[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
08+09/2003

Resort ČÚZK

 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • Nejvyšší správní soud k otázce odborné praxe předepsané pro podnikání v zeměměřictví nebo pro udělení úředního oprávnění
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP.
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP - II.
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Kdo bere úplatky za urychlení vkladů do katastru ?
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • Ke geometrickým plánům a děčínským událostem
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • Vklad do katastru rychleji než za měsíc
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • ČÚZK ke spolehlivosti KN
 • Zpravodaj ČÚZK

  Katastr nemovitostí

 • GP ano či ne?
 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Zapomenuté heslo k dálkovému přístupu do ISKN
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • Nejvyšší správní soud k otázce odborné praxe předepsané pro podnikání v zeměměřictví nebo pro udělení úředního oprávnění
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP.
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP - II.
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Kdo bere úplatky za urychlení vkladů do katastru ?
 • Plastový znak umístěn několik metrů od starého žulového mezníku.
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • Ke geometrickým plánům a děčínským událostem
 • Dva roky od převzetí moci v Geodezii Brno
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • Vklad do katastru rychleji než za měsíc
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • ČÚZK ke spolehlivosti KN
 • Dotaz do Vševědny: Vracení kolků
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 2
 • Dotaz do Vševědny: Okres ve formulářích

  Geodézie

 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • Plastový znak umístěn několik metrů od starého žulového mezníku.
 • Dva roky od převzetí moci v Geodezii Brno
 • Geodetický institut Technické univerzity v Drážďanech
 • Zeměměřické činnosti ve výstavbě železničních koridorů

  Kartografie

 • Digitální kartografie 3
 • Atlas Karélie: Ruská vojenská kartografie ve světě komerce
 • Murmanská oblast: Ruská obecně geografická mapa měřítka 1:500 000 pod drobnohledem
 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Nové regionální autoatlasy Ruska
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • Milan Konečný zvolen prezidentem ICA
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Digitální topografický atlas Maďarska vyšel na CD
 • Z prvního dne 15. Kartografické konference
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Zeměpisný ATLAS SVĚTA byl pokřtěn
 • Geoinformatika na INVEXu 2003

  Pozemkové úpravy

 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK

  GIS

 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • GIS Seč 2003 -> mezinárodní konference
 • Úvodní studie GIS krajů odevzdána objednateli
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Studium GI na UP
 • Zapomenuté heslo k dálkovému přístupu do ISKN
 • Premiér Thajska probíral s prezidentem firmy ESRI národní politiku GIS (National GIS Policy)
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • Xanadu zavádí FM systém pro správu areálů společnosti ŠKODA
 • Geodata.gov – vládní portál prostorových dat USA nabízí GIS data a služby široké veřejnosti
 • GeoForum cs 2003 - lidé, informace, řešení, technologie, zábava
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Milan Konečný zvolen prezidentem ICA
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • 6. setkání uživatelů produktů společnosti T-MAPY
 • ČÚZK ke spolehlivosti KN
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Sympozium „Digitální planeta Země“ je za námi
 • Uživatelé technologií Intergraphu se sešli na konferenci GeoForum cs 2003
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Informační systém dopravy

  GPS

 • GEPRO a INTERGRAPH se stali strategickými partnery CAGI
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Digitální topografický atlas Maďarska vyšel na CD

  DPZ

 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Kosmické monitorování vysychání Aralského jezera

  Fotogrammetrie

 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Z prvního dne 15. Kartografické konference
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu

  Software

 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Informační systém dopravy
 • Proč? ProGEO!

  Různé

 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • Strojírenský veletrh v Brně 2003

  Školství

 • Digitální kartografie 3
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Geodetický institut Technické univerzity v Drážďanech

  Internet

 • Digitální kartografie 3
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • Geodata.gov – vládní portál prostorových dat USA nabízí GIS data a služby široké veřejnosti
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN

  Historie

  Přečtěte si

 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Vklad do katastru rychleji než za měsíc
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku

  Zajímavosti

 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Prezident ESRI diskutoval s prezidentem Indie o možnostech spolupráce při mapování země
 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • Strojírenský veletrh v Brně 2003
 • Zeměpisný ATLAS SVĚTA byl pokřtěn
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Kepler a Praha
 • Historie zeměměřictví - určování času (2. díl)

  Z domova

 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • GIS Seč 2003 -> mezinárodní konference
 • GEPRO a INTERGRAPH se stali strategickými partnery CAGI
 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • GeoForum cs 2003 - lidé, informace, řešení, technologie, zábava
 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Strojírenský veletrh v Brně 2003
 • V neděli začíná mezinárodní sympozium „Digital Earth“
 • Včera začalo sympozium „Digitální planeta Země“
 • Zeměpisný ATLAS SVĚTA byl pokřtěn
 • Sympozium „Digitální planeta Země“ je za námi
 • Uživatelé technologií Intergraphu se sešli na konferenci GeoForum cs 2003
 • Geoinformatika na INVEXu 2003

  Ze zahraničí

 • Prezident ESRI diskutoval s prezidentem Indie o možnostech spolupráce při mapování země
 • Atlas Karélie: Ruská vojenská kartografie ve světě komerce
 • Murmanská oblast: Ruská obecně geografická mapa měřítka 1:500 000 pod drobnohledem
 • Nové regionální autoatlasy Ruska
 • Geodata.gov – vládní portál prostorových dat USA nabízí GIS data a služby široké veřejnosti
 • Milan Konečný zvolen prezidentem ICA
 • Digitální topografický atlas Maďarska vyšel na CD
 • Z prvního dne 15. Kartografické konference
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Geodetický institut Technické univerzity v Drážďanech

  ČSGK

 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • Ke geometrickým plánům a děčínským událostem

  KGK

 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP.
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP - II.
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává

  NZK

 • Kosmické monitorování vysychání Aralského jezera

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • GP ano či ne?
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Zapomenuté heslo k dálkovému přístupu do ISKN
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • Plastový znak umístěn několik metrů od starého žulového mezníku.
 • Dotaz do Vševědny: Vracení kolků
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 2
 • Dotaz do Vševědny: Okres ve formulářích

  Zeměměřičský věstník

 • Pozvánka na seminář
 • Poděkování členům (pokračování)
 • Nabídka publikace

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Nejvyšší správní soud k otázce odborné praxe předepsané pro podnikání v zeměměřictví nebo pro udělení úředního oprávnění

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Dva roky od převzetí moci v Geodezii Brno

  Geodézie Brno bývala svého času (po listopadovém převratu) největší geodetickou firmou. Prodejem investičních fondů BVV se dostala do vlivu slovenské banky J+T, od které geodetickou a po čase i kartografickou část společnosti GB odkoupil Geodis Brno. V Zeměměřiči jsme při každém zásadním přelomu v GB o nastalých událostech informovali. Pokoušíme se na tyto články navázat, i když se nyní v GB asi nic tak zvláštního neděje. Věříme, že rozhovor s ing. Martinem Malcem, technicko-obchodním manažerem GB-geodezie, bude tak otevřený, jako se slovenskými bankéři v č. 1+2/01 či se spolumajitelem Geodisu v č. 3/2002. Jedině příslib otevřeného rozhovoru byl pro nás vodítkem, že se nebude jednat o reklamní článek firmy, ale o rozhovor v zájmu redakce a čtenářů. Jak se nám to vydařilo posuďte sami.

  GB bývala geodetickou jedničkou v ČR. Kam by šla zařadit nyní? Jaké má hospodářské výsledky?
  Napřed bych vám chtěl za váš zájem poděkovat. V této zemi nebývá zvykem zajímat se o to, co funguje, ale o maléry, neštěstí atd. Takže kam by šla GB-geodezie, spol. s r.o. zařadit? Určitě do »top ten«. Nemá smysl se bavit o »2.«, »3.« atd. místě, protože to může být hrou čísel (vzpomínáte, kdy největší firmou v našem ranku byla SW firma?), ale je důležité, že je to pořád velká firma s deseti pobočkami a více jak 50milionovým obratem. Ty hospodářské výsledky za rok 2002 jsou takové, že u jiné firmy by to ani důvod ke spokojenosti nebyl, ale když si uvědomíme co má GB za sebou, tak je těch více jak 50 mil. obratu dobrý (a to je to správné slovo, prostě »dobrý«) výsledek.

  V rozhovoru se slovenskými bankéři jsme zveřejnili zajímavá čísla (výnosy, náklady, HV, počet zaměstnanců a průměrný plat v GB). Můžete na tuto tabulku navázat údaji z následujících let až do r. 2002?
  Bez jakékoli zášti v hlase bych chtěl říct, že nechci navazovat na nějakou dřívější tabulku, a ani neznám, skutečně neznám (a bylo by to jen téma k pivu.) čísla třeba z roku 2000. Takže k těm číslům za rok 2002: výnosy 51 mil., náklady 46 mil., 105 zaměstnanců (včetně nějakých mateřských dovolených.), kteří průměrně za ten rok vydělali skoro přesně 200 tisíc.

  GB převzal Geodis i se stovkou zaměstnanců. Změnila se nálada ve firmě?
  Zkrátím to - to je »sto a jedna«. I z toho personálního pohledu byl rok 2002 rokem »nula«, řada věcí se vystříbřila, a dnes máme těsně přes sto zaměstnanců. Víte, ideálu »šťastných pracujících a šťastných majitelů« asi nikdy nedosáhneme., ale myslím, že to vědomí, že jsme v GB (potažmo i s Geodisem) všichni na jedné lodi, tu zase je. Vůbec nebylo jednoduché se do toho stavu dostat, a proto to považuji za takový náš interní úspěch.

  Zaměstnanci Geodisu a Geodezie Brno byli konkurenti. Dalo se z nich udělat »přes noc« kamarády?
  Tak za prvé je nešťastné klišé představa, že lidé z konkurenčních firem nemohou být přáteli. Ta přátelství nebyla, protože se ti lidi prostě nepotkávali. Jinak máte samozřejmě pravdu v tom, že třecí plochy se objevily, např.: u některých řadových zaměstnanců Geodisu se objevil úsměvný názor, že oni »něco nebo někoho zachránili« (byť samozřejmě souhlasím s tím, že koupě Geodezii setsakramentsky pomohla.), a že se objevila potřeba si dokazovat, kdo je lepší. Po těch skoro dvou letech je to ale v normálu.

  Jak dopadla odborová organizace v GB, kolektivní smlouva a jiné výdobytky minulého režimu?
  No, to mi nahráváte z předchozí otázky. Nemáme odborovou organizaci (a já osobně odbory považuji za historickou relikvii z minulého století), ani kolektivní smlouvu, ale máme vědomí, že firma potřebuje, prostě potřebuje dobré zaměstnance a tito zase potřebují tu firmu. Rozumím tomu tak, že tento vztah nemusí fungovat v ocelárnách s 5 000 zaměstnanci, ale ve firmě s takovou strukturou jako GB určitě ano.

  Podařilo se uskupení Geodis Brno - Praha - Slovakia a GB získat nějaké zajímavé zakázky, které by jim před spojením utekly? Které z nich se podařilo uzavřít?
  Co by nám bez spojení uteklo? Zajímavá otázka. GB by toho asi uteklo hodně., a zbytku skupiny to málo, co by GB přece jen ještě získala. Bavit se o obchodních věcech konkrétně je ale choulostivá věc, proto mě do toho prosím moc netlačte (úsměv).

  Zkusím se tedy zeptat jinak. Jaké máte firemní úspěchy?
  Víte, to, že se nám daří obnovit důvěru našich partnerů, zákazníků v GB je skutečně velkým úspěchem, a myslím, že v málokteré firmě si to mohou uvědomit tak ostře jako u nás. A druhou dobrou věcí je posun uvnitř firmy, například míra investic je po té řadě »suchých« let skutečně životodárná. Já osobně (v té pracovní rovině) nic víc než spokojené zákazníky a podnikání chtivé a přitom racionální vedení firmy nepotřebuji.
  Ale konkrétněji - podařilo se nám např. dostat na některé z našeho pohledu nové pozemkové úřady, a všichni víme, že se někdy říká, že »trh je rozdaný«.

  Takže ještě jinak. Jaké velké zákazníky se podařilo konsolidované společnosti GB získat? Přenechaly jí některé svoje zakázky sesterské firmy? Kolik významných zákazníků a jaké si GB udržela z minulosti?
  To se motáme okolo toho samého. Je pravda, že bez zakázek z Geodisu by se GB v roce 2002 dýchalo hodně těžko. Letos je to už ale výrazně lepší.

  A co se nepovedlo? To lidi také zajímá.
  No, dostat se zpátky na to první místo.(úsměv).
  No, pokud chcete konkrétně, vzpomenu si na náš neúspěch na Transgasu (ale o tom jsem již mluvil jinde), nebo loni na Českých drahách (a ten mě obzvlášť mrzel), nebo se nám (a proč si to neříct.?) nedaří získat přízeň třeba na pozemkovém úřadě ve Znojmě. Takových případů bych samozřejmě dokázal vyjmenovat víc, děláme spoustu věcí, a jen ten, kdo nic nedělá, nic nepokazí.

  Jak je to s vedením firmy? Vrátil se někdo, kdo »za Slováků« odešel nebo »byl odejit«?
  Když si vzpomenu i na řekněme širší vedení firmy »za Slováků«, tak se nevrátil nikdo (snad jen moje maličkost). Těžko se mi to komentuje, rád bych tady zase pár (ale určitě ne všechny) lidí viděl, ale těm lidem se za tu dobu zase podařilo něco nového rozjet, takže chápu, že by jim bylo líto to zahodit. Tak jim alespoň přeji, ať se daří. Ale určitě se rádi vidíme, a občas i společně něco zrealizujeme.

  Kdo vlastně nyní GB řídí? Mají majitelé Geodisu vůbec čas to všechno uhlídat?
  Firma je řízena v podstatě standardně, má pravidelné měsíční porady, na kterých je jak zástupce vlastníka, tak oba jednatelé GB (těmi jsou pánové Sušil, šéf ze Zlína, a Švec, šéf z Boskovic). Tato porada bývá pravidelně rozšířena o další 4 vedoucí pracovníky. A jestli to majitelé Geodisu stíhají? Myslím, že mohu trošku srovnávat, a tak bych řekl, že docela ano. Nebo myslíte, že bych o svých šéfech měl říct, že něco nestíhají? (smích).

  Zůstal vám původní vnitropodnikový info systém (např. účetnictví) nebo jste se integrovali do Geodisu a vše převzali od něj?
  O »intergraci do Geodisu« nemůže být řeč. GB-geodezie, spol. s r.o. je samostatnou firmou se SAMOZŘEJMĚ oddělenou agendou a účetnictvím až např. po systém získání a certifikaci pro zavedení norem řízení jakosti ISO 9001.

  Kartografická divize GB se v Geodisu dlouho neohřála a byla prodána dál. Komu? Znamená to, že v uskupení firem kolem Geodisu už nikdo nedělá klasickou kartografii?
  Kartografická divize (tedy to, co z ní zbylo) byla prodána do Freytag ČR. Ano, je tomu tak, že klasickou kartografií se ve skupině nezabýváme. A rádi spolupracujeme se specializovanými firmami.

  Během »slovenského období« se některé pobočky osamostatnily. Kolik jich zbylo v GB? Vrátil se někdo zpět za »éry Geodisu«?
  Dnes máme 10 poboček (ve 4 krajích). V nedávné minulosti vlastně odešla jen jedna pobočka (Břeclav) a ta se sice nevrátila, ale ti lidé tam patří mezi ty, se kterými se rádi vidíme a pokud to má oboustranný smysl, tak bez obav a rádi spolupracujeme.

  Teď mi, prosím, vysvětlete smysl fungování poboček; tedy otázka trochu všeobecná. Co z toho, že je »pobočkou« u vás pobočka má? Některé větší firmy o svá dislokovaná pracoviště přicházejí, neboť často ústředí firmy chce po pobočce »desátek - ber, kde ber«, na který pobočky nemají a raději se tedy osamostatní. Jak je to v GB?
  Jednak to není o »desátku - ber, kde ber«, dále je to o tom vědomí, že ta velká společnost za prvé přece jen dosáhne na akce, na které fyzická osoba za normálních podmínek nikoli, a za druhé také o finanční stabilitě. Tedy v konečném důsledku například také a mimo jiné o nervech těch vedoucích poboček.

  Jak si konkurujete s Geodisem v Brně nebo Praze?
  Konkurence s Geodisem je vděčné téma (nakonec, všichni jsme v tom vlastně vyrůstali), ale realita je prozaičtější. V Brně řešíme velkou část věcí společně, a je to spíše o jakési »soutěživosti« než o konkurenci, a s Geodisem Praha nemůže být o konkurenci řeč, protože je přeci jen řádově menší, 250 km daleko a přece jen v tom našem řemesle orientován i trošku jinak než GB, která je orientována spíše do oblasti katastru nemovitostí.

  V posledních 2 - 3 letech před koupí GB (za vlády Slováků) se ve firmě takřka neinvestovalo. Jak se to změnilo pod taktovkou Geodisu?
  GB jako bývalý distributor Nikonu měřila výhradně na Nikonech. Po převzetí firmy ing. Hanzl s úsměvem přiznal, že se bude dále měřit přístroji této značky, ačkoli Geodis je distributorem konkurenčních Topconů. Jak je to po 2 letech? Kolik a jakých přístrojů vlastní GB nyní?

  Pod taktovkou Geodisu se v GB zainvestovalo za 7,8 mil. korun a letos nás ještě nějaký ten milion, doufám, čeká. A co se měřící techniky týká, tak je pravda, že s Nikony to má rychlý vývoj (ale mám pocit, že i v Japonsku), dnes máme myslím 24 totálních stanic, z toho 15 Topconů a 9 Nikonů a 3 GPS stanice od Topconu.

  Co by vás zajímalo o konkurenčních firmách? Vyberte si, s kým má být příští rozhovor a poraďte, nač se tázaného ptát. (můj úsměv)
  To je od vás hezké. Tak třeba »Hrdlička«, vyberu si jakoby svého kolegu Jardu Proška (mimochodem si troufnu říct, že si myslím, že kdybychom se vídali častěji, tak bychom mohli být kámoši, přestože je to jedna z největších konkurencí.), a zajímal by mě třeba systém odměňování a motivace jejich pracovníků.

  Jaký je systém odměňování a motivace vašich pracovníků?
  (Smích) Už v pěti letech jsem věděl, že »opla nepla«.

  Všechny dosavadní rozhovory s představiteli Geodezie Brno se podle mě vyznačovaly velkou otevřeností. Někdy až překvapující. Myslíte si, že byl náš rozhovor užitečný? Že se naši čtenáři (a tedy i někteří konkurenti GB) o firmě něco dozvěděli?
  Já vám odpovím otázkou - myslíte, že kdyby ve zpravodajství TV Nova byly samé dobré zprávy, že by se na to někdo díval? Ale moc dobře si pamatuji doby, kdy jsme na poradách s měsíční pravidelností řešili, že nejsou peníze na mzdy, tak mi, prosím, odpusťte, že dnes tu přítomnost vidím trochu optimisticky.

  Ještě se zkusím zeptat na plány do budoucna? Jak jste v GB zaměřeni na budoucnost? Ještě porostete? Po Česku nebo i do zahraničí?
  Ta čísla, jak všichni asi tuší, nejsou žádný zázrak, takže máme kam růst. Jsme v procesu certifikace na ISO 9001, příští rok vstoupí ČR do EU, tak bych si dovolil vyslovit přání, aby se tam jak GB-geodezie, tak geodezie jako obor v budoucnu neztratily.

  Děkuji za rozhovor a věřím, že příště si třeba právě vy přečtete něco zajímavého o jiné firmě

  Ing. Martin Malec, 35 let, obor geodezie na brněnské stavební fakultě. V Geodezii Brno a.s. pracoval od roku 1990, od roku 2000 byl 1,25 roku v brněnské »GISařské« firmě VARS, od května 2001 je zase zpět v dnešní GB-geodezii na postu »technicko-obchodní manažer«.

  Radek PETR

  vyvěšeno: 03.09.2003
  ID článku: 847              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019