[Home Page]

Nejmenší mapa na světě je na světě

PRAHA (1. 7. 2004 ) - Po nedávném slepení patrně největší mapy Česka z turistických map SHOCART 1:50 000 se firmě OPTAGLIO a kartografickému vydavatelství SHOCart podařilo vytvořit opačný rekord - nejmenší mapu České republiky. Mapa Česka je v měřítku 1 : 200 000 a na hologram o velikosti 3,5 x 3 centimetru byla umístěna ještě s dalšími mapami a plány. Bohumil Háj z vydavatelství SHOCart to při slavnostním předvedení novinky vysvětlil: "Holografická mapa české republiky je součástí hologramu o velikosti 35x35mm. Pokud si to přepočítáte, tak na hologramu je sice umístěna mapa v měřítku 1 : 17 000 000, ale obsahově je mapa zcela totožná s automapou české republiky v měřítku mnohonásobně podrobnějším - 1 : 200 000. Je to o pokus vytvořit co nejmenší mapu s takovou hustotou informací."

Slavnostnímu uvedení nejmenší mapy na světě předcházelo krátké představení firem a pak hned byla kartografická novinka pomocí mikroskopu promítnuta na plátno., neboť samotnou automapu České republiky je možné plnohodnotně pozorovat jen pouze pomocí mikroskopu o minimálně stonásobném zvětšení. Mikroskop, který byl v předváděcím sále, poskytl pozorovatelům dokonce tisicinásobek mapy na hologramu. " Detail hlavního města Prahy, který je do mapy vložen, pak až při zvětšení tisícinásobném," vysvětlil Petr Vízdal, designér hologramů firmy OPTAGLIO a autor námětu i designu hologramu. Kromě zmíněné automapy tvoří kompozici hologramu obraz globu a výškopisná mapa České republiky v měřítku 1:34 000 000, při jejímž pozorování však stačí menší zvětšení, přibližně padesátinásobné. "Tato mapa totiž znázorňuje čtrnáctibarevným gradientem výškopis a jemným stínováním zvýrazněný reliéf povrchu naší republiky", vysvětlil Petr Vízdal.
Vytvořením holografického obrazu o takové hustotě informací demonstruje firma OPTAGLIO možnosti použité vlastní technologie e-DIRECT ™. Tato originální patentovaná technologie byla vyvinuta pro zápis počítačově generovaných hologramů pomocí elektronového litografu. V současné době představuje svými parametry světovou špičku v oboru opticky proměnných bezpečnostních prvků. Využití nachází v oblastech ochrany zboží a tiskovin proti padělání: v zabezpečení osobních identifikačních dokladů, dálničních známek, v bankovnictví.
"Tento zvláštní a možná i trochu šílený projekt původně vyvstal z potřeby našich marketingových pracovníků. Chtěli jsme názorným a srozumitelným způsobem ukázat, co technologie e-DIRECT ™ dokáže," doplnil Petr Vízdal.
Dozvěděli jsme se, že kartografické vydavatelství SHOCart využije holografickou mapu jako určitý punc kvality na nejhodnotnější díla, která v letošním a příštím roce vydá. "Půjde například o Turistický atlas České republiky či Autoatlas Evropy. Oba se do prodeje dostanou zhruba na přelomu září a října letošního roku," řekl nám Pavel Mikeš. Součástí všech produktů s hologramem bude také list s bližšími informacemi o nejmenší mapě České republiky. "Jde nám o to, aby lidé hologram nevnímali jako pouhou nálepku, ale skutečně jako velmi svébytné mapové dílko nezvyklých rozměrů," podotkl zástupce firmy SHOCart. Celý projekt podporuje také společnost OPTOTEAM, která zajistila mikrofotografickou dokumentaci hologramu na mikroskopech Nikon. V současné době jednají společnosti OPTAGLIO a SHOCart s pelhřimovskou agenturou Dobrý den o možnosti zápisu hologramu do Guinessovy knihy rekordů jako mapy s nejvyšší hustotou geografických dat na světě. Do knihy rekordů se kartografické vydavatelství SHOCart zapsalo již v loňském roce. Do České knihy rekordů se dostala firma díky největší turistické mapě České republiky v měřítku 1:50 000. Ta dosahuje rozměrů 10 krát 6 metrů a je uložena v Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhřimově.

Petr Skála

vyvěšeno: 03.07.2004
ID článku: 1367

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-06+07
[Server]
Kartografie
Zajímavosti Z domova
[Pošta]