[Home Page]

Drobní akcionáři Kartografie Praha končí

Praha, 6. listopadu 2006: Dnes v předvečer VŘSR skončila lhůta na odkup akcií od drobných akcionářů, neboť na základě rozhodnutí valné hromady z 26.9.2005 došlo k převodu - odevzdání akcií na hlavního akcionáře podle §183i a násl. Obch. zák. Díky tomuto nucenému odkupu akcií jsem včera i já přestal být akcionářem Kartografie Praha, kam jsem jako tehdejší zaměstnanec vložil v kupónové privatizaci své naděje a získal 15 akcií, a všechny své akcie jsem prodal. Za jednu akcii v nominální hodnotě 1000 Kč mi včera bylo vyplaceno (podle posudku znalce a rozhodnutí MVH) celých 316,76 Kč. Dodatečný termín na odkup nesměněných akcií je stanoven na 20. listopad 2006 a pak již neuplatněné akcie přestávají platit a propadají ve prospěch majoritního akcionáře.

Vždycky jsem si myslel, že akcie jsou soukromé vlastnictví a nemůžu o ně v kapitalistické společnosti přijít, ale přišel bych. A to má Karťák stále barák - Šulcárnu na Letné, teď koupil další kartografické nakladatelství Geodézie ČS a má stále slušné jméno na trhu, takže akcie to nemusely být špatné. Drobní akcionáři neváhejte, už není na co čekat.

Do Kartografie Praha (dříve GKP Praha, s.p.) jsem nastoupil hned po promoci do sestavitelského odboru a pak přešel do technické redakce a spolupodílel se na vydávání hlavně turistických map. Vůně tiskařských barev mi alespoň malinko zůstala v redakci našich časopisů. Kartografijko, měj se.

Radek PETR

vyvěšeno: 07.11.2006
poslední aktualizace: 06.11.2006
ID článku: 2313
další informace: www.kartografie.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 06-12
[Server] KartografieZajímavosti [Pošta]