[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
08+09/2003

Resort ČÚZK

 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • Nejvyšší správní soud k otázce odborné praxe předepsané pro podnikání v zeměměřictví nebo pro udělení úředního oprávnění
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP.
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP - II.
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Kdo bere úplatky za urychlení vkladů do katastru ?
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • Ke geometrickým plánům a děčínským událostem
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • Vklad do katastru rychleji než za měsíc
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • ČÚZK ke spolehlivosti KN
 • Zpravodaj ČÚZK

  Katastr nemovitostí

 • GP ano či ne?
 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Zapomenuté heslo k dálkovému přístupu do ISKN
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • Nejvyšší správní soud k otázce odborné praxe předepsané pro podnikání v zeměměřictví nebo pro udělení úředního oprávnění
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP.
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP - II.
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Kdo bere úplatky za urychlení vkladů do katastru ?
 • Plastový znak umístěn několik metrů od starého žulového mezníku.
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • Ke geometrickým plánům a děčínským událostem
 • Dva roky od převzetí moci v Geodezii Brno
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • Vklad do katastru rychleji než za měsíc
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • ČÚZK ke spolehlivosti KN
 • Dotaz do Vševědny: Vracení kolků
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 2
 • Dotaz do Vševědny: Okres ve formulářích

  Geodézie

 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • Plastový znak umístěn několik metrů od starého žulového mezníku.
 • Dva roky od převzetí moci v Geodezii Brno
 • Geodetický institut Technické univerzity v Drážďanech
 • Zeměměřické činnosti ve výstavbě železničních koridorů

  Kartografie

 • Digitální kartografie 3
 • Atlas Karélie: Ruská vojenská kartografie ve světě komerce
 • Murmanská oblast: Ruská obecně geografická mapa měřítka 1:500 000 pod drobnohledem
 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Nové regionální autoatlasy Ruska
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • Milan Konečný zvolen prezidentem ICA
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Digitální topografický atlas Maďarska vyšel na CD
 • Z prvního dne 15. Kartografické konference
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Zeměpisný ATLAS SVĚTA byl pokřtěn
 • Geoinformatika na INVEXu 2003

  Pozemkové úpravy

 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK

  GIS

 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • GIS Seč 2003 -> mezinárodní konference
 • Úvodní studie GIS krajů odevzdána objednateli
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Studium GI na UP
 • Zapomenuté heslo k dálkovému přístupu do ISKN
 • Premiér Thajska probíral s prezidentem firmy ESRI národní politiku GIS (National GIS Policy)
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • Xanadu zavádí FM systém pro správu areálů společnosti ŠKODA
 • Geodata.gov – vládní portál prostorových dat USA nabízí GIS data a služby široké veřejnosti
 • GeoForum cs 2003 - lidé, informace, řešení, technologie, zábava
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Milan Konečný zvolen prezidentem ICA
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • 6. setkání uživatelů produktů společnosti T-MAPY
 • ČÚZK ke spolehlivosti KN
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Sympozium „Digitální planeta Země“ je za námi
 • Uživatelé technologií Intergraphu se sešli na konferenci GeoForum cs 2003
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Informační systém dopravy

  GPS

 • GEPRO a INTERGRAPH se stali strategickými partnery CAGI
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Digitální topografický atlas Maďarska vyšel na CD

  DPZ

 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Kosmické monitorování vysychání Aralského jezera

  Fotogrammetrie

 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Z prvního dne 15. Kartografické konference
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu

  Software

 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Informační systém dopravy
 • Proč? ProGEO!

  Různé

 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • Strojírenský veletrh v Brně 2003

  Školství

 • Digitální kartografie 3
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Geodetický institut Technické univerzity v Drážďanech

  Internet

 • Digitální kartografie 3
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • Geodata.gov – vládní portál prostorových dat USA nabízí GIS data a služby široké veřejnosti
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN

  Historie

  Přečtěte si

 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Vklad do katastru rychleji než za měsíc
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku

  Zajímavosti

 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Prezident ESRI diskutoval s prezidentem Indie o možnostech spolupráce při mapování země
 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • Strojírenský veletrh v Brně 2003
 • Zeměpisný ATLAS SVĚTA byl pokřtěn
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Kepler a Praha
 • Historie zeměměřictví - určování času (2. díl)

  Z domova

 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • GIS Seč 2003 -> mezinárodní konference
 • GEPRO a INTERGRAPH se stali strategickými partnery CAGI
 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • GeoForum cs 2003 - lidé, informace, řešení, technologie, zábava
 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Strojírenský veletrh v Brně 2003
 • V neděli začíná mezinárodní sympozium „Digital Earth“
 • Včera začalo sympozium „Digitální planeta Země“
 • Zeměpisný ATLAS SVĚTA byl pokřtěn
 • Sympozium „Digitální planeta Země“ je za námi
 • Uživatelé technologií Intergraphu se sešli na konferenci GeoForum cs 2003
 • Geoinformatika na INVEXu 2003

  Ze zahraničí

 • Prezident ESRI diskutoval s prezidentem Indie o možnostech spolupráce při mapování země
 • Atlas Karélie: Ruská vojenská kartografie ve světě komerce
 • Murmanská oblast: Ruská obecně geografická mapa měřítka 1:500 000 pod drobnohledem
 • Nové regionální autoatlasy Ruska
 • Geodata.gov – vládní portál prostorových dat USA nabízí GIS data a služby široké veřejnosti
 • Milan Konečný zvolen prezidentem ICA
 • Digitální topografický atlas Maďarska vyšel na CD
 • Z prvního dne 15. Kartografické konference
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Geodetický institut Technické univerzity v Drážďanech

  ČSGK

 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • Ke geometrickým plánům a děčínským událostem

  KGK

 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP.
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP - II.
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává

  NZK

 • Kosmické monitorování vysychání Aralského jezera

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • GP ano či ne?
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Zapomenuté heslo k dálkovému přístupu do ISKN
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • Plastový znak umístěn několik metrů od starého žulového mezníku.
 • Dotaz do Vševědny: Vracení kolků
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 2
 • Dotaz do Vševědny: Okres ve formulářích

  Zeměměřičský věstník

 • Pozvánka na seminář
 • Poděkování členům (pokračování)
 • Nabídka publikace

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Nejvyšší správní soud k otázce odborné praxe předepsané pro podnikání v zeměměřictví nebo pro udělení úředního oprávnění

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Uživatelé technologií Intergraphu se sešli na konferenci GeoForum cs 2003

  Přívětivé prostředí brněnského hotelu Holiday Inn bylo letošním hostitelem konference, tak řečeno na půl cestě z obou částí bývalé federace. Úvodní plenární část jednání se odvíjela pod svižným tempem moderace Josefa Hnojila Intergraphu ČR. Formou videokonference se zúčastnila konference také Preetha Pulusani – prezidentka divize Intergraph Mapping and Geospatial Solutions. Ve svém pozdravném projevu prezentovala své potěšení z úspěšně se rozvíjející spolupráce s odborníky z obou našich zemí a neopomněla zmínit hlavní partnery Intergraphu v tomto geografickém regionu. V navazujícím příspěvku vystoupil Josef Falt – předseda ČAGI s vyčerpávající informací o náplni a aktivitách tohoto sdružení, ve kterém mj. je Intergraph ČR strategickým členem. Josef Havaš – generální ředitel Intergraphu ČR pak provedl hlubokou analýzu současné etapy vývoje celé společnosti i českého pracoviště působícího na trzích v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy. V Intergraphu v současné době samostatně pracují čtyři divize specializující se na různé oblasti aplikací geoinformačních technologií. Divize Public Safety (IPS) vyvíjí a distribuuje dispečerské systémy pro potřeby policie, domobrany a vojenství. Divize Process, Power and Offshore (IPPO) se zabývá problematikou chemického průmyslu, rafinérií, energetiky a pod. Solution Group (ISG) pracuje na státních zakázkách pro vládu USA zejména ve sféře vojenství. Divize Mapping and Geospatial Solutions (IMGS) poskytuje řešení v rozmanitých oblastech průmyslu, utilities, katastru, městských a jiných GIS a v oblastech počítačové kartografické tvorby. Není bez zajímavosti, že se také angažuje v bezpečnostní oblasti – v navigaci zbraňových systémů, osobní evidence v citlivých oblastech aj. Pobočka společnosti v Praze aktivně působí v daném regionu. S posledních významných zakázek byla jmenována řešení pro magistráty Bratislavy a Bukurešti, správu Kosova a řada dalších. Společnost se v současné době zaměřuje na geoprostorová řešení při managementu (1) zdrojů (energie, plyn, voda, kanalizace, komunikace), (2) infrastruktury a dopravy (návrhy sítí, jejich analýzy, správa majetku), (3) dat o území (konverze a integrace dat, plánování využití území, mapování, správa dat o území, podpora schvalovacích procedur), (4) ve vojenském zpravodajství (pořizováním dat pro operativní a strategická rozhodování vojsk), (5) v kartografii (při sběru výškopisných a tématických dat, krizovém mapování, fotogrammetrickém sběru dat, v produkci tištěných map a prezentaci map na webu) a (6) ve fotogrammetrii a dálkovém průzkumu Země (Intergraph mj. loni uvedl na český trh první digitální leteckou fotogrammetrickou kameru, předtím počátkem 90. let systém ImageStation). Řešení se opírají o neustále zdokonalované produkty GeoMedia, TerraShare, IntelliWhere a Z/I, a také nedávné novinky MapText, MapPublisher, DCS a další. Ve strategické oblasti se společnost snaží podporovat záměry konsorcia OpenGIS při dalším zpřístupňování geodat, iniciativu .NET Microsoftu při zlepšování vývojového prostředí a zdokonalování architektury GeoMedií ve smyslu dalšího zefektivňování funkčních a komunikačních možností této řady produktů. Intergraph zavádí nový cenový program „subscription“ nabízející významné výhody klientům cestou leasingu a další atraktivní pobídky. Jako v předchozích letech, také i letos byly oceněny nejvýznamnější projekty a jejich realizátoři. Za dlouholetou úspěšnou aplikaci a komplexní využívání technologií Intergraphu získal ocenění Městský úřad v Přerově. Podobně byla oceněna vyspělá implementace systému TerraShare v GEODISu BRNO. Cenu za budování komplexního informačního systému katastru nemovitostí si ocenění odnesli kolegové ze slovenského ÚGKK a VÚGK. Model lomu ve správě Povážské cementárny a.s. v Ladcích byl odměněn cenou za úspěšnou implementaci. Slovenský plynárenský podnik – divize Slovtransgaz se naopak zasloužila o udělení ceny za úspěšnou aplikaci technologií GeoMedia, GeoMedia Professional a Oracle Spatial. Za dlouholetou a trvalou aplikaci technologií Intergraphu v projektech ISÚ a IS správy majetku byl oceněn Chemopetrol a.s. Dvojité ocenění získala na závěr ceremoniálu Pražská plynárenská a.s. za dovršení plné digitalizace svých geografických dat. Tím se stala i 100%-ním členem klubu Intergraph Utility and Communications, který sdružuje uživatele využívající jen digitální geoprostorová data. Účastníci konference měli rovněž příležitost alespoň virtuálně se přenést do New Orleánsu v USA, kde probíhalo letošní světové setkání uživatelů produktů Intergraphu jako GeoSpatial World 2004. Další zajímavosti k této unikátní akci zprostředkoval Mgr. Sirota z ÚHULu, přímý účastník GeoSpatial World 204. Poté se jednání konference rozdělilo do dvou tématických sekcí a sekce workshopu, a v této podobě probíhalo po oba dny konference. V tématických okruzích se projednávaly následující okruhy problematiky: 1. Správa geoprostorových dat. 2. Geoprostorové řízení zdrojů. 3. Geoprostorová data – integrace a využití. Workshopy byly zaměřeny na demonstrování aktuálních technologických novinek. Zájemci měli možnost shlédnout či aktivně se zapojit do předvedení GeoMedií 5.1 na praktických ukázkách, do analýzy dat DEM v GeoMedia Grid, seznámit se s webovými řešeními GeoMedia Web Application Generator, Web Professional Analyst a GeoMedia Web Publisher. Demonstrovány byly rovněž výhody WMS Adapter Kitu, GLM a GDO konektoru při zajišťování interoperability systémů Tématické sekce byly přehlídkou zkušeností jednotlivých uživatelů technologií Integraphu v řešeních různých specializovaných úkolů, počínaje správou dat v TerraShare, přes problematiku katastru, města, správy topografických dat po sklad lesnických geoprostorových informací či rozmanitá průmyslová řešení v energetice a plynárenství. Velká pozornost byla věnována aktuálním zkušenostem získaným v oblasti integrace dat a systémů, dostupnosti dat. Neopomenuty byly rovněž zkušenosti z různých mezinárodních programů a výuky GIS na VŠ. Účastníci se seznámili rovněž s poznatky z aplikací stále zatím netradičních technologií a dat, např. laserscanningu, SAP, či mobilních zdrojů. Odborný program doplňoval program kulturní a společenský za širokého zájmu a ke všeobecné spokojenosti zúčastněné geoinformační komunity. Na vydařenou konferenci čeká za rok další GeoForum cs 2004, s největší pravděpodobností opět v Brně.

  Jaromír Kolejka

  vyvěšeno: 03.10.2003
  ID článku: 939              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů