[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
08+09/2003

Resort ČÚZK

 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • Nejvyšší správní soud k otázce odborné praxe předepsané pro podnikání v zeměměřictví nebo pro udělení úředního oprávnění
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP.
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP - II.
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Kdo bere úplatky za urychlení vkladů do katastru ?
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • Ke geometrickým plánům a děčínským událostem
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • Vklad do katastru rychleji než za měsíc
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • ČÚZK ke spolehlivosti KN
 • Zpravodaj ČÚZK

  Katastr nemovitostí

 • GP ano či ne?
 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Zapomenuté heslo k dálkovému přístupu do ISKN
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • Nejvyšší správní soud k otázce odborné praxe předepsané pro podnikání v zeměměřictví nebo pro udělení úředního oprávnění
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP.
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP - II.
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Kdo bere úplatky za urychlení vkladů do katastru ?
 • Plastový znak umístěn několik metrů od starého žulového mezníku.
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • Ke geometrickým plánům a děčínským událostem
 • Dva roky od převzetí moci v Geodezii Brno
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • Vklad do katastru rychleji než za měsíc
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • ČÚZK ke spolehlivosti KN
 • Dotaz do Vševědny: Vracení kolků
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 2
 • Dotaz do Vševědny: Okres ve formulářích

  Geodézie

 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • Plastový znak umístěn několik metrů od starého žulového mezníku.
 • Dva roky od převzetí moci v Geodezii Brno
 • Geodetický institut Technické univerzity v Drážďanech
 • Zeměměřické činnosti ve výstavbě železničních koridorů

  Kartografie

 • Digitální kartografie 3
 • Atlas Karélie: Ruská vojenská kartografie ve světě komerce
 • Murmanská oblast: Ruská obecně geografická mapa měřítka 1:500 000 pod drobnohledem
 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Nové regionální autoatlasy Ruska
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • Milan Konečný zvolen prezidentem ICA
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Digitální topografický atlas Maďarska vyšel na CD
 • Z prvního dne 15. Kartografické konference
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Zeměpisný ATLAS SVĚTA byl pokřtěn
 • Geoinformatika na INVEXu 2003

  Pozemkové úpravy

 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK

  GIS

 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • GIS Seč 2003 -> mezinárodní konference
 • Úvodní studie GIS krajů odevzdána objednateli
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Studium GI na UP
 • Zapomenuté heslo k dálkovému přístupu do ISKN
 • Premiér Thajska probíral s prezidentem firmy ESRI národní politiku GIS (National GIS Policy)
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • Xanadu zavádí FM systém pro správu areálů společnosti ŠKODA
 • Geodata.gov – vládní portál prostorových dat USA nabízí GIS data a služby široké veřejnosti
 • GeoForum cs 2003 - lidé, informace, řešení, technologie, zábava
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Milan Konečný zvolen prezidentem ICA
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • 6. setkání uživatelů produktů společnosti T-MAPY
 • ČÚZK ke spolehlivosti KN
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Sympozium „Digitální planeta Země“ je za námi
 • Uživatelé technologií Intergraphu se sešli na konferenci GeoForum cs 2003
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Informační systém dopravy

  GPS

 • GEPRO a INTERGRAPH se stali strategickými partnery CAGI
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Digitální topografický atlas Maďarska vyšel na CD

  DPZ

 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Kosmické monitorování vysychání Aralského jezera

  Fotogrammetrie

 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Z prvního dne 15. Kartografické konference
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu

  Software

 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Informační systém dopravy
 • Proč? ProGEO!

  Různé

 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • Strojírenský veletrh v Brně 2003

  Školství

 • Digitální kartografie 3
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Geodetický institut Technické univerzity v Drážďanech

  Internet

 • Digitální kartografie 3
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • Geodata.gov – vládní portál prostorových dat USA nabízí GIS data a služby široké veřejnosti
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN

  Historie

  Přečtěte si

 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Vklad do katastru rychleji než za měsíc
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku

  Zajímavosti

 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Prezident ESRI diskutoval s prezidentem Indie o možnostech spolupráce při mapování země
 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • Strojírenský veletrh v Brně 2003
 • Zeměpisný ATLAS SVĚTA byl pokřtěn
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Kepler a Praha
 • Historie zeměměřictví - určování času (2. díl)

  Z domova

 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • GIS Seč 2003 -> mezinárodní konference
 • GEPRO a INTERGRAPH se stali strategickými partnery CAGI
 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • GeoForum cs 2003 - lidé, informace, řešení, technologie, zábava
 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Strojírenský veletrh v Brně 2003
 • V neděli začíná mezinárodní sympozium „Digital Earth“
 • Včera začalo sympozium „Digitální planeta Země“
 • Zeměpisný ATLAS SVĚTA byl pokřtěn
 • Sympozium „Digitální planeta Země“ je za námi
 • Uživatelé technologií Intergraphu se sešli na konferenci GeoForum cs 2003
 • Geoinformatika na INVEXu 2003

  Ze zahraničí

 • Prezident ESRI diskutoval s prezidentem Indie o možnostech spolupráce při mapování země
 • Atlas Karélie: Ruská vojenská kartografie ve světě komerce
 • Murmanská oblast: Ruská obecně geografická mapa měřítka 1:500 000 pod drobnohledem
 • Nové regionální autoatlasy Ruska
 • Geodata.gov – vládní portál prostorových dat USA nabízí GIS data a služby široké veřejnosti
 • Milan Konečný zvolen prezidentem ICA
 • Digitální topografický atlas Maďarska vyšel na CD
 • Z prvního dne 15. Kartografické konference
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Geodetický institut Technické univerzity v Drážďanech

  ČSGK

 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • Ke geometrickým plánům a děčínským událostem

  KGK

 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP.
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP - II.
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává

  NZK

 • Kosmické monitorování vysychání Aralského jezera

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • GP ano či ne?
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Zapomenuté heslo k dálkovému přístupu do ISKN
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • Plastový znak umístěn několik metrů od starého žulového mezníku.
 • Dotaz do Vševědny: Vracení kolků
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 2
 • Dotaz do Vševědny: Okres ve formulářích

  Zeměměřičský věstník

 • Pozvánka na seminář
 • Poděkování členům (pokračování)
 • Nabídka publikace

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Nejvyšší správní soud k otázce odborné praxe předepsané pro podnikání v zeměměřictví nebo pro udělení úředního oprávnění

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává

  Opakování po roce
  První upozornění na situaci na KÚ v Děčíně zaznamenala naše redakce asi před 4 lety, kdy děčínská firma Geoplán poslala do redakce příspěvek o neutěšené místní situaci a domnívala se, že zveřejnění problémů v odborném tisku může odstartovat nějakou nápravu. Nakonec ale zvítězil pud sebezáchovy a z existenčních důvodů firma nechtěla riskovat přestřelku se státními úředníky, na jejichž »razítku« je závislá. O problému se sice hovořilo, ale chyběly podklady. V Zeměměřiči č. 6+7/02 vyšla anketa Jak dlouho trvá potvrzení GP na KÚ v ČR? a už na podzim 2002 se k neuspokojivému stavu s potvrzováním GP na děčínském KÚ ozvala další místní podnikatelka, jejíž příspěvek vyšel v čísle 10/02 a odstartoval kauzu Začarovaný katastr na severu na mediální rovině.
  S jasným dotazem na termíny potvrzování GP se redakce Zeměměřiče obrátila na místopředsedu ČÚZK ing. Paška, který požádal o možnost odpovědět až počátkem roku 2003, kdy bude mít údaje za celý rok 2002 a tedy i možnost srovnání s předešlými roky. Tato pochopitelná odpověď byla však pro měsíčník nepřijatelná, neboť jsme se museli před veřejností již otevřenému problému věnovat hned v dalších číslech. I pro zoufalé stěžovatele by usnutí kauzy bylo špatným signálem a možná by to znamenalo ještě »pevnější zakopání se« úředníků ve svých pozicích. Nepotvrzený GP je pro soukromého zeměměřiče i existenční problém a reakce na článek byla v neposlední řadě určující i pro ostatní čtenáře časopisu, aby věděli, že se jejich praktické problémy nezametají jen tak pod stůl.
  První pozitivní zprávou bylo v platnost vstoupení Prozatímního jednacího řádu, kde byla lhůta stanovena na 10 pracovních dnů. Kromě kratičké reakce ing. Paška v č. 11/02 vyšlo v témže čísle k době potvrzování GP i několik poznámek od předsedy ČSGK ing. Poláka, kde zazněly i otázky, které by podle autora mohly ukázat, zda se jedná o problém celorepublikový nebo jen o lokální záležitost Děčínska a ještě možná pouze personální.
  Redakce Zeměměřiče využila otázek ing. Poláka k bleskovému průzkumu a oslovila emailem všechny ředitele KÚ a detašovaných pracovišť po celé republice. Výsledky byly otištěny v několika pokračováních tak, jak docházely do redakce (od č. 12/02) i se slovním doprovodem, který někteří ředitelé připojili. V Zeměměřiči č. 12/02 svoji podporu kolegům z Děčína osobitým způsobem vyjádřil i ing. Janovský (Franta Nebojsa) z GEOSu Litoměřice. V následujícím čísle přispěl k diskuzi »Jak dlouho trvá potvrzení...« také ing. Albrecht z KÚ Bruntál a v reakci GP nejen technicky bezvadný opět ing. Polák. Znovu reagovala také ing. Podrazká z Děčína, která nemohla uvěřit slovům místopředsedy ČÚZK z č. 11/02, že doba potvrzení se pohybuje mezi 5 až 10 pracovními dny. Její zkušenosti z Děčína jsou 40 - 50 dnů! V příspěvku podnikatelka též volala po obnovení pravidelných setkání zeměměřických soukromníků s úředníky z KÚ.
  V Zeměměřiči 1+2/03 vyšel slíbený půlstránkový příspěvek místopředsedy ČÚZK, který byl ale pro mnohé zklamáním, neboť byl příliš obecně pojatý. V tomto článku Katastr a GP v roce 2002 byla zveřejněna i informace, že ze 111 pracovišť plní prozatímním jednacím řádem stanovenou dobu 10 pracovních dní pouze 91 úřadů. Už se zdálo, že k tématu bylo vše řečeno a kauza »Začarovaný katastr« skončí číslem 3/03 nahrazena dalším velkým tématem ÚOZI, ale v Zeměměřiči 4/03 vyšel článek Začarovaný katastr na severu od J. Jahody z děčínského Geoplánu. Reakce ing. Podrazké se již do následujícího čísla nevešla, ale byla otištěna společně s dalším článkem děčínského Geoplánu v č. 6+7/02 - těsně před již domluvenou schůzkou na KÚ v Děčíně, narychlo svolanou ještě před obdobím dovolených. Z resortu ČÚZK se proslýchalo, že ve srovnání, které si nechal místopředseda ČÚZK udělat, vyšel KÚ v Děčíně opravdu žalostně, ale žádné konkrétní informace neměla redakce k dispozici. Ing. Pašek je prý postrachem katastrálních úředníků, neboť tím, že přešel do resortu z armádní toposlužby, nemá v resortu takové kamarádské vztahy a vyžaduje vojenskou přesnost. To byla naděje i pro děčínské stěžovatele, ačkoli první reakce ing. Paška byla vnímána jako vyhýbavá a doba potvrzování GP »vylhaná«.

  Schůzka na KÚ Děčín
  Představitelé ČÚZK souhlasili se svoláním schůzky k problematice Potvrzování GP na KÚ v Děčíně za účasti stěžovatelů. Těžko se nám v redakci hledal termín, aby schůzka byla ještě před létem a nepřesunula se až na září, ale nakonec byl zvolen čtvrtek 26. června 2003, kdy nemohl pouze ing. Nedvídek z ČÚZK a ing. Polák z ČSGK. (Oba byli v komisích u státnic).
  O schůzku byl nečekaný zájem a kromě podnikatelů z Děčína - ing. Podrazké, J. Jahody a ing. Plačka z Geoplánu, přijel i předseda KGK ing. Fafejta z Prahy, ředitel KÚ I Liberec ing. J. Tajovský , ředitel ZKI v Liberci ing. J. Barták a jeho inspektor ing. J. Lašek, ing. Suchý (MZe PÚ Děčín), M. Hašková (vedoucí ÚP PF ČR Děčín) a z KÚ v Děčíně ing. Dubnová, ing. Hasalová, Bc. J. Vrábel a ředitel ing. Diviš.
  Do takto zaplněné zasedací místnosti jsme s místopředsedou ČÚZK ing. Paškem vlivem rozkopaných ulic v Děčíně přijeli o 10 minut pozdě. V sále mi rozhodně nepřipadala uvolněná atmosféra a z čela poradního stolu, kde mě všichni »nechali« osamoceného, jsem se pokoušel schůzku nějak řídit. Naštěstí vše probíhalo kultivovaným způsobem a nemusel jsem do diskuzí 15(!) účastníků ani nijak zasahovat. Přiznám se, že když jsem po našem pozdním příchodu viděl v zasedačce tolik neznámých lidí, které jsem vůbec nečekal, a ještě jsem měl setkání řídit, vzpomněl jsem si na obrázek hospodské rvačky od Josefa Lady...
  Hned v úvodu jsem všechny upozornil, že dnes nejspíše žádných konkrétních výsledků nedocílíme, ale že snad i otevřená debata za účasti špiček resortu může vést k cíli. Předal jsem slovo ing. Podrazké, která jako jediná poslala dopředu několik svých bodů k projednání (viz www.zememeric.cz, ID článku 795). Téma prodlužující se lhůty pro potvrzování GP a poskytování informací oprávněným osobám podpořil i J. Jahoda, který upřesnil, že Geoplán jako největší firma v okolí podává nejvíce GP a velmi často je ve styku s KÚ. Problémy mají však pouze v Děčíně. Uvedl, že pracují i s GP ostatních podnikatelů, které na KÚ v Děčíně »prošly« a nestačí se divit dvojímu metru zdejšího KÚ.
  Ředitel KÚ ing. Diviš se snažil poukázat na výjimečnost okresu Děčín, kde nebyla vytvořena žádná PÚ a restituce se řeší pouze pomocí GP. Dále připomenul, že ne všichni, kteří na okrese dělali GP na SG, šli do »soukroma«, ale někteří zůstali na KÚ Děčín. Prodlužující se lhůty mají na svědomí nemocnost a dovolené zaměstnanců KÚ (v květnu např. 6 lidí). K firmě Geoplán ředitel KÚ poznamenal, že v ní kromě pana Jahody a ověřovatele není žádný zeměměřič a z toho vyplývá množství chyb v GP.
  Slovo si vzal ing. Pašek, který konstatoval, že v Děčíně došlo k narušení komunikace a vše se medializuje. Okres Děčín není nijak výjimečný, když ale vrací GP několikrát, tak mu práce narůstá. Je důležité, aby si KÚ a firmy dokázaly výměnu dat zorganizovat k oboustranné spokojenosti. Místopředseda ČÚZK prvně přiznal, že lhůty potvrzování GP zde v Děčíně jsou nejhorší v republice (40 pracovních dnů!).
  Ředitel KÚ vysvětlil personální zázemí na KÚ, kdy chyby opravuje 1 pracovnice, GP ověřuje 1 a část člověka, vedoucí pracovnice kvůli dítěti pracuje jen na 5 hodin a dále na KÚ pracuje nová pracovnice, která se teprve zaučuje. Znovu též upozornil na na specifika okresu Děčín, kdy restituční plány jsou mnohem náročnější a skrývají nejrůznější závady.
  Jednatel Geoplánu J. Jahoda se zase vyjádřil k personálnímu složení zaměstnanců firmy. V Geoplánu jsou středoškoláci především s praxí (jeden i se zeměměřickým vzděláním). Tvrdí, že kvalita práce je srovnatelná s ostatními a hlavně, že čerstvě vystudovaný inženýr ví o katastru rozhodně méně než středoškolák, který několik let denně problémy KN žije. Dále J. Jahoda zdůraznil, že problémy mají ve velkých restitučních plánech, ale pouze v Děčíně. Na DP v Rumburku tyto problémy u stejného druhu prací nemají.
  Ing. Pašek se ještě vyjádřil k problému získávání údajů z KN neautorizovanými osobami. Resort nějaké oficiální stanovisko k této věci zaujme, ale místopředseda se domnívá, že je jedno, zda si pro údaje z katastru přijde na KÚ oprávněný zeměměřický inženýr nebo jiná osoba zaměstnaná u zeměměřické firmy. Důležité je, že za výsledky je zodpovědná osoba ověřovatele.
  Ing. Fafejta z KGK upozornil, že je nutno celý problém zobecnit na celou republiku a ne pouze hasit situaci vzniklou v Děčíně. Klienty firem nezajímá, zdali je chyba u podnikatele nebo na KÚ. KGK vždy prosazovala, aby resort vykonával pouze státní správu a nezatěžoval se výrobní činností. Pak by měl větší kapacity na kontrolu. Ing. Hasalová, která odpovídá na KÚ v Děčíně za potvrzování GP, upřesnila, že ne všechny GP se vrací. Třeba chybějící slučku lze opravit na místě, ale velké chyby nelze skutečně na počkání opravovat. Přidává se ředitel KÚ s poznámkou, že ověřovatel Geoplánu nemůže v takovém množství všechny GP uhlídat!
  Ing. Barták ze ZKI v Liberci upozorňuje, že zde zaznělá výtka na strohý popis závady typu GP nesplňuje § xy již neplatí, neboť na košilku GP se nyní píše též slovní popis. Dále ředitel ZKI předkládá výsledky šetření svého inspektorátu, kdy v poměru 6:5 dalo ZKI za pravdu společnosti Geoplán (letošní podání MZe PU Děčín). Tedy v 5 šetřených případech byly shledané závady důvodem k vrácení GP a v 6 šetřených případech došlo k bezdůvodnému a zbytečnému vrácení GP firmě. Ing. Barták doslova řekl, že jej nenapadá jiný příměr než, že se jednalo ze strany KÚ o šikanu! Kdyby ZKI postupoval dle předpisů, tak by s ověřovatelem již dávno zahájil řízení o porušení pořádku na úseku zeměměřictví, ale zásadní chyby na straně KÚ jsou pro Geoplán jakousi »berličkou«. Ing. Dubnová, vedoucí oddělení vedení kat. operátu, se ohradila, že ZKI započítává i případy, kdy nebyla jasná metodika a na KÚ si teprve museli vyžádat metodický výklad z ČÚZK.
  Pan Jahoda popisuje případ, kdy po 2 roky nebyl KÚ ochoten zapsat GP, až byla příslušná mapa zdigitalizována a firma byla vyzvána k číselnému znovuzpracování. »... Tyto případy přeci soukromníkovi nikdo znovu nezaplatí!...« Paní Hašková za ÚP PF ČR v Děčíně zdůraznila, že nastalá situace s nepotvrzováním GP velmi trápí PF. »...Nejsou restituce, nelze prodávat zemědělcům půdu, na kterou mají přednostní kupní právo. Tlačí termín vstupu do EU. PF netrpělivě očekává výsledky řešení této katastrofální situace na Děčínsku...«
  Ředitel KÚ znovu zdůrazňuje, že situace v Děčíně je opravdu mimořádná. Jiná kritéria sledovaná ČÚZK jeho KÚ splňuje, někde jsou i lehce nadprůměrní, ale v potvrzování GP se to nedaří.
  Tuto diskuzi, kde už se někteří začínají opakovat, končí místopředseda ČÚZK návrhem, aby se tato pracovní skupina sešla za 3 měsíce. Do té doby se ČÚZK pokusí vyřešit personální obsazenost KÚ a může dojít i k tabulkovému posílení, je-li opravdu situace na děčínském KÚ výjimečná. Ing. Pašek dále doporučuje velice brzy (termín na společné části schůzky nepadl!) svolat schůzku místních podnikatelů se zástupci ZKI, aby se některé problémy vyřešily co možná nejdříve. Jedním z problémů zde otevřených byl totiž i 8metrový rozdíl v číselné mapě k.ú. Dolní Žleb, ale podle zkušeností místních podnikatelů jsou některé chyby v KN ještě horší.
  Místopředseda ČÚZK se též dotázal podnikatelů na názor k povinnému měření v JTSK »vždy a všude«, na což podnikatelé reagovali tím, že to vesměs stejně tak dělají i když nemusí. »Tomuto uvažovanému nařízení by však mělo odpovídat i bodové pole«, požadovali podnikatelé.
  Po ukončení setkání, které se místo plánovaných 90 minut protáhlo skoro na 2 hodiny, probíhala ještě porada za zavřenými dveřmi místopředsedy ČÚZK s pracovníky KÚ a ZKI. I ta se z plánované půlhodinky protáhla na dvojnásobek. Odhaduji, že se mluvilo i o kauze tajemné změny podlomení u parcel (viz Zeměměřič č. 6+7/03), ale cestou autem zpět do Prahy s ing. Paškem jsem se k této věci nedozvěděl více. Musíme počkat na výsledky šetření kontrolního orgánu. Je ovšem nesporný fakt, že Geoplán DC oznámil porušení pořádku na úseku katastru ČÚZK již 10. března 2003. Odbor kontroly a dohledu ČÚZK 14. 4. odpověděl, že z kapacitních důvodů nemohl ČÚZK prošetřit toto podání do 30 dnů a vše bude prošetřeno a vyřízeno ihned, jakmile to okolnosti dovolí (č.j. 1504/2003-21, Míková).

  První shrnutí
  Opravdu žádné konkrétní výsledky tato schůzka nepřinesla, ale několik důležitých skutečností tu vykrystalizovalo. Ukázalo se, že ČÚZK reagoval již na první články v Zeměměřiči a nechal si od ZKI vyhotovit šetření. Osobní účastí místopředsedy ČÚZK odpovědného za KN bylo jasně dáno najevo, že resort má zájem na dobře pracujícím katastru. Přiznáním šikany ze strany KÚ bylo zase ukázáno, že kontrolní činnost ZKI nesměřuje pouze do řad podnikatelů, ale resort je schopen přiznat i vlastní chyby.
  Cestou zpět do Prahy jsem panu místopředsedovi navrhl, že by časopis Zeměměřič rád zveřejňoval různé výklady, o které je ČÚZK žádán a tím tyto informace zveřejňoval mezi ostatní ověřovatele a potvrzovatele. Ing. Pašek je však názoru, že o tuto osvětu by se měl resort postarat sám. Dalším návrhem naší redakce bylo, že by jistě stálo za zvážení třeba 1x ročně zveřejňovat v Zeměměřiči porušení pořádku na úseku zeměměřictví u podnikatelů, ale i u pracovníků resortu s »kázeňskými« postihy. Žádná konkrétní jména, ale jen statistické údaje, aby se i podnikatelé dozvěděli, že ZKI nebičují pouze soukromou sféru. Podle místopředsedy jsou tyto případy v resortu vždy řešeny domluvou a vlastní žádostí zaměstnance o propuštění. Tedy, případy rozvázání pracovního poměru se špatně pracujícími lidmi v resortu existují, ale nejsou ke statistickému publikování. Podobného tématu se týká také příspěvek KGK na přebalu II.
  Osobně hodnotím cestu do Děčína velice kladně. Myslím tím jak samotnou cestu, kdy jsem velmi ocenil značně otevřenou diskuzi s vysokým představitelem našeho resortu, ale i jednání na KÚ, kdy jsem vnímal snahu kauza Začarovaný katastr na severu nějak řešit. Uvidíme, s jakými dojmy se vrátím z Děčína počátkem října. Z následující poznámky je patrné, že se jedná o »běh na dlouhou trať«...

  ZKI v Liberci, 460 01 Liberec 1, Rumjancevova 10
  P O Z V Á N K A
  ZKI Liberec ve spolupráci s KÚ Děčín zve ověřovatele a podnikatele v oboru zeměměřictví na konzultační schůzku k problematice vyhotovování geometrických plánů v okrese Děčín. Schůzka se uskuteční ve čtvrtek, dne 31. července 2003 v zasedací místnosti nové budovy KÚ v Děčíně, Tržní 1906/24 od 9.00 hod. s předpokládaným koncem ve 14 hodin. Účast na schůzce není povinná.
  ZKI zve ty, kteří mají zájem se podělit o své zkušenosti s ostatními a případně získat nové poznatky. Smyslem setkání je diskuse o problémech tvorby a potvrzování GP, které se vyskytují v praxi. Pořadí témat bude stanoveno dle vašich požadavků, které ZKI očekává alespoň 1 týden předem. Účast zástupce ČÚZK na schůzce přislíbil zajistit ing. Pašek, místopředseda ČÚZK.
  S pozdravem ing. Jiří Barták, ředitel ZKI v Liberci,
  v Liberci dne 1. 7. 2003.

  Pozn. red.: Redakce časopisu Zeměměřič na svých stránkách setkání v Děčíně »odstartovala«, ale nebyla o další schůzce 31. 7. na KÚ v Děčíně informována ani od KÚ ani od ZKI. Upozornění nedošlo žádnému stěžovateli a ani zástupci KGK či ČSGK. O schůzce se nepsalo ani na webu těchto orgánů.
  Stěžovatelé si náhodou všimli na úřední desce, že k jejich stížnostem je svolána schůzka. KGK i ČSGK pár dnů před akcí stačili zareagovat pouze emailem (přebal II).
  Ing. Barták k neinformování původních účastníků napsal: »V závěrech schůzky v Děčíně, konané 26. 6. 2003, shrnutých ing. Paškem bylo uloženo místopředsedou ČÚZK svolat ZKI schůzku o odborném obsahu GP do 31. 7. 2003. Toto také ZKI ve spolupráci s KÚ učinil a oznámení o schůzce vyvěsil na úředních deskách obou pracovišť KÚ Děčín. V souladu se závěry schůzky nebyla propagace této schůzky jiná, neboť zasedací místnost KÚ má 25 míst a nebylo možno v této místnosti udělat akci krajskou. Nevím, jak se zpráva o schůzce donesla KGK a Svazu geodetů, ale oba čelní představitelé mě oslovili a vyžádali si podrobnosti. Samotné schůzky se z těchto organizací nikdo neúčastnil, neboť neměla přinést do sporu nic nového. Z podnikatelské veřejnosti se dostavilo 5 geodetů, z nichž 4 jsou zainteresováni v řešeném konfliktu. Přesto jednání zůstalo ve věcné rovině obsahu GP.
  Pokud se redakce cítí dotčena, pak z mého pohledu naprosto bezdůvodně. ZKI uskutečnil to, co mu bylo uloženo...« Doba dovolených a náležitá metoda zveřejnění schůzky ukázala, že na Děčínsku s podnikateli moc problémů nemají. Sečteno podtrženo - schůzka se svolala a »...koza zůstala celá«.

  Za odbornou úroveň zeměměřických prací ručí z pohledu obchodně či občansko-právního zpracovatelská firma sama a ZKI není oprávněn dělat v těchto vztazích pořádek. Postihnout firmu za nedodržení právních předpisů však může živnostenský úřad nebo soud. Z pohledu odpovědnosti odborného dohledu pak ručí za kvalitu zeměměřických činností ověřovatel, jehož může postihnout ZKI pokutou či odebráním úředního oprávnění. Stížnost na zaměstnance KÚ řeší ředitel KÚ. Stížnost na ředitele KÚ řeší ZKI či ČÚZK. Forma stížnosti je však legitimní teprve po vyčerpání všech řádných opravných prostředků a teprve za předpokladu, že lhůta k jejich podání neprošla. Zároveň je možno ze znění vyhlášky č. 150/1958 Ú.l dovodit, že podání právnické osoby směřující proti jiné právnické osobě není podáním ve smyslu této vyhlášky, a proto i dopis opatřený doložkou »za firmu... a razítkem firmy« nebude takto napříště chápán.
  Z korespondence ZKI V Liberci a Geoplan DC, s.r.o.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 28.08.2003
  ID článku: 845              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  ČSGK

  KGK

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku