[Home Page]

ATLAS MAIOR - první postřehy z odborné recenze

Naše redakce se stala distributorem reprintu středověkého atlasu z roku 1665 a zadala zpracování odborné recenze v češtině. 30. listopadu 2005 v Národním technickém muzeu byla recenze ve zkrácené verzi poprvé prezentována odborné veřejnosti. Alespoň několik poznámek z jejího obsahu zveřejňujeme pro ty, kteří ještě váhají si atlas v naší redakci zakoupit. Stojí 4700 Kč a je moc pěkný. Vánoce jsou za chvilku...

V jakém období vznikal velký ATLAS MAIOR od Joana Blaeua se dozvíte v podrobné recenzi Atlasu, který naše redakce zadala u docenta Ludvíka Muchy z Přírodovědecké fakulty UK. Ta bude zveřejněna v časopisu Zeměměřič.

Po přepočtu na dnešní ceny by se tento atlas prodával za dvacet tisíc Euro, čemuž by odpovídalo 600 000 korun. Tehdy mělo být zhotoveno celkem 1550 exemplářů v latinské, francouzské, nizozemské a španělské mutaci.

Popisovaná faksimile, kterou prodává v ČR redakce časopisu GEOinformace a Zeměměřič, zachovává rozdělení do 11 svazků, kde každá kapitola je uvozena titulním listem a plakátem (Arctica má vyobrazení boha větrů Aiolose).

Na vstupní mapě Evropy naleznete po stranách svislé pásy 10 manželských dvojic příslušníků Evropských národů, kde jsou i „Bohemi“ a na vedutách 9 evropských měst nechybí ani Praha.

Atlas zachycuje i tehdy neexistující průplav – pouhý plán Petra Velikého, který se realizoval jako Volžsko-donský průplav až v roce 1952.

Čechy a Morava v Atlasu Maior mají vlastní mapy a Čechy jsou rozděleny do krajů a mapa je doprovozena popisem, že v Čechách je 200 měst, z nichž 42 patří králi a jiným různým pánům. Je tu 308 tžních míst, 258 důležitých zámků atd.

Zajímavá je třeba i zvětšenina okolí Paříže, kde vidíme názvy vesnic jako Meudon, Boulogne, Montmartre aj., jež jsou dnes součástí Paříže.

Na mapě Svaté země můžeme sledovat biblickou cestu Izraelitů pod vedením Mojžíšovým z Egypta k Rudému moři s vyznačeným přechodem po mořském dně.

Místo nejsevernějšího japonského ostrova Hokaido zatím plave v Atlasu Maior v moři jen velryba.

Kartografický materiál pro oblast Jižní Ameriky byl v době vydávání Blaeuova atlasu prohlášen za tajný, a proto byly vydány mapy se zastaralým obsahem.

Neznalosti na africkém kontinentu dokumentuje například hydrografie, kdy Nil pramení v jezeře Zaire.

Další informace až v podrobné recenzi časopisu Zeměměřič.

Radek PETR

vyvěšeno: 01.12.2005
ID článku: 1888
další informace: www.geoinformace.cz/index.php?id=1830


Z časopisu Zeměměřič č. 05-12
[Server] KartografieHistorie [Pošta]