[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2003

Resort ČÚZK

 • Předseda ČÚZK k Protikorupčnímu program a článkům v tisku
 • Ředitel KÚ v Litoměřicích komentuje protikorupční aktivity
 • Zjištěná fakta o „čarovném“ katastru
 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Ad \"Proč jste zticha ? Kruci, braňte se !\"
 • Vláda chce, aby veřejná správa dále platila za data z KÚ
 • Rozbor šlendriánu na KÚ
 • Nové prostory pro měření v S-JTSK

  Katastr nemovitostí

 • Ředitel KÚ v Litoměřicích komentuje protikorupční aktivity
 • Zjištěná fakta o „čarovném“ katastru
 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Ad \"Proč jste zticha ? Kruci, braňte se !\"
 • Vláda chce, aby veřejná správa dále platila za data z KÚ
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Rozbor šlendriánu na KÚ
 • Nové prostory pro měření v S-JTSK
 • Zeměměřiči a právo

  Geodézie

 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Rozbor šlendriánu na KÚ
 • Vytyčení pevné dráhy v SBB tunelu Curych-Thalwil
 • Zeměměřiči a právo

  Kartografie

 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Prohlížíme Zeměpisný atlas světa z produkce SHOCartu Vizovice

  Pozemkové úpravy

 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK

  GIS

 • ARCDATA PRAHA pořádá 12. konferenci uživatelů ESRI a ERDAS
 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Vláda chce, aby veřejná správa dále platila za data z KÚ
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Rozbor šlendriánu na KÚ

  GPS

 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy

  Software

 • Systém KOKEŠ na konci roku 2003
 • Systém KOKEŠ na konci roku 2003

  Různé

 • Zeměměřiči a právo (1. část)
 • Objednávky publikací na Webu Zeměměřiče
 • 10 ročníků časopisu Zeměměřič na CD-ROMu již počátkem prosince

  Školství

 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

 • Objednávky publikací na Webu Zeměměřiče
 • 10 ročníků časopisu Zeměměřič na CD-ROMu již počátkem prosince

  Zajímavosti

 • Zeměměřické planetky (1. díl)

  Z domova

 • ARCDATA PRAHA pořádá 12. konferenci uživatelů ESRI a ERDAS
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy z pera Jiřího Šímy
 • Prohlížíme Zeměpisný atlas světa z produkce SHOCartu Vizovice

  Ze zahraničí

 • Zeměměřičem v Ghaně

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Vytyčení pevné dráhy v SBB tunelu Curych-Thalwil

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (1. část)
 • Omluva a několik poznámek k obsahu Zeměměřičského věstníku
 • Životní výročí - Doc. ing. Jaromír Procházka, CSc. - 60 let

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Ředitel KÚ v Litoměřicích komentuje protikorupční aktivity

  Pane řediteli, můžete se vyjádřit k příspěvku Ing. Janovského - PROČ JSTE ZTICHA? KRUCI, BRAŇTE SE!!! (I´D=942)

  Jsem rád, že jste příspěvek ing. Janovského zveřejnili. Tento dopis podle mého názoru postihuje, ač Ing. Janovský již na KÚ nepracuje, míru napnelismu a určitou fobii u pracovníků KÚ po kause "úplatky". Vliv na to má určitě presentace ve sdělovacích prostředcích. Vzniklá situace vůbec nepřispívá práci a pohodě v ní. A to jsou jistě důležité atributy k tomu, aby nakonec katastr fungoval a problémů, kterých je stejně i tak dost, ubývalo.

  Nejde snad ani o to co se stalo, resort je vůbec první, který jakýsi takový antikorupční dokument zpracoval (FÚ, StÚ, Policie ... ?!) a tak se dalo vcelku očekávat, že to média rozmáznou (něčím se živit musí?!?), to se musí ustát a vydržet! Co ale zaráží je, jak se prezentuje naše obhajoba. Ustát a vydržet to lze totiž s hlavou vzpřímenou a nebo také skrčeni a ustrašeni někde za nějakým drnem. Ale za ten drn jsme strkáni (ne podle výsledků práce, ale rovnou). Jde o dopad celé kausy na pracovníky katastrálních úřadů. Nechceme se totiž stydět za to, že jsme úředníci a že děláme svoji práci. Je to práce jako každá jiná a ani já a ani z dalších pracovníků KÚ si ji nevymyslel. Děláme jí rádi a pokud mohu soudit ze svého postu, tak i vcelku dobře. Ale posuzovat naši práci by měli zejména naši klienti. Považuji však za velmi špatné, když za mnou chodí lidé a říkají, že když se jich někdo zeptá kde pracují pak již raději neříkají že na katastrálním úřadě!!

  Technicky a organizačně tvoří hlavní problém Praha. Je ale pravdou, že jsme na jedné lodi Praha i Litoměřice. Chápu také, že problémy se lhůtami a kvalitou zápisů v Praze nejde řešit skokem. Ale házení nás všech do jednoho pytle ... a že nemáme pocit zastání, to se nás citelně dotýká. Myslím si, že v dané věci máme v LITC klidné svědomí. A proto jsem také pro, aby se u nás vyzkoušelo, zda tomu tak skutečně je. Lidem na katastru v LITC věřím a i za ně ručím.

  Jak vnímáte na katastrálních úřadech antikorupční program?!?

  Předpokládám, že jej máte k dispozici? Pokud ne, jistě Vám jej ČÚZK poskytne. Podle mého názoru právě ČÚZK nepatří mezi instituce, která by se nějak utajovala a bránila zveřejňování. Spíše naopak, ráda poskytne vše, co může reputaci resortu posloužit, ráda se pochlubí výsledky své práce (mne a KÚ v LITC nevyjímaje). Je však škoda, že většina žadatelů dá se říci prahne právě po negativních informacích a senzacích až mám pocit, že se z toho stala národní vlastnost. V tom co se děje mi chybí když už ne spokojenost pak alespoň optimismus a úsměv. Daleko lépe se totiž pracuje a více se udělá, pokud je klid a pohoda, než když člověk cítí kuratelu a nebezpečí. V každé lidské činnosti vznikají problémy, rozpory, ale daleko lépe se řeší, pokud se řeší s nadhledem, s pochopením, bez zloby a chutí ublížit a znalostí. Místo toho se pravděpodobně čeká na nějaký disciplinární příklad a potrestání - jako potvrzení pravdy "Já jsem to říkal!"?

  U někoho může vyvolávat antikorupční program ČÚZK (AKP) úsměv na tváři a asi v některých pohledech oprávněně. U jiných škodolibý smích, kritiku a u některých třeba obavu?! Jedno je jisté, je to první reálný program tohoto druhu u nás. Nikdo dosud nenašel sdostatek takového odhodlání, vůle a snad i invence, aby něco takového napsal. Ono to totiž vůbec není jednoduché. Nesmí to zavánět šikanou, mělo to reálný, koncepční a realizovatelný základ, bylo to vyhodnotitelné a obsahovalo to všechny prvky systémovosti (od prevence, zjišťování, vyhodnocování a třeba i k restrikcím). Tím nechci tvrdit, že AKP vše uvedené úplně splňuje a naplňuje. Považuji však AKP ČÚZK vcelku za správný. Hlavní myšlenka je totiž opřena o otevřenost a veřejnost. Taková veřejná kontrola funguje skvěle - tedy každý se bude moci nějak přesvědčit, že to a jak to funguje a nepodvádí se. Ti co však přijdou další v řadě a to se dá plně očekávat (předpokládám, že stejně jako "výroční zpráva" o vyřizování práva na informace bude "uzákoněna" povinnost mít svůj AKP v každé "solidní" instituci) to budou mít o dost jednodušší. Cestička bude naznačena, našlápnuta...

  Další však je, do jaké míry bude program realizovatelný a hlavně účinný?!

  A zde se pak vůbec nedivím obecné skepsi, která vládne. Přitom si nemyslím, že je to u nás tak špatné, jak to některé statistiky uvádějí (a v resortu zvlášť a KÚ LITC vůbec). Spíše jde o odraz názorové hladiny, než o potvrzenou skutečnost. Ono je to totiž v nás. I Transparency International nedělá nic jiného, než že se snaží monitorovat úroveň obecného vnímání této otázky než skutečný stav věci.

  Za nejlepší považuji prevenci tedy nastavení podmínek tak nějak, aby "to samo" fungovalo, "samo se to" regulovalo. Pokud třeba každý bude vědět, že se jeho práce monitoruje (a není to špehování, ale monitoring skutečného výkonu práce), pokud veřejně (a tím ani nemyslím širokou veřejnost, ale plně dostačuje interní) bude mít každý alespoň v pravidelných intervalech přehled o stavu a vzájemném srovnání vyřizování agendy (a to např. v ISKN není žádný výrazný problém) pak bude a já si troufnu tvrdit, že už i funguje autokorekce. Ta se nám všem postupně dostane do kůže (doufám a věřím v to, protože většina lidí je u nás slušných) a nebudeme mít jakékoliv problémy být "normální".

  Žádný trest (i ten příkladný) nedokáže zabránit negativnímu chování. Není žádoucí, aby každý třetí pracovník měl funkci hlídacího psa. Není asi žádoucí jít jen cestou příkazů. To vše bude spíše působit spíše kontraproduktivně, než aktivačně. Příkladem takového přístupu může být třeba docházka. V rámci "zkvalitnění" služeb mohu sice nařídit pevnou pracovní dobu (určitě to mám v kompetenci) a v době úředních hodin budou všichni pracovníci KÚ na svém pracovišti. Ale v ten moment budu mít na stole legální žádosti o úpravy pracovní doby podle ZP - tedy výjimky, kterým jsem chtěl vlastně zabránit. Pracovník, který má rozdělánu nějakou kauzu mi v dané chvíli skončí aniž by práci dodělal, protože má padla! V důsledku to může stát více, než je přínos takového opatření.

  Jaké má antikorupční program ČÚZK slabosti a rizika?

  V čem vidím osobně slabost AKP? Např. v testování ("zkoumání rizikových faktorů"). Jakékoliv testování může být zkreslené a zavádějící, je závislé na mnoha faktorech, je poplatné času, kdy se provádí. A také vím, že je to o penězích, které se třeba zhusta nějak nedostávají (na poštovné, provoz, údržbu a bezpečnost, natož pak na testování nových pracovníků).

  A v čem vidím určité riziko AKP? V "anonymní lince důvěry". Ne, že to asi není na místě a že mne to uráží - jako občana i jako zaměstnance veřejné správy. Ne asi každý dokáže ještě zvednout hlavu a postavit se za své. Ale proto, že se obávám, že tímto způsobem se budou pokoušet řešit své případy někteří "jedinci", kteří třeba z objektivních důvodů na katastru neuspěli. A každý KÚ má takových jmen určitě hned několik. "Zloba závist, zášť, strach a svár" - dosud nevymizely - "ať už pominou"!

  Je pochopitelné, že tam kde se stýkají dvě sorty pracovníků a KÚ a soukromé zeměměřičství jsou příkladem takového styku, tak tam bude docházet k projevům příkladné spolupráce, ale také k rozporům. Rozpory jsou při výkonu práce úplně normální a pochopitelné. Jde však o to, aby se tyto rozpory řešily oboustranně vstřícně a s cílem dosáhnout výsledku. Podmínky, za kterých obě strany pracují jistě nejsou ideální. Házet však a metat bláto, pomluvy a nahrazovat neochotu poukazem na "zasednutí si", neodbornost či korupci ...?!? Ještě jsem se nesetkal s případem, který by se nedal klidně vyřešit. Uvědomme si, že ani jedna strana nemůže bez té druhé existovat.

  Děkujeme řediteli Katastrálního úřadu v Litoměřicích, Ing. Tomáši BABICKÉMU, za toto vyjádření.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 14.10.2003
  ID článku: 946              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=942...


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí