání začínají jednotlivé listy vypadávat z vazby, ať již jsou atlasové listy sešité nebo lepené. Atlasy jsou vydávány v azbuce, což omezuje jejich využitelnost některými zahraničními návštěvníky. Překvapivě kvalitní obsah, estetické provedení i design uvedených atlasů, použité produkční a tiskařské technologie poněkud nutí k zamyšlení, zda něco podobného jsou schopni i producenti autoatlasů České republiky, zvlášť po této výzvě ze strany dříve oprávněně kritizované ruské kartografické produkce. Zdá se, že žádné obdobné atlasové dílo v současnosti nabízené na našem trhu nedosahuje parametrů recenzovaných ruských regionálních autoatlasů. Že by náročnost naší a západoevropské klientely natolik poklesla, byť kartografické tradice máme nepochybně dobré?

  Jaromír Kolejka

  vyvěšeno: 12.08.2003
  ID článku: 828              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku