[Home Page]

Zemřel ing. Jaroslav Kolman

V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý a milovaný tatínek, přítel, dědeček, bratr, švagr a strýc, pan ing. Jaroslav Kolman.

Zesnul náhle dne 12. července 2004 ve věku nedožitých 68 let.

S drahým zesnulým se rozloučíme v sobotu 24. července 2004 v 11:00 hodin v obřadní síni nového hřbitova v Třebíči.

Třebíč, Václavské náměstí 3.

Za projevenou soustrast upřímně děkujeme.

Zarmoucená rodina a přátelé

vyvěšeno: 20.07.2004
ID článku: 1374


Z časopisu Zeměměřič č. 04-06+07
[Server] RůznéZ domova [Pošta]