[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2003

Resort ČÚZK

 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ
 • Výsledky připomínkového řízení
 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Změna ve správě ISKN

  Katastr nemovitostí

 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ
 • Výsledky připomínkového řízení
 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Změna ve správě ISKN
 • Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy
 • Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé

  Geodézie

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB

  Kartografie

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • V čele Kartografické společnost ČR Miroslav Mikšovský
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Tvorba Atlasu krajiny České republiky završuje první rok řešení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Separát Úvodní studie GIS krajů je na webu
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • Mobilni a internetove technologie
 • „Gis Night“ neboli z jiné kapsy
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Změna ve správě ISKN
 • Současnost a budoucnost krizového řízení 2003
 • GIS pomocníkem v boji proti viru západonilské horečky
 • DEN GIS 2003 v ČR
 • Na slovinském katastrálním úřadu poběží GIS ESRI
 • IMPA 2004 - Informační management ve veřejné správě
 • GIS v projektu WEELS: Větrná eroze na evropských lehkých půdách

  GPS

 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  DPZ

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Fotogrammetrie

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Software

  Různé

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  Školství

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • Časopis Zeměměřič na stáncích

  Internet

 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Historie

 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Zeměměřič, který republiku objel na kole za 11 dní
 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • Zeměměřické planetky (2. díl)

  Z domova

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • „Gis Night“ neboli z jiné kapsy
 • V čele Kartografické společnost ČR Miroslav Mikšovský
 • DEN GIS 2003 v ČR
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Tvorba Atlasu krajiny České republiky završuje první rok řešení
 • IMPA 2004 - Informační management ve veřejné správě
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  Ze zahraničí

 • Na slovinském katastrálním úřadu poběží GIS ESRI
 • Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB

  ČSGK

 • Nabídka členství v Informačním centru ČSGK

  KGK

  NZK

 • GIS v projektu WEELS: Větrná eroze na evropských lehkých půdách

  Úvodník

 • Konečně, ale »jedesedál«

  Katalog

  Vševědna

 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy
 • Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (2. část)
 • Nabídka členství v Informačním centru ČSGK

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN

  Dnem 18.11.2003 bude současná verze 4.1 aplikace DP nahrazena novou verzí 4.2. Pro uživatele DP bude tato změna znamenat především podstatné zvýšení bezpečnosti. Je všeobecně známo, že přenos dat ve veřejné datové síti internet není zcela bez rizika zneužití neautorizovanými průniky do komunikace mezi uživatelem a poskytovatelem, které v případě dálkového přístupu do katastru nemovitostí může způsobit uživateli nejen finanční ztráty, ale v krajních případech, při cizí záměrné manipulaci s přenášenými údaji i nebezpečnou dezinformaci. Úpravy provedené ve verzi 4.2 čelí těmto rizikům dále popsanými způsoby.

  1. Úplné zabezpečení komunikace.

  Počínaje novou verzí 4.2 bude veškerá komunikace mezi uživatelskou stanicí a serverem poskytovatele probíhat v chráněném režimu (s použitím certifikátu I.CA). To znamená nejen přihlašovací dialog, jak tomu bylo dosud, ale i přenos zadávaných parametrů a přenos veškerých výstupů z katastru nemovitostí poskytovaných prostřednictvím DP. Toto opatření neklade na uživatele žádné požadavky a prakticky je ani nezaznamenají.

  2. Vynucené užívání přístupových hesel odolnějších proti prolomení

  Jak ukázal bezpečnostní audit používalo dosud mnoho zákazníků DP přístupová hesla dosti lehkomyslně. V mnoha případech, navzdory důraznému doporučení, ani nebylo výchozí heslo nahrazeno privátním, nebo bylo privátní heslo voleno tak triviálně, že bylo poměrně snadné je prolomit a otevřít si tak cestu k ilegálnímu zneužívání zákaznického účtu. V zájmu ochrany účtů proto již bude nová verze aplikace dodržování základních pravidel bezpečnosti automaticky vynucovat. Vzhledem k uvedeným okolnostem věříme, že ve vlastním zájmu, přijmete následující opatření s pochopením.

  • Na všech stávajících zákaznických účtech (založených do 18.11.2003) bude platnost současných přístupových hesel ukončena dne 18.12.2003 (uživatelská jména se nemění). Do této doby je třeba, aby si uživatelé dosud používaná přístupová hesla změnili. 15 dnů před vypršením tohoto termínu bude aplikace na nutnost změny hesla upozorňovat. Pokud tak uživatel neučiní, povede nadále přihlášení vždy pouze k dialogu pro změnu hesla. Teprve po změně hesla bude uživatel přesměrován do hlavního menu aplikace.
  • Od 18.11.2003 musí nově zaváděná přístupová hesla splňovat následující podmínky:
   • heslo musí obsahovat nejméně 6 znaků
   • nejméně jeden znak musí být písmeno (budou rozlišována malá a velká)
   • nejméně jeden znak musí být číslice nebo jiný zobrazitelný znak (např: * / . , % ? apod.)
   • nové heslo se nesmí shodovat s uživatelským jménem (username) ani s předchozím (měněným) heslem.

  Heslo, které nebude splňovat tyto požadavky, aplikace odmítne zavést.

  • Platnost uživatelem zavedeného hesla je automaticky omezena na 6 měsíců (15 dnů před vypršením platnosti bude uživatel opět při každém přihlášení na nutnost změny hesla upozorňován a poté bude změna vynucena výše zmíněným způsobem).

  3. Automatická detekce pokusů o prolomení hesla

  Jestliže aplikace zaznamená v průběhu 10 minut desetinásobně opakovaný pokus o přihlášení k témuž účtu s nesprávným přístupovým heslem, klasifikuje tuto situaci jako možné napadení účtu neautorizovanou osobou a účet dočasně zablokuje na dobu 30 minut. Po uplynutí této doby bude účet opět automaticky uvolněn. Na požádání uživatele (tel., e-mail) může služba Help Desk (viz kontakty) účet uvolnit okamžitě a případně dodatečně poskytnout podrobnější informace.

  4. Okamžité ukončení relace

  Do hlavního i vedlejšího menu aplikace je nově zařazen odkaz Odhlášení , umožňující okamžité přerušení spojení mezi stanicí uživatele a serverem poskytovatele. Pokud při ukončení práce uživatel tento odkaz nepoužije, pak k přerušení spojení dojde automaticky, jako dosud za 30 minut po poslední interakci.

  OCD KN, ZÚ

  vyvěšeno: 14.11.2003
  ID článku: 966              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  GIS

  Internet