[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2003

Resort ČÚZK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Sněmovna vrátila zákon
 • ČÚZK má svůj server
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Začarovaný katastr na severu
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  Katastr nemovitostí

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Šest hodin o povodních
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Začarovaný katastr na severu

  Geodézie

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Halu Sazka vyměřují geodeti z Krkonoš
 • Konkurence v odvětví zeměměřictví v ČR
 • Soukromá geodezie na rozcestí

  Kartografie

 • Šest hodin o povodních
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Pozemkové úpravy

 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  GIS

 • Šest hodin o povodních
 • IS v zemědělství a lesnictví
 • Nominace na ocenění ve 4.ročníku Geoaplikace
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy
 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  GPS

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • TOUR DE ProMark2 téměř v cíli

  DPZ

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Fotogrammetrie

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Software

 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  Různé

  Školství

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Internet

 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy

  Historie

 • Cimrman zeměměřící
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Přečtěte si

 • Sněmovna vrátila zákon
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  Zajímavosti

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?
 • Cimrman zeměměřící
 • Historie zeměměřictví - dodatky (1. díl)

  Z domova

 • Šest hodin o povodních
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku
 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Ze zahraničí

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?

  ČSGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Testování databáze příspěvků
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  KGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Soukromá geodezie na rozcestí
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  NZK

 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • ČSGK od 6. sjezdu 25. 11. 2000 do 7. sjezdu 8. 3. 2003 (zpráva)
 • Usnesení 7. sjezdu ČSGK, konaného v Praze dne 8. března 2003
 • Program činnosti ČSGK na období 2003 až 2005 (návrh ke schválení)
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 4. část
 • IX. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny, Luhačovice 15. - 17. 5. 2003

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Program činnosti ČSGK na období 2003 až 2005 (návrh ke schválení)

  Odborné akce

  1. Mezinárodní akce
   • 9. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny v Luhačovicích v 05/2003 - ve spolupráci s SSGK a SGP
   • 10. mezinárodní slovensko-polsko-české geodetické dny na Slovensku 2004 - ve spolupráci s SSGK a SGP
   • 11. mezinárodní polsko-česko-slovenské geodetické dny v Polsku 2005 - ve spolupráci s SSGK a SGP
   • 39. až 41. geodetické informační dny v 11/2003 až 11/2005 v Brně - ve spolupráci se Spolkem zeměměřičů Brno a ČÚZK
   • spoluúčast na přípravě IX. mezinárodní konference "Geodézie v dopravě" v 2005 na Slovensku - ve spolupráci s SZG
   • spoluúčast na přípravě 8. mezinárodní konference "Katastr nemovitostí" v 2004 na Slovensku - ve spolupráci s SSGK
  2. Národní akce
   • seminář "Aktuální problémy IG" v 04/2003 až 04/2005 v Brně
   • semináře s tématy zeměměřických činností v KN a ISKN - nejméně 2 ročně

  2. činnost odborných skupin

  1. Odborná skupina KN
   • spoluúčast na přípravě a organizaci odborných akcí
   • vytvoření podmínek pro širší odbornou diskusi o rozvoji informačního systému KN
  2. Odborná skupina IG
   • spoluúčast na přípravě a organizaci odborných akcí
   • spoluúčast na připomínkových řízeních k novelám právních předpisů o zeměměřictví a zeměměřických činnostech ve výstavbě

  3. činnost ve FIG

  • účast představitelů Komitétu pro FIG na FWW 2003 až 2005
  • činnost národních delegátů Komitétu pro FIG v komisích FIG
  • účast národních delegátů Komitétu pro FIG na vybraných odborných akcích FIG v rozsahu disponibilních finančních prostředků
  • spolupráce Komitétu pro FIG s druhým národním členem FIG, českou společností certifikovaných odhadců

  4. činnost v CLGE

  ČSGK bude i nadále aktivně podporovat členství KGK v CLGE, kde KGK zastupuje celou českou zeměměřickou profesi jak v soukromém, tak ve státním sektoru. Tato aktivita nabývá na významu ze jména s blížícím se přijetím čR do EU.

  5. Publikace a elektronické informace

  • Zeměměřičský věstník jako pravidelná část časopisu Zeměměřič
  • Zřízení webovské stránky čSGK, naplnění daty, aktualizace dat a správa ve prospěch členů a v redukovaných datech ve prospěch ostatních zeměměřičů
  • Zeměměřické výkony - ceny, předpisy, normy, komentáře
  • Databáze (a publikace) o osobnostech oboru geodézie, kartografie a katastru
  • Sborníky referátů odborných akcí

  6. Spolupráce s ČÚZK a ostatními resortními orgány

  • vzájemná výměna informací
  • účast v připomínkových řízeních k novelám právních předpisů
  • využití a podpora resortních odborníků jako lektorů na odborných akcích
  • účast na činnosti NEMOFORa
  • další formy jednotlivě účelově dohodnuté s předsedou ČÚZK nebo řediteli úřadů

  7. Spolupráce s odbornými společnostmi

  1. KGK - Zeměměřická komora: společný sekretariát, vzájemná výměna informací, podpora činnosti v CLGE, diskuse, případně dohoda o postupu vzniku komory jako instituce profesní samosprávy podle speciálního zákona, další v rozsahu platné dohody
  2. Kartografická společnost čR, Společnost důlních měřičů a geologů, česká společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum, česká asociace pro geoinformace - vzájemná výměna informací, zachování instituce stálého výboru předsedů
  3. Spolupráce s CAGI se bude nadále prohlubovat.
  4. Poznámka: Oblast GIS se v současné době jeví jako nejdynamičtěji se rozvíjející oblast zeměměřické profese. Více než polovina absolventů středního a vysokoškolského vzdělání v oboru zeměměřictví nachází uplatnění v oblasti GIS na všech úrovních státního i soukromého sektoru. Vysoké školy už nevychovávají pouze zeměměřiče, ale také, a do budoucna především, geoinformatiky.

  8. Úkoly dané usnesením 7. sjezdu čSGK 8. 3. 2003

  1. přijmout účinná opatření k prohloubení integrace působení aktivit našeho oboru ve státě,
  2. doplnit výčet potenciálních aktivit, které umožní rozšířit členskou základnu čSGK (například zajistit slevy při nákupu odborných publikací u vybraných nakladatelství, pro nové členy v daném roce získávat zdarma od vydavatele předplatné časopisu Zeměměřič apod.),
  3. hospodařit v dalších letech s vyrovnaným rozpočtem,
  4. vytvořit a vést www stránky čSGK na Internetu podle projektu zveřejněného na sjezdu - termín: 07/2003
  5. zorganizovat diskusní fórum k problematice GP s účastí zástupců katastrálních úřadů (vyhotovitelé a úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři, pracovníci úřadů pověření potvrzováním) - termín: neprodleně,
  6. nejméně jednou ročně svolat koordinační schůzku předsedů odborných společností.

  Rada ČSGK

  vyvěšeno: 04.04.2003
  poslední aktualizace: 02.10.2003
  ID článku: 922              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zeměměřičský věstník