[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2003

Resort ČÚZK

 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ
 • Výsledky připomínkového řízení
 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Změna ve správě ISKN

  Katastr nemovitostí

 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ
 • Výsledky připomínkového řízení
 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Změna ve správě ISKN
 • Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy
 • Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé

  Geodézie

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB

  Kartografie

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • V čele Kartografické společnost ČR Miroslav Mikšovský
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Tvorba Atlasu krajiny České republiky završuje první rok řešení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Separát Úvodní studie GIS krajů je na webu
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • Mobilni a internetove technologie
 • „Gis Night“ neboli z jiné kapsy
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Změna ve správě ISKN
 • Současnost a budoucnost krizového řízení 2003
 • GIS pomocníkem v boji proti viru západonilské horečky
 • DEN GIS 2003 v ČR
 • Na slovinském katastrálním úřadu poběží GIS ESRI
 • IMPA 2004 - Informační management ve veřejné správě
 • GIS v projektu WEELS: Větrná eroze na evropských lehkých půdách

  GPS

 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  DPZ

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Fotogrammetrie

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Software

  Různé

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  Školství

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • Časopis Zeměměřič na stáncích

  Internet

 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Historie

 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Zeměměřič, který republiku objel na kole za 11 dní
 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • Zeměměřické planetky (2. díl)

  Z domova

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • „Gis Night“ neboli z jiné kapsy
 • V čele Kartografické společnost ČR Miroslav Mikšovský
 • DEN GIS 2003 v ČR
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Tvorba Atlasu krajiny České republiky završuje první rok řešení
 • IMPA 2004 - Informační management ve veřejné správě
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  Ze zahraničí

 • Na slovinském katastrálním úřadu poběží GIS ESRI
 • Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB

  ČSGK

 • Nabídka členství v Informačním centru ČSGK

  KGK

  NZK

 • GIS v projektu WEELS: Větrná eroze na evropských lehkých půdách

  Úvodník

 • Konečně, ale »jedesedál«

  Katalog

  Vševědna

 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy
 • Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (2. část)
 • Nabídka členství v Informačním centru ČSGK

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...

  Koncem listopadu jsme na uzavřeném chatu našeho Webu Zeměměřiče rozmlouvali s místopředsedou ČÚZK, ing. Oldřichem Paškem o aktualitách v našem zeměměřictví.

  Pane místopředsedo, mám dojem, že se v resortu děje spousta věcí, které by stály za zveřejnění. Využívám vaší ochoty k rozhovoru a vrátím se k tématu »Korupce na KÚ«.
  ČÚZK připravuje na internetu spuštění aplikace »Protikorupční opatření« a dále možnost nahlížení veřejnosti na průběh řízení vkladů. Co všechno tato aplikace umožní?
  Aplikace, která dosud nemá svůj název, umožní:
  1) nahlížet na průběh řízení probíhajících na všech katastrálních pracovištích resortu ČÚZK. Umožní sledovat výkonnost pracoviště a pořadí, v jakém jsou spisy vyřizovány. Současně budou občané informováni o lhůtách, kterých KÚ dosahuje při vyřizování jejich podání.
  2) nahlížet nezpoplatněně na vybraná data KN. Aplikace umožní zjistit majitele nemovitosti. Předpokladem bude znát potřebné vstupní údaje.
  Zahájení provozu pro veřejnost se předpokládá od ledna 2004, věcná správnost a výkonnostní odezvy budou v resortu testovány v prosinci.

  Spuštění této aplikace pro veřejnost bude již na nových stránkách ČÚZK? Proč vůbec dochází ke změně webu úřadu? Vrátíte se ke kalendáriu - »ČÚZK v datech«? Byl to dobrý výstup informací »Co se děje na úřadě«.
  Aplikace bude v prosinci testována uvnitř resortu. Pro veřejnost bude nasazena od 1. ledna na inovovaných stránkách ČÚZK. Stránky změní jak svůj vzhled, obsah, tak i administraci. Zejména nové funkce, jakými je nahlížení na vybrané údaje katastru, údaje o průběhu řízení a údaje o bodových polích by měly být těmi, které přilákají širokou veřejnost. Věřím, že pozadu nezůstanou stránky ani po stránce grafiky, ani po stránce aktuálnosti.

  Jistě se na webu ČÚZK dozvíme něco i o bezešvé souvislé transformované mapě vzniklé »Čadovou transformací«, která v těchto dnech právě probíhá na KÚ. V jakém stavu jsou nyní práce na tomto souvislém zobrazení digitalizovaných sáhových map? Kdy budou tato data k dispozici a za jakých finančních podmínek?
  V rámci pilotního projektu ověření 2. varianty digitalizace SGI bylo testováno 33 k. ú. Rutinní převod tedy dosud zahájen nebyl. Úřadem jsou nyní dokončovány potřebné metodické pokyny. Předpokládám, že převod zahájíme začátkem roku, a že by převážná část k. ú. měla být převedena do 3.čtvrtletí příštího roku. Rastrové soubory budou poskytovány standardně po mapových listech nebo jejich částech podle zásad uvedených vyhláškou. O sofistikovanějším způsobu poskytování dosud nebylo rozhodnuto, nebudu jej nyní slibovat.

  Takže republiku budeme mít konečně pokrytou digitalizovanými mapami a budou se moci k upřesňování transformace používat i nově vzniklé (a tedy i přesnější) GP. Dříve geodeti někdy museli pracně »nahýbat« svá měření, aby se »trefili« do údajů evidovaných v KN.
  Jak se osvědčuje v praxi stanovení nových prostor pro měření v S-JTSK? Slyšel jsem, že na některých KÚ tato území vyhlašují »šmahem« od stolu bez znalosti stavu BPBP v terénu nebo s malou hustotou těchto bodů. Stal se z toho bič na geodety. Někde připojení bude dražší něž samotný GP. Co poradíme takto postiženým geodetům? Ať si koupí GPS?
  Samotné souvislé zobrazení ani širší uplatnění zaměřování v S-JTSK zmíněné postupy okamžitě nenahradí. Analogové katastrální mapy budou nadále vedeny »klasickými« metodami, bude však založen základ pro kvalitativní skok v blízké budoucnosti. Diskuzí o nákladnosti zaměřování změn s využitím klasických technologií bychom mohli strávit mnoho času. Výsledek by byl asi stejný jako když porovnáváme náklady na cestu z Prahy do Londýna vykonanou před 30 lety a dnes, pracnost vyrovnání trigonometrické sítě metodou nejmenších čtverců v 70. letech s pracností dnešní a mnoho dalších příkladů, kdy se člověk rozhodnul učinit krok vpřed. Aby výše zmíněné věty nevyzněly jako podpora GPS technologii připomínám, že významný počet změn v katastrálních mapách je prováděn v DKM vedených v S-JTSK. Úřad se připravuje akceptovat výsledky zaměřování změn metodou GPS v nejbližší době. Budou vyškoleni zaměstnanci KÚ potvrzující GP a nabídneme školení komerční sféře.

  Můj předchozí dotaz směřoval k situaci, kdy zeměměřič při tvorbě GP musí na základě vyhlášení KÚ měřit v S-JTSK, ale nemá se v dané lokalitě kam připojit. Hustota bodů je malá, ZBPP špatné, identické body žádné, ale přesto by měl měřit v »Křovákovi«... Tady příměr k cestování do Londýna nebo vyrovnání sítě před 30 lety určitě takto »postižené« geodety pořádně zvedne ze židle.
  Neobávám se, že ti, jejichž firmy sledují technický rozvoj, si s takovou situací nedokáží poradit. Vedle sebe ještě dlouhou dobu budou existovat měřické metody, které nemohou být univerzální pro řešení všech situací, které musí geodeti každodenně řešit. Příští rok předpokládáme zveřejnit podrobnější informace o vybudování sítě stálých referenčních stanic GPS, která se stane významným prvkem našich geodetických základů. Pokud k rozhodnutí o vybudování takové sítě dojde, budeme v předstihu odbornou veřejnost informovat jak o technických parametrech, tak i harmonogramu výstavby této sítě.

  Sám jste přešel k dalšímu bodu mých dotazů, a to je síť stálých referenčních stanic GPS. Proslýchá se, že se uvažuje o budování nové sítě ve správě resortu, ale toto téma si díky uzávěrce časopisu musíme nechat na příště. Prozatím mnohokrát děkuji za rozhovor.

  Radek PETR

  vyvěšeno: 09.12.2003
  ID článku: 987              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  GIS

  GPS