[Home Page]

ČSGK připravuje podzimní semináře výhradně na pondělí

PRAHA (15.5.2006) - Pod hlavičkou Českého svazu geodetů a kartografů jeho výkonný orgán mezi sjezdy Rada připravila pro členy Svazu a další zeměměřiče na podzim 2006 sérii tří odborných seminářů se slibným zaměřením.
Zatím si jen otevřte diář a k pondělkům 30.10., 13.11. a 27.11.2006 si připište - Budu se v Praze vzdělávat.

Pondělky nebyly vybrány náhodou, ale záměrně, neboť zájemci o seminář budou moci na dny pracovního volna navázat dnem vzdělávání.
Co jsme vám nechystali ?
• Na 30.10.2006 je navrženo téma: „Digitální technické mapy měst“ ve spolupráci s CAGI. Při semináři se očekává diskuze k návrhu ČSN k této problematice.
• Na 13.11.2006 je navrženo téma: „Údržba digitální katastrální mapy – výměnný formát KN“. Forma diskusního semináře bude jištěna odbornou garancí nově vzniklé odborné skupiny ČSGK věnující se KN nebo bývalým členem Rady doc.Čadou.
• Na 27.11.2006 je pracovně navrženo téma : „Nový stavební zákon a jeho vyhlášky“.

Petr Skála

vyvěšeno: 19.05.2006
ID článku: 2103

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-06a07
[Server] ČSGK [Pošta]