[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2004

Resort ČÚZK

 • Interpelace poslance Mgr. Davida Šeicha
 • K 39. GEODETICKÝM INFORMAČNÍM DNŮM
 • GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI - málem zrušen
 • Samospráva má data z KN zdarma
 • Srovnávací sestavení a ÚOZI
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK
 • Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů – DATAZ
 • Databáze bodů České státní nivelační sítě (ČSNS)
 • Hodinové mzdy se liší až o tisíc korun

  Katastr nemovitostí

 • Nuda v Brně nebyla
 • Interpelace poslance Mgr. Davida Šeicha
 • K 39. GEODETICKÝM INFORMAČNÍM DNŮM
 • Samospráva má data z KN zdarma
 • Srovnávací sestavení a ÚOZI
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK
 • Nahlížení do katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Nuda v Brně nebyla
 • KOKEŠ pro Windows v. 6.16
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK
 • Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů – DATAZ
 • Databáze bodů České státní nivelační sítě (ČSNS)
 • Hodinové mzdy se liší až o tisíc korun

  Kartografie

 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • 21 nominovaných titulů na cenu ATchJETu pro nejlepší publikace o cestovním ruchu
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy X
 • Samospráva má data z KN zdarma

  GIS

 • Země pod drobnohledem IKONOSu
 • Výstava studentských prací s tematikou GIS
 • Česká lokalizace pro Autodesk Map a Map Series
 • Akce Nemofora 12.1. bude jinde
 • GIS... Ostrava 2004 již 25. ledna
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře
 • Samospráva má data z KN zdarma
 • GEOaplikace roku - uzávěrka koncem února

  GPS

 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • TOUR DE GEODETICKÉ CENTRUM

  DPZ

 • Země pod drobnohledem IKONOSu
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře

  Fotogrammetrie

 • GIS Seč již po šestnácté
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004

  Software

 • KOKEŠ pro Windows v. 6.16

  Různé

 • Jedenácté slovenské geodetické dny
 • 21 nominovaných titulů na cenu ATchJETu pro nejlepší publikace o cestovním ruchu
 • Stavební měřictví údolního mostu Zahme Gera

  Školství

 • Výstava studentských prací s tematikou GIS
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004

  Internet

 • Mobilní a internetové technologie
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře
 • GEOaplikace roku - uzávěrka koncem února

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře
 • Historie zeměměřictví – observatoře světa

  Z domova

 • Nuda v Brně nebyla
 • K 39. GEODETICKÝM INFORMAČNÍM DNŮM
 • Výstava studentských prací s tematikou GIS
 • Akce Nemofora 12.1. bude jinde
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Pozemkové úpravy X
 • 21 nominovaných titulů na cenu ATchJETu pro nejlepší publikace o cestovním ruchu
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře

  Ze zahraničí

 • GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI - málem zrušen
 • Jedenácté slovenské geodetické dny
 • Stavební měřictví údolního mostu Zahme Gera

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Stavební měřictví údolního mostu Zahme Gera

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (3. část)
 • Poděkování členům (dokončení)
 • Víte, že...
 • »ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY« pro rok 2004
 • Zeměměřiči a daň z přidané hodnoty v roce 2004
 • Informace o připravovaných odborných akcích

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • K 39. GEODETICKÝM INFORMAČNÍM DNŮM

  Spolek zeměměřičů Brno uskutečnil dne 25.11.2003 39. geodetické informační dny (GID) v brněnském hotelu Avanti nedaleko Lužánek. Vložné bylo 980,- Kč a každý platící účastník obdržel sadu materiálů, především sborník všech přednášek. Byl předpoklad, že organizátoři umožní kromě připravených a vytištěných referátů i prezentaci živých aktualit např. i formou koreferátů či diskusních příspěvků. Nestalo se tak. Jak prohlásili, koncepce akce nepřipouštěla odbornou diskusi, počítala pouze s dotazy účastníků. Tak se stalo, že jen díky několika referátům v závěrečných sekcích odcházela již jen hrstka vytrvalých posluchačů s pocitem, že je akce obohatila. Znovu se prokázalo, že především výměna názorů je zárukou plné úspěšnosti informační akce a obecně symptomem racionálního rozvoje. Že k tomu nedošlo ani na předmětné akci, bylo škoda. Jak v průběhu akce prokázaly hojné debaty mimo přednáškový sál, bylo souvisejících aktuálních problémů dosti, zejména v dnes tolik diskutované oblasti digitálního katastru nemovitostní (KN). Také potenciální adepti diskuse nechyběli. Mezi živé aktuality patřily především dvě skutečnosti:
  1. Vydání „Zásad postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK“
  2. Otázka, proč evidence užívacích vztahů v souvislosti s evidencí zemědělské půdy vzniká bez vazby na KN.

  ad 1. Je povzbudivé, že tentokrát po letech i resortní centrální orgán státní správy reagoval na některý z mnoha návrhů odborné veřejnosti na racionalizaci a zlepšování situace v oblasti výstavby digitálního KN. Významné je to zejména proto, že tento orgán přistupuje na částečné řešení změny velmi kontroverzní současné koncepce přepracování sáhových katastrálních map do formy tzv. katastrálních map digitalizovaných (KM-D) v původních soustavách sv. Štěpán/Gustenberg z poloviny 19. století a stejně kontroverzní koncepce jejich vedení ((údržby) [1].
  Vydané „Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK“ (ČÚZK čj. 4492/2003-22 ze dne 3.10.2003), které nabyly účinnosti 15.10.20003, stanovují možnost v dosud sáhových katastrálních mapách 1:2880 včetně KM-D zaměřovat změny s patřičným okolím v S-JTSK. „Zásady“ by mohly vytvořit takové prostředí, že by všechny subjekty, které se zabývají činnostmi souvisejícími s vyhotovováním geometrických plánů, záznamů podrobného měření změn (ZPMZ) a vytyčováním hranic pozemků předávaly katastrálním úřadům a katastrální úřady vedly (udržovaly) a zpřístupňovaly (vydávaly) těmto subjektům dva soubory digitálních lokalizačních informací:
  a) přetransformovaná data do obrázku sáhové KM, která by sloužila k aktualizaci tohoto obrázku,
  b) data reálného zaměření – ZPMZ v S-JTSK, zatím jako „dílčí“ digitální KM (DKM).

  Paralelní soubor s reálnými daty ZPMZ (b), vedený podle zásad a pravidel shodných jako u dat DKM, by umožnil s těmito měřenými daty dále běžně pracovat, do značné míry postupně omezovat nutnost deformovat vyšetřenou a správně zaměřenou změnu do obrázku původní mapy a vytvářet reálné prostředí pro postupnou tvorbu kvalitní a věrohodné DKM při vynaložení minimálních nákladů [2].

  Výrazným přínosem by bylo, kdyby se prostřednictvím vydaných „Zásad“ uvedené prostředí skutečně podařilo realizovat. Škoda jen, že „Zásady“ výrazněji nezdůraznily i povinnost zmíněných subjektů současně v rámci ZPMZ doplňovat síť PBPP v témže systému, a to zejména s využitím vhodných bodů, u nichž byla prokázána identita mezi původní mapou a terénem. Škoda také, že původní koncepce tvorby KM-D a jejího vedení (údržby) nebyla zrušena. Bude se mnohde nadále plýtvat prostředky a pro budoucnost KN, jakož i našich geometrů, se mnoho nezlepší.

  ad 2. Otázka položená na úrovni veřejných médií [3] „Kde se vzaly rozdíly v evidenci zemědělské půdy?“ evokuje řadu dalších otázek v odborných kruzích. Např. proč databáze užívání zemědělské půdy je budována bez vazby na KN? Proč informační systém předepsaný Evropskou unií pro administraci dotací vázaných na užívání zemědělské půdy je zpracováván mimo kompetenci resortu, jemuž tvorba a vedení obdobných informací přísluší? Proč taková situace vůbec nastala? A další.
  Datová báze užívacích vztahů i k zemědělské půdě byla v resortu vedena až do období kolem roku 1994. Jistě by ji bylo možné poměrně snadno aktivovat a konfrontovat se současnou terénní realitou. Disponibilní fotogrammetrické kapacity resortu jsou značné a dosud nejsou maximálně využity (metoda se pro tvorbu a vedení KN nevyužívá). Totéž platí i o aktivitách pro zpracovávání materiálů dálkového průzkumu Země. Rovněž uvedenou konfrontací detekované a v [3] naznačené rozdíly by v podmínkách znalostí a zkušeností resortních kapacit byly běžně zpracovatelné a okamžitě eliminované, aniž by je bylo nutné řešit mediální sférou. Brusel by hned zpočátku a bez dalšího vysvětlování obdržel výměry obhospodařované půdy tak, aby co nejvěrněji odrážely skutečnost. Prestiž resortu by nemusela trpět úvahami, které současná situace vyvolává, že údaje KN neodpovídají skutečnosti.
  Je až zarážející, že úlohu, na jejímž splnění je závislý příliv finančních prostředků do České republiky v řádu miliard korun nedokázal zabezpečit především resort, který je těmito pracemi pověřen a je za ně odpovědný. V opačném případě by jistě zbytečně neztrácel své odpovídající společenské postavení.


  L i t e r a t u r a:
  [1] Polák, P.: Omluva a několik poznámek k obsahu Zeměměřičského věstníku, Zeměměřičský věstník ČSGK, XII(XXXIX), 22.10.2003, č.11, str. 4.
  [2] Roule, M.: Je KMD to nejlepší pro vývoj našeho KN a pro naše i budoucí geometry?, Zeměměřič, 10, 2003, č.5, str.15-17, lit.1.
  [3] Večeře, K.: Kde se vzaly rozdíly v evidenci zemědělské půdy?, deník Právo, 14.11.2003, rubrika Trhy a ekonomika, str.19.

  (Dovětek autora: Protože jsem předpokládal, že na 39. GID budu moci promluvit, neplatil jsem vložné - referující byli osvobozeni. Když jsem pak neuspěl, neměl jsem velké výčitky, materiály si vypůjčím.)

  Tento materiál redakce obdržela 3.12.2003

  M. Roule, Praha

  vyvěšeno: 31.12.2003
  ID článku: 986              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů