[Home Page]

Soutěž Mapa roku zná své vítěze

<p>V letošním roce proběhl již 8. ročník prestižní kartografické soutěže Mapa roku. Za osm let své existence si soutěž získala své příznivce nejen v kartografických kruzích a každoročně se zvyšuje počet přihlášených produktů i soutěžících. To se potvrdilo i v letošním ročníku, kdy celkem 23 producentů map soutěžilo v šesti kategoriích s více než sedmdesáti produkty.</p> <p>V pátek 5. května 2006 se v rámci veletrhu Svět knihy na pražském Výstavišti uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků 8. ročníku soutěže. Předávání diplomů Kartografické společnosti ČR oceněným producentům map probíhalo od jedenácti hodin v Literárním sále v Průmyslovém paláci na pražském Výstavišti.</p> <p>Kartografická společnost ČR chce prostřednictvím soutěže Mapa roku zhodnotit kvalitu kartografických děl vydávaných na území ČR a ocenit producenty map, kteří dodržují kartografické zásady tvorby map a jejich díla tak jsou kvalitní a pro společnost přínosná.</p> <p>Do soutěže mohlo být přihlášeno mapové dílo, které bylo vydáno v 1. vydání v roce 2005 na území ČR a neporušuje autorský zákon. Každý účastník soutěže mohl přihlásit libovolný počet svých produktů, a to v celkem šesti kategoriích. Hodnotící komise následně provedla rozbor děl a nominovala nejlepší díla na ocenění »Mapa roku 2005«. Vítězové pak byli oceněni na slavnostním vyhlášení výsledků.</p> <p>V kategorii <strong>»Atlasy, soubory a edice map«</strong> byly nominovány tyto produkty: <em>Atlas českého fotbalu (Radovan Jelínek); Vodácký průvodce Česko (SHOCart); Kladsko - Proměny středoevropského regionu, Historický atlas (Historický ústav Akademie věd ČR a Univerzita Hradec Králové); Edice plastických map (Kartografie HP).</em></p> <p>Vítězem se stal titul <strong>Kladsko - Proměny středoevropského regionu</strong>, Historický atlas autorů z Univerzity Hradec Králové a Historického ústavu Akademie věd ČR.</p> <p>V kategorii <strong>»Samostatná kartografická díla«</strong> byly nominovány tyto produkty: <em>ČR - Mapa fotbalových klubů 2004/2005 (Radovan Jelínek); Turistika na koni (Mapcentrum); Pardubický kraj - Národní kulturní památky (SHOCart); Lyžařské mapy 1 : 50 000 - Jizerské hory (Žaket); Plastická mapa Jeseníky 1 : 80 000 (Kartografie HP).</em></p> <p>Vítězem se stala mapa <strong>Pardubický kraj - Národní kulturní památky</strong> od firmy SHOCart.</p> <p>V kategorii <strong>»Kartografická díla pro školy«</strong> byly nominovány tyto produkty: <em>Školní atlas Afriky, Austrálie, Oceánie a Antarktidy (Kartografie Praha); Školní atlas ČR a Evropa (SHOCart); Plastická mapa Zlínský kraj 1 : 115 000 (Kartografie HP).</em></p> <p>Vítězem se stal <strong>Školní atlas ČR a Evropa</strong> od společnosti SHOCart.</p> <p>V <strong>kategorii »Kartografické výsledky studentských prací«</strong> byly nominovány tyto produkty<em>: Elektronický atlas železniční sítě v ČR (ing. Tomáš Vondrovský); Pracovní sešit ke Školnímu atlasu světa (Mgr. Jana Návratová); Historické mapy českých zemí (Vilém Černý).</em></p> <p>Vítězem se stal <strong>Pracovní sešit ke Školnímu atlasu</strong> <strong>světa</strong> autorky Mgr. Jany Návratové.</p> <p>V kategorii <strong>»Kartografické aplikace na internetu«</strong> byly nominovány tyto produkty: <em>Mapový server Centra pro regionální rozvoj ČR (T-MAPY); Mapová služba pro turistický a rybářský portál oblasti Třeboňska (T-MAPY); Digitální knihovna map Vědecké knihovny v Olomouci (Vlastivědná knihovna v Olomouci).</em></p> <p>Vítězem se stal <strong>Mapový server Centra pro regionální rozvoj ČR</strong> od společnosti T-MAPY.</p> <p>V kategorii <strong>»Digitální produkty«</strong> nebyly uděleny nominace a kategorie nemá vítěze.</p> <p>Zvláštní ocenění komise a tím, stejně jako vítězové jednotlivých kategorií, titul Mapa roku 2005 získala společnost TRANIS spol. s r. o. za dlouhodobý vývoj kartografického produktu Kilometrovník Evropy.</p> <p class='kurziva-odstavec'>Foto z akce: V. Dobrovolná</p>

<h2>Zdroj: tisková zpráva KS ČR</h2>

vyvěšeno: 01.06.2006
ID článku: 2133


Z časopisu Zeměměřič č. 06-06+07
[Server] Z domova [Pošta]