[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
10/2003

Resort ČÚZK

 • Protikorupční program ČÚZK
 • PROČ JSTE ZTICHA? KRUCI, BRAŇTE SE!!!

  Katastr nemovitostí

 • Náš průměrný každodenní zeměměřič
 • Poslání národních mapovacích služeb v Cambridge
 • Několik připomínek k úřednímu šimlu, kterého k nám přivezla vyhláška 179/98 Sb. a její novely
 • Vynikající ARO SHOW 2003 a auta do terénu pro zeměměřiče

  Geodézie

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • Náš průměrný každodenní zeměměřič
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • THALES Navigation na INTERGEO 03
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě
 • Trimble opět narostl
 • Vynikající ARO SHOW 2003 a auta do terénu pro zeměměřiče
 • Dokumentace památkových objektů - průzkum současného stavu

  Kartografie

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • Česko z nebe
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • Poslání národních mapovacích služeb v Cambridge
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě

  Pozemkové úpravy

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • Vývoj scelování pozemků v našich zemích

  GIS

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • Česko z nebe
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • Pražská kancelář Autodesku personálně posiluje
 • Poslání národních mapovacích služeb v Cambridge
 • 12. konference uživatelů GIS ESRI a ERDAS v ČR
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě
 • Nemoforum, malé ohlédnutí

  GPS

 • THALES Navigation na INTERGEO 03
 • Nejisté postavení: GPS monitoruje pokles naftového pole

  DPZ

 • Česko z nebe
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • 12. konference uživatelů GIS ESRI a ERDAS v ČR
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě
 • Trimble opět narostl

  Fotogrammetrie

 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • 12. konference uživatelů GIS ESRI a ERDAS v ČR
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě
 • Dokumentace památkových objektů - průzkum současného stavu

  Software

 • Mapa Evropy v Křovákově zobrazení!

  Různé

 • Česko z nebe
 • Náš průměrný každodenní zeměměřič
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • Vynikající ARO SHOW 2003 a auta do terénu pro zeměměřiče

  Školství

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě

  Internet

  Historie

 • Vývoj scelování pozemků v našich zemích

  Přečtěte si

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • Česko z nebe

  Zajímavosti

 • Náš průměrný každodenní zeměměřič
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • Historie zeměměřictví - určování času (3. díl)

  Z domova

 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • 12. konference uživatelů GIS ESRI a ERDAS v ČR
 • Trimble opět narostl
 • Z 15. Kartografické konference...

  Ze zahraničí

 • Poslání národních mapovacích služeb v Cambridge
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě
 • Nejisté postavení: GPS monitoruje pokles naftového pole

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Náš průměrný každodenní zeměměřič
 • Nejisté postavení: GPS monitoruje pokles naftového pole

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Několik připomínek k úřednímu šimlu, kterého k nám přivezla vyhláška 179/98 Sb. a její novely

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně

  Publikace "Hlavní programové nástroje pro tvorbu digitálních map s využitím systému MicroStation" je ideální pomůckou pro každého, kdo chce zacházet s katastrálními mapami na počítači. Pojednává o všech důležitých fázích tvorby a údržby katastrální mapy v digitální formě od transformace naskenovaného mapového listu přes vektorizaci rastrových dat až po aktualizaci obsahu výsledné vektorové mapy (kapitoly 4, 5, 7). Potřebná pozornost je věnována i přípravě mapových listů - zjištění souřadnic rohů každého mapového listu dané lokality na základě jeho identifikace pomocí nomenklatury nebo nějakého grafického prvku (kapitoly 2, 3). Kromě základního postupu tvorby digitální mapy z původních grafických, papírových podkladů je do publikace zařazen také způsob tvorby digitální katastrální mapy (DKM) přímo z číselných dat (kapitoly 7, 8). Stručně je zmíněna i možnost konverze vektorvých dat na rastrová (kapitola 6).

  Obsah knihy tvoří 9 kapitol:
  Úvod,
  1. Katastrální mapa v digitální formě, základní pojmy, Tvorba katastrální mapy v digitální formě,
  2. Generování dekadických mapových listů v programu GeoTools 2001, Práce s klady mapových listů, Nastavení parametrů mapových listů,
  3. Generování nedekadických mapových listů v programu Tools 3.51,
  4. Transformace rastru, Pracujeme s programem I/RAS B 7.0, Pracujeme s programem MicroStation Descartes 7.1,
  5. Vektorizace rastrových podkladů, Základní pojmy, Čistění rastru, Vlastní vektorizace, Práce a služby, Nastavení parametrů vektorizace,
  6. Konverze vektorvých dat na rastrivá data, Konverze jednoho nebo více vektorvých prvků, Nastavení parametrů konverze,
  7. Práce s digitální mapou v nadstavbě MicroGEOS, Spuštění programu, Datový model, Práce s vrstvami, Práce se soubory, Informace o plošných objektech ve výkresu, Tvorba DKM, Kontroly dat, Načtení seznamu souřadnic do výkresu, Práce s databázami,
  8. Souřadnicové výpočty v programu GROMA 6.0, Spuštění programu a jeho vzhled, Základní práce s programem GROMA, Operace se soubory, Seznam souřadnic, Komunikace GROMA  MicroStation, Zpracování měřených dat, Práce s protokolem, Vypočetní ulohy, Export a import souborů,
  9. Literatura

  Čtenář je postupně seznamován s tím, jak lze jednotlivé operace s katastrální mapou, provádět pomocí programového systému MicroStation prostřednictvím jeho nadstaveb GeoTools, HSI Tools, I/RAS B, Descartes a MicroGEOS. K výpočtu souřadnic podrobných bodů je použit program GROMA (kapitola 8), který sice není nadstavbou MicroStationu, ale podporuje interaktivní komunikaci prostřednictvím DDE (Dynamic Data Exchange).

  Hlavní náplní knihy je podrobný popis úkonů v prostředí příslušné programové nadstavby. Postup je ilustrován obrázky příslušných oken, rozbalovacích menu, případně pomocí posloupnosti detailních výřezů grafické plochy okna dokumentující průběh prováděné operace.

  Každá ucelená část výkladu je uzavřena několikabodovým shrnutím, průběžně jsou zařazovány také konkrétní úkoly k procvičení probrané látky. Velmi užitečné pro orientaci v textu jsou heslovité odkazy ve svislém pruhu na okraji každé stránky. Není proto tolik na závadu, že v knize není rejstřík. Grafické zpracování publikace je na vysoké úrovni.

  Kniha má sice charakter učebnice, ale vzhledem k dokonale dokumentovanému průběhu jednotlivých operací ji lze použít i jako účelově zaměřenou příručku k vybraným nadstavbám programového systému MicroStation (GeoTools 2001, HSI Tools 3.51, I/RAS B 7.0, Descartes 7.1, MicroGEOS Map, MicroGEOS Vektor) a k programu GROMA verze 6.0. Je proto vhodná nejen pro studenty geodézie na vysokých a středních školách, ale i pro zaměstnance katastrálních úřadů a soukromých firem, kteří se DKM zabývají.

  Takováto ucelená publikace o tvorbě DKM u nás dosud chyběla a její vydání je proto významným, ojedinělým počinem. Jediným jejím závažnějším nedostatkem je, že neuvádí alespoň stručný přehled alternativních programových systémů, které se tvorbou DKM také zabývají.

  Publikaci je možno objednat na adrese redakce: Zeměměřič, Radlická 2, 150 23 Praha 5, tel.: 251 565 572, zememeric@ini.cz

  Lubomír Soukup

  vyvěšeno: 17.09.2003
  poslední aktualizace: 19.09.2003
  ID článku: 884              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/objednavky...


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Pozemkové úpravy

 • Program třebíčského semináře o pozemkových úpravách

  GIS

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku