[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2003

Resort ČÚZK

 • Předseda ČÚZK k Protikorupčnímu program a článkům v tisku
 • Ředitel KÚ v Litoměřicích komentuje protikorupční aktivity
 • Zjištěná fakta o „čarovném“ katastru
 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Ad \"Proč jste zticha ? Kruci, braňte se !\"
 • Vláda chce, aby veřejná správa dále platila za data z KÚ
 • Rozbor šlendriánu na KÚ
 • Nové prostory pro měření v S-JTSK

  Katastr nemovitostí

 • Ředitel KÚ v Litoměřicích komentuje protikorupční aktivity
 • Zjištěná fakta o „čarovném“ katastru
 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Ad \"Proč jste zticha ? Kruci, braňte se !\"
 • Vláda chce, aby veřejná správa dále platila za data z KÚ
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Rozbor šlendriánu na KÚ
 • Nové prostory pro měření v S-JTSK
 • Zeměměřiči a právo

  Geodézie

 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Rozbor šlendriánu na KÚ
 • Vytyčení pevné dráhy v SBB tunelu Curych-Thalwil
 • Zeměměřiči a právo

  Kartografie

 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Prohlížíme Zeměpisný atlas světa z produkce SHOCartu Vizovice

  Pozemkové úpravy

 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK

  GIS

 • ARCDATA PRAHA pořádá 12. konferenci uživatelů ESRI a ERDAS
 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Vláda chce, aby veřejná správa dále platila za data z KÚ
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Rozbor šlendriánu na KÚ

  GPS

 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy

  Software

 • Systém KOKEŠ na konci roku 2003
 • Systém KOKEŠ na konci roku 2003

  Různé

 • Zeměměřiči a právo (1. část)
 • Objednávky publikací na Webu Zeměměřiče
 • 10 ročníků časopisu Zeměměřič na CD-ROMu již počátkem prosince

  Školství

 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

 • Objednávky publikací na Webu Zeměměřiče
 • 10 ročníků časopisu Zeměměřič na CD-ROMu již počátkem prosince

  Zajímavosti

 • Zeměměřické planetky (1. díl)

  Z domova

 • ARCDATA PRAHA pořádá 12. konferenci uživatelů ESRI a ERDAS
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy z pera Jiřího Šímy
 • Prohlížíme Zeměpisný atlas světa z produkce SHOCartu Vizovice

  Ze zahraničí

 • Zeměměřičem v Ghaně

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Vytyčení pevné dráhy v SBB tunelu Curych-Thalwil

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (1. část)
 • Omluva a několik poznámek k obsahu Zeměměřičského věstníku
 • Životní výročí - Doc. ing. Jaromír Procházka, CSc. - 60 let

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně

  Obdrželi jsme od ČUZK následující dopis (viz. příloha), kterým se stanovují zásady pro stanovení prostorů pro určování bodů v S-JTSK.

  V "extravilánech" obcí jsme po tomto "volali" již cca 8 let od doby, kdy bylo v našem okolí doplněno PBPP body ZhB (našima vlastníma rukama). Chápeme však plánované nařízení tak, že bude povinnost v S-JTSK všude (t.j. i v zastavěných částech obcí bez ohledu nato, zda bude bodové pole doplněno "ostatními body" PBPP či nikoliv) !

  Je to hezká myšlenka, ale nepřeji tomu, kdo toto přivede takto na svět, aby potřeboval zaměřit přístavbu 2x2 m u své chaloupky pro kolaudaci v sáhové mapě uprostřed rozsáhlé obce bez ostatních bodů PBPP. Pochybuji, že nebude výrazně navýšena cena geometrického plánu. Tímto sice "stát" něco získá (postupné "plnění" digitálních map), ale bohužel se nejedná o nic jiného, než "skryté" mapování za peníze vlastníků a to nikoliv prostřednictvím výběru daní.

  V souvislosti s tímto si dovoluji vznést také dotaz ohledně souřadnic bodů ZhB případně bodů ZBP určených při zhuštění v systému WGS-84. U vybraných trigonometrických bodů již dnes jsou uváděny na GÚ souřadnice v S-JTSK i WGS-84 (údržba ZÚ).
  Poloha v S-JTSK u bodů ZhB a u připojovacích bodů ZBP při zhuštění (KÚ I. typu) byla z cca 99% určena pomocí GPS a je přímo odvozena (transformace) od existujících souřadnic těchto bodů v S-JTSK. Proto se ptám, proč dnes tyto souřadnice nejsou "veřejně" přístupné, případně kdy tomu tak bude. Při povinnosti připojení změny do S-JTSK bude určitě hojně používáno metody GPS. Možnost použít souřadnice bodů určených při vybudování ZhB (připojení na body sitě DOPNULL) by pak usnadnilo kontrolu prací prováděných GPS pracovníky KÚ a hlavně by pravděpodobně snížilo nebezpečí chybného určení bodů pomocí GPS a tedy následně by předešlo mnohým problémům v mapě KN.
  Pokud jsou tyto souřadnice uváděny u ZBP nemohou být snad předmětem utajení, a pokud jsou součástí určení platných bodů ZhB nemohou snad být chybné, potom by bylo možné pochybovat o ZhB i v S-JTSK a to snad ne.

  Geotriga, s.r.o., Nová Paka, geotriga@cbox.cz

  PS: tento E-mail je možno "použít" jako názor jedné z geodetických firem věřejně.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 14.10.2003
  poslední aktualizace: 16.10.2003
  ID článku: 948              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=949...


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Pozemkové úpravy

 • Program třebíčského semináře o pozemkových úpravách

  GIS