[Home Page]

Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou

Ing. Petr Chudoba Rodina, přátelé a celá česká zeměměřická veřejnost se dne 6. února 2004 rozloučila s panem ing. Petrem Chudobou, výraznou osobností resortu geodézie. Odchodem ing. Chudoby jsme ztratili vzácného kolegu. Kolegu, který uměl kolem sebe vždy šířit pohodu, který uměl řešit každodenní profesní i čistě lidské problémy neformálně i s nadhledem.

S ing. Chudobou se naposledy za všechny rozloučil v malé obřadní síni strašnického krematoria ing. Lumír Nedvídek z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního těmito slovy:

„Vážená paní Chudobová, vážení pozůstalí, vážení smuteční hosté, drazí přátelé.

Dovolte mi, abych se mohl v tuto chvíli s ing. Petrem Chudobou rozloučit jako s kolegou geodetem, se kterým jsem měl možnost 8 let spolupracovat na jeho posledním profesním působišti, na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním.

Na svou profesní dráhu, věnovanou celý život oboru geodézie a kartografie, se Petr začal připravovat už od roku 1954, kdy nastoupil na Průmyslovou školu zeměměřickou v Praze 1. Po jejím absolvování v roce 1958 začal studovat obor zeměměřictví na Stavební fakultě Českého vysokého učení technického a svá vysokoškolská studia završil v roce 1963, kdy mu byl udělen akademický titul inženýr. Zvolenému oboru pak zůstal věrný celý svůj život. Jeho prvním působištěm se stal tehdejší Oblastní ústav geodézie a kartografie a podnik Geodézie Praha. Vynikající vizitku úrovně českého zeměměřictví zanechal ing. Petr Chudoba v zahraničí, když byl v letech 1975-1977 a 1979-1983, vyslán naší republikou jako zahraniční expert na Kubu. Po návratu ze své zahraniční mise pak pracoval v různých vedoucích funkcích u ústředního orgánu státní správy zeměměřictví a katastru, nejprve u Českého úřadu geodetického a kartografického, později u Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Tam také od roku 1994 zastával po 6 let významnou funkci ředitele odboru personálního a správního. Do důchodu se rozhodnul odejít na konci roku 2001.

Rád bych dnes ing. Petrovi Chudobovi poděkoval ještě jednou za všechnu jeho práci, obětavost a úsilí, které zeměměřictví a naší společnosti věnoval.

Rád bych mu také poděkoval jménem všech jeho bývalých blízkých spolupracovníků a kolegů za jeho přátelství a kamarádství, které mezi nás rozdal.

Milý Petře,

světlo ve Tvých očích vyhaslo, ale láska a radost rozdaná mezi nás, ta zůstane v našich srdcích navždy uchována jako krásný a vzácný dar.“

Budete nám, pane inženýre, chybět!

redakce Zeměměřiče

vyvěšeno: 16.02.2004
poslední aktualizace: 17.02.2004
ID článku: 1026


Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
[Server]
Resort ČÚZK
Různé Z domova
[Pošta]