[Home Page]

Tři semináře Českého svazu geodetů a kartografů

1) Seminář "Zeměměřiči a právo"
termín: 7.3.2005, 9,00 - 16,00 hod.
Místo: Novotného lávka 5,Praha 1

2) Seminář "Zeměměřická díla v územním plánování,stavebním řádu a GIS"
termín: 31.3.2005, 9,30 - 15,00 hod.
Místo: Fakulta stavební VUT v Brně

3) Seminář "Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005"
termín: 21.4.2005, 9,00 - 15,00 hod.
Místo: Brno - kongresové centrum na výstavišti

Jana Chudobová

vyvěšeno: 19.01.2005
ID článku: 1534

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-11
[Server] GeodézieZ domova [Pošta]