[Home Page]

Seminář Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ

Vazeni kolegove,
1)
jeste jednou pripominam nas kazdorocni seminar Aktualni problemy ftgm a DPZ. Kona se ve stredu 6. 12. od 10 hodin v mistnosti B 880 na Fak. stavebni. Informace a prihlasky pomoci www.sfdp.upol.cz
2)
EARSeL porada opet konferenci na jare pristiho roku - tentokrat v italskem Bolzanu. Vice na: http://milano.irea.cnr.it/EARSeL/Symposium_2007.html
Abstrakty je mozno posilat do 10. 12. 2006.

Zdravi
LH

doc.Ing. Lena Halounová, CSc.
katedra mapovani a kartografie,
Fakulta stavebni, CVUT v Praze

Department of Mapping and Cartography
Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague

Thakurova 7, 166 29 Praha 6
tel: +420 22435 4952
lena.halounova@ fsv.cvut.cz

LH

vyvěšeno: 01.12.2006
poslední aktualizace: 04.12.2006
ID článku: 2329
další informace:www.sfdp.upol.cz
milano.irea.cnr.it/EARSeL/Symposium_2007.html

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Lena Halounová, ČVUT a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-12
[Server]
DPZ
Fotogrammetrie Z domova
[Pošta]