[Home Page]

Geografická tisková konference

V pátek 10.11.2006 v 10:00 hodin se uskuteční na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze tisková konference Geografie a její přínos k řešení problémů současného světa.

Hlavními řečníky jsou:
RNDr. Alexandr Vondra – ministr zahraničních věcí České republiky
doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. – fyzický geograf, geomorfolog – proděkan PřF UK v Praze pro geografickou sekci a zahraniční styky, asistent prezidenta ICL (International Consortium on Landslides), člen expertní skupiny OSN pro využití družicových snímků pro ochranu před přírodními katastrofami, místopředseda České asociace geomorfologů, člen redakční rady časopisu Landslides (Springer)
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. – sociální geograf – předseda oborové rady doktorského studia sociální geografie a regionálního rozvoje, člen Národního komitétu geografického, člen komise Mezinárodní geografické unie (IGU) – Global Change and Human Mobility, člen Scientific Council of the Central European Forum for Migration Research a odborné skupiny Group of Experts within Central and Eastern European Network on Migration Research (CEENOM)
doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc. – hydrolog, regionální a fyzický geograf – vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie na PřF UK v Praze, předseda Českého národního výboru pro spolupráci s Mezivládní oceánografickou komisí UNESCO (Intergovernmental Oceanografic Committee, IOC), místopředseda Iberoamerické společnosti, šéfredaktor nejstaršího českého geografického časopisu Geografie – Sborník České geografické společnosti
doc. Ing. Jan Kolář, CSc. – geoinformatik – vedoucí katedry aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze, ředitel České kosmické kanceláře, člen Mezinárodní astronautické akademie
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. – demografka – vedoucí katedry demografie a demogeografie PřF UK v Praze, předsedkyně České demografické společnosti, externí poradce eurokomisaře V. Špidly a členka pracovní skupiny Societal policy analysis J. M. Barrosy.

Docent Jan Kolář vystoupí s příspěvkem o dálkovém průzkumu Země, geografických informačních systémech, projektu Galileo a navigaci prostřednictvím družic.

Jakub Zmrzlík

vyvěšeno: 27.10.2006
poslední aktualizace: 28.10.2006
ID článku: 2309
další informace: geografie.natur.cuni.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-10
[Server]
DPZ
Školství Z domova
[Pošta]