[Home Page]

ČSGK připravuje podzimní semináře výhradně na pondělí

<p>Rada ČSGK jako jeho výkonný orgán mezi sjezdy připravila pro členy Svazu a další zeměměřiče na podzim 2006 sérii tří odborných seminářů se slibným zaměřením. Zatím si jen otevřete diář a k pondělkům 30. 10., 13. 11. a 27. 11. 2006 si připište: »Budu se v Praze vzdělávat«. Pondělky nebyly vybrány náhodou, ale záměrně, neboť zájemci o seminář budou moci na dny pracovního volna navázat dnem vzdělávání. Co jsme vám nachystali?</p> <ul> <li>Na 30. 10. 2006 je navrženo téma: <strong>»Digitální technické mapy měst«</strong> ve spolupráci s CAGI. Při semináři se očekává diskuze k návrhu ČSN k této problematice. </li> <li>Na 13. 11. 2006 je navrženo téma: <strong>»Údržba digitální katastrální mapy - výměnný formát KN«</strong>. Forma diskusního semináře bude jištěna odbornou garancí nově vzniklé odborné skupiny ČSGK věnující se KN nebo bývalým členem Rady doc. Čadou. </li> <li>Na 27. 11. 2006 je pracovně navrženo téma: <strong>»Nový stavební zákon a jeho vyhlášky«</strong>. </li> </ul>

Petr Skála

vyvěšeno: 01.06.2006
ID článku: 2146


Z časopisu Zeměměřič č. 06-06+07
[Server] Zeměměřičský věstník [Pošta]