[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2003

Resort ČÚZK

 • Předseda ČÚZK k Protikorupčnímu program a článkům v tisku
 • Ředitel KÚ v Litoměřicích komentuje protikorupční aktivity
 • Zjištěná fakta o „čarovném“ katastru
 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Ad \"Proč jste zticha ? Kruci, braňte se !\"
 • Vláda chce, aby veřejná správa dále platila za data z KÚ
 • Rozbor šlendriánu na KÚ
 • Nové prostory pro měření v S-JTSK

  Katastr nemovitostí

 • Ředitel KÚ v Litoměřicích komentuje protikorupční aktivity
 • Zjištěná fakta o „čarovném“ katastru
 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Ad \"Proč jste zticha ? Kruci, braňte se !\"
 • Vláda chce, aby veřejná správa dále platila za data z KÚ
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Rozbor šlendriánu na KÚ
 • Nové prostory pro měření v S-JTSK
 • Zeměměřiči a právo

  Geodézie

 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Rozbor šlendriánu na KÚ
 • Vytyčení pevné dráhy v SBB tunelu Curych-Thalwil
 • Zeměměřiči a právo

  Kartografie

 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Prohlížíme Zeměpisný atlas světa z produkce SHOCartu Vizovice

  Pozemkové úpravy

 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK

  GIS

 • ARCDATA PRAHA pořádá 12. konferenci uživatelů ESRI a ERDAS
 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Vláda chce, aby veřejná správa dále platila za data z KÚ
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Rozbor šlendriánu na KÚ

  GPS

 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy

  Software

 • Systém KOKEŠ na konci roku 2003
 • Systém KOKEŠ na konci roku 2003

  Různé

 • Zeměměřiči a právo (1. část)
 • Objednávky publikací na Webu Zeměměřiče
 • 10 ročníků časopisu Zeměměřič na CD-ROMu již počátkem prosince

  Školství

 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

 • Objednávky publikací na Webu Zeměměřiče
 • 10 ročníků časopisu Zeměměřič na CD-ROMu již počátkem prosince

  Zajímavosti

 • Zeměměřické planetky (1. díl)

  Z domova

 • ARCDATA PRAHA pořádá 12. konferenci uživatelů ESRI a ERDAS
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy z pera Jiřího Šímy
 • Prohlížíme Zeměpisný atlas světa z produkce SHOCartu Vizovice

  Ze zahraničí

 • Zeměměřičem v Ghaně

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Vytyčení pevné dráhy v SBB tunelu Curych-Thalwil

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (1. část)
 • Omluva a několik poznámek k obsahu Zeměměřičského věstníku
 • Životní výročí - Doc. ing. Jaromír Procházka, CSc. - 60 let

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Rozbor šlendriánu na KÚ


  Vážená redakce.

  Už dlouho mě nic tak nenadzvedlo, jako rozbor šlendriánu na KÚ "na severu" páně Nedvídka v jeho článku z 13.10.2003.
  Pln erudice bravurně rozebral vzniklou situaci a nepochybně správně vyvodil vznik chyby a následně podpořil odkazy na právní předpisy postupy katastrálního úřadu a ČÚZK. S úctou musím konstatovat, že takto důkladný a odborný výklad je světlou vyjímkou při mnoha sporných záležitostech, týkajících se státní správy. Bohužel si vážený pan Nedvídek neodpustil poslední odstavec.
  Nejenom, že mě nikdy nepřesvědčí, že ona neznámá osoba, která "opravila katastr nemovitostí", je opravdu neznámá, ale navíc dle mého názoru, zůstává neoddiskutovatelná vina na řediteli zmíněného katastrálního úřadu. Ve slušné společnosti je totiž zvykem, že za chyby, podvody a další neplechy podřízených je zodpovědný nadřízený. Stejně tak, jako že za jejich dobrou práci je dobře odměňován. Z tohoto jednoduchého principu vyplývá důvod kvalitních vedoucích pracovníků.
  Netuším tedy proč a zač by se někdo měl omlouvat neschopnému řediteli či ostatním vedoucím zaměstnancům katastrálního úřadu. To oni jsou odpovědni za práci celého úřadu a ne NEZNÁMÁ OSOBA.
  Bohužel na tento princip se ve státní správě (a mnohde i v místní správě) asi dávno zapomnělo. Jinak by totiž nemohlo zůstat tolik veřejně známých i dobře utajovaných lumpáren nepotrestáno. A je mi zvláště líto, že tento princip odmítá Ing. Lumír Nedvídek ředitel odboru kontroly a dohledu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

  S blbou náladou Jan Tošner
  29.10.2003 Český Krumlov

  jan.tosner@seznam.cz

  vyvěšeno: 04.11.2003
  poslední aktualizace: 10.11.2003
  ID článku: 961              Používané zkratky
  další informace:www.zememeric.cz/03-11/FaktaOcarovnemKatastru.htm
  www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=965


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  GIS