[Home Page]

Georeferencování snímků pro AutoCAD

Nová bezplatná aplikace firmy AAC Solutions nazvaná GeoRefImg slouží pro automatické umisťování rastrových obrázků georeferencovaných pomocí tzv. World souboru. Georeference - standardně dostupné v Autodesk Mapu - jsou tak k dispozici i uživatelům AutoCADu nebo Architectural Desktopu.

Nástroj GeoRefImg je určen především pro projektanty, urbanisty a geodety, kteří využívají rastrových podkladů. U mapových podkladů umožňuje rychlé a přesnou shodu rastrových obrázků (TIF, GIF, PNG, CIT) s vektorovou mapou v souřadnicovém systému S-JTSK.

redakce

vyvěšeno: 03.08.2005
ID článku: 1791
další informace: http://www.aac-solutions.cz/default.asp?art=588


Z časopisu Zeměměřič č. 05-06+07
[Server] Software [Pošta]