[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2003

Resort ČÚZK

 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ
 • Výsledky připomínkového řízení
 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Změna ve správě ISKN

  Katastr nemovitostí

 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ
 • Výsledky připomínkového řízení
 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Změna ve správě ISKN
 • Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy
 • Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé

  Geodézie

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB

  Kartografie

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • V čele Kartografické společnost ČR Miroslav Mikšovský
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Tvorba Atlasu krajiny České republiky završuje první rok řešení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Separát Úvodní studie GIS krajů je na webu
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • Mobilni a internetove technologie
 • „Gis Night“ neboli z jiné kapsy
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Změna ve správě ISKN
 • Současnost a budoucnost krizového řízení 2003
 • GIS pomocníkem v boji proti viru západonilské horečky
 • DEN GIS 2003 v ČR
 • Na slovinském katastrálním úřadu poběží GIS ESRI
 • IMPA 2004 - Informační management ve veřejné správě
 • GIS v projektu WEELS: Větrná eroze na evropských lehkých půdách

  GPS

 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  DPZ

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Fotogrammetrie

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Software

  Různé

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  Školství

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • Časopis Zeměměřič na stáncích

  Internet

 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Historie

 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Zeměměřič, který republiku objel na kole za 11 dní
 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • Zeměměřické planetky (2. díl)

  Z domova

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • „Gis Night“ neboli z jiné kapsy
 • V čele Kartografické společnost ČR Miroslav Mikšovský
 • DEN GIS 2003 v ČR
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Tvorba Atlasu krajiny České republiky završuje první rok řešení
 • IMPA 2004 - Informační management ve veřejné správě
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  Ze zahraničí

 • Na slovinském katastrálním úřadu poběží GIS ESRI
 • Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB

  ČSGK

 • Nabídka členství v Informačním centru ČSGK

  KGK

  NZK

 • GIS v projektu WEELS: Větrná eroze na evropských lehkých půdách

  Úvodník

 • Konečně, ale »jedesedál«

  Katalog

  Vševědna

 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy
 • Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (2. část)
 • Nabídka členství v Informačním centru ČSGK

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Časopis Zeměměřič na stáncích

  ...sice pořád ještě neseženete - na to je přeci jen příliš úzce zaměřen a distribuce formou předplatného je proto vhodnější - nicméně se s ním můžete už celých deset let potkávat i v různých knihovnách. Děje se tak díky fenoménu zvanému "povinné výtisky", jehož kořeny sahají do hluboké historie.

  První, kdo jej zavedl, byl francouzský král František I. v roce 1537 a od druhé poloviny 18. století se s ním díky K. R. Ungárovi, řediteli klementinské knihovny, setkáváme i v českých zemích. V roce 1807 byla tato povinnost rozšířena na všechny tiskaře z Čech a v roce 1811 vznikla povinnost odevzdávat také noviny a mapy.
  V současné době problematiku povinného výtisku upravují dva platné zákony: zákon č. 46/2000 Sb. (Tiskový zákon), který upravuje oblast periodik, a zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích. Mezi oběma zákony jsou však rozdíly - například zatímco v případě neperiodického tisku je vydavatel povinen odevzdávat pouhých pět kusů, u periodického tisku se tento počet vyhoupl na devatenáct.
  Příjemci povinných výtisků jsou v převážné většině knihovny - z nich však jediná Národní knihovna ČR v pražském Klementinu má nárok na dva výtisky a má povinnost uchovat je v podstatě navždy. Jeden z výtisků zde setrvá pět let, je k dispozici čtenářům studovny a poté putuje ke svázání, zatímco druhý výtisk je vázán dříve - noviny po měsících, časopisy po ročnících. První svázaný ročník putuje do národního konzervačního fondu, ze kterého se půjčuje jen ve výjimečných případech, druhý je uložen ve skladišti knihovny, odkud si jej mohou čtenáři půjčit do studovny (po předchozím objednání).
  S vázáním však má knihovna problémy - vzhledem k celkovému objemu povinných výtisků (jen v loňském roce docházelo 3636 titulů novin a časopisů = dva plné poštovní pytle denně) náklady na vazbu stoupají a při svazování dochází ke značnému skluzu. A to se ještě řada periodik do knihovny nedostane, protože jejich vydavatelé buď povinné výtisky nezasílají nebo o této povinnosti ani nevědí. Seznam knihoven majících nárok na povinné výtisky se navíc čas od času mění a zjistí-li to vydavatel se zpožděním, očekává se od něj, že dopošle zdarma všechny chybějící výtisky všem nově zařazeným knihovnám. Naopak knihovny, které ze seznamu vypadly (a nárok na povinné výtisky de facto ztratily) nezřídka zájem neztratily a buď si další zasílání výtisku zaplatí z vlastních zdrojů, nebo vděčně využijí nabídky prodloužení zasílání »gratis«.
  Neperiodické povinné výtisky se v Klementinu ukládají v oddělení doplňování domácí literatury - a nejedná se pouze o knihy - je nutné odevzdávat povinné výtisky i od materiálů, u kterých by to ne každý čekal - například plakáty. Podle zákona č. 37/1995 jsou neperiodickými publikacemi rozmnoženiny literárních, vědeckých a uměleckých děl určené k veřejnému šíření vydávané nejvýše jednou ročně nebo po částech i častěji. Z účinnosti zákona jsou však vyňaty například rozmnoženiny audiovizuálních děl, firemní manuály, bankovky, poštovní známky, mince, platební a kolkové známky, poštovní ceniny, losy a cenné papíry, rozmnoženiny programů počítačů, propagační materiály politických stran a hnutí, či plastické a nástěnné mapy, globy apod.
  Jestlipak si toto uvědomují vydavatelé kartografických děl a zákony spojené s povinnými výtisky vždy a bez výhrad dodržují, aby byl náš národní konzervační fond úplný?

  Na povinné výtisky mají ze zákona nárok: Národní knihovna ČR, oddělení periodik, Praha 1 (2 ks); Moravská zemská knihovna, Brno; Knihovna Národního muzea, Praha 7; Ministerstvo kultury - Archiv povinných výtisků, Praha 6; Parlamentní knihovna Poslanecké sněmovny, Praha 1; Městská knihovna, Praha 1; Středočeská vědecká knihovna, Kladno; Jihočeská vědecká knihovna, České Budějovice; Studijní a vědecká knihovna, Plzeň; Severočeská vědecká knihovna, Ústí nad Labem; Krajská vědecká knihovna, Liberec; Studijní a vědecká knihovna, Hradec Králové; Moravskoslezská vědecká knihovna, Ostrava; Vědecká knihovna, Olomouc; Krajská knihovna, Pardubice; Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkův Brod; Krajská knihovna Františka Bartoše, Zlín; Krajská knihovna, Karlovy Vary.
  Naše redakce dále posílá gratis výtisk na tyto adresy (většinou dřívější povinné výtisky): Knihovna Kanceláře prezidenta republiky, Praha 1; Státní technická knihovna - akvizice časopisů, Praha 1; Knihovna Akademie věd ČR, Praha 1; Státní pedagogická knihovna J. A. Komenského, Praha 1; Ústřední zemědělská a lesnická knihovna, Praha 2; Knihovna VŠ ekonomické - centrum informačních a knihovnických služeb, Praha 3; ČVUT v Praze, Fakulta stavební - Ústřední knihovna, Praha 6.
  Následující knihovny a instituce si svůj výtisk platí: ČÚZK, Praha 8; ZÚ - technická knihovna, Praha 8; VÚGTK - ODIS - knihovna, Zdiby; VTOPÚ - odborná knihovna, Dobruška; Právnická fakulta Masarykovy univerzity - Ústřední knihovna, Brno; Univerzita Palackého - knihovna, Olomouc; Fakulta životního prostředí - knihovna, Ústí nad Labem; VUT v Brně - fakulta stavební - knihovnické informační centrum, Brno; Západočeská univerzita - oddělení periodik, Plzeň; Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem; Česká zemědělská univerzita - oddělení časopisů, Praha 6.

  (man)

  vyvěšeno: 11.12.2003
  ID článku: 989              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Zajímavosti