[Home Page]

Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa

Praha, 4. 12. 2006: Za účasti prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka v roli kmotra měl být ve Štefánikově hvězdárně veřejnosti představen vůbec první český Satelitní atlas světa, jehož autorem je Milan Konšel. Vladimír Remek se ale pro nemoc omluvil, takže atlas pokřtila další česká mediálně známá "vesmírná osobnost" - Marcel Grün, ředitel hvězdárny v Praze.

Satelitní atlas světa Milana Konšela je unikátní i ve srovnání se zahraničními díly tohoto typu. Na úvod je zařazena kapitola popisující typy satelitních snímků a způsoby jejich zpracování. Následuje legenda poskytující vodítko pro „čtení“ detailních satelitních map. Základ pro mapy světa, kontinentů a globálních regionů představují satelitní snímky z družice Terra. Dalších více než 100 detailních satelitních map geograficky atraktivních oblastí světa (až do měřítka 1:90 000) je založeno na satelitních snímcích ze známých družic Landsat, jejichž silnou stránkou je vynikající rozlišení jednotlivých typů zemského povrchu. Mapy jsou komplexnějším informačním zdrojem než prosté satelitní snímky, neboť obsahují geografickou síť a její popis, grafické měřítko a popis hlavních geografických prvků v dané oblasti. Atlas je zakončen tabulkovou částí s aktuálními geografickými údaji států světa a rejstříkem.
Satelitní atlas světa má 248 stran a stojí 699 Kč.

Více o autorovi
Milan Konšel (*1965) vystudoval geografii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a geoinformatiku na Technické univerzitě v Ostravě. Po více než třináctiletém působení v přední české kartografické firmě realizuje nyní samostatně projekty v oblasti globálních informačních systémů a zpracování satelitních snímků a digitálních modelů terénu.
S Milanem jsme byli spolupracovníci v Kartografii Praha a pravidelně jsme se setkávali na konferenci uživatelů GIS ESRI v Praze. O to více nás v redakci časopisu GEOinformace a časopisu Zeměměřič mrzí, že jsme se o akci dozvěděli až po akci a informace o tomto unikátním díle přinášíme naší odborné veřejnosti pouze zprostředkovaně. :-(

Radek PETR

vyvěšeno: 05.12.2006
poslední aktualizace: 03.08.2007
ID článku: 2333
další informace:www.bookcafe.cz/product_info.php/info/p820_satelitni-atlas-sveta.html/XTCsid/3ce39a5b721a8ae544ae882c936d274e
www.scifi.cz/ik/whosf/grumar.htm


Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
[Server]
GIS
DPZ Přečtěte si
Zajímavosti
[Pošta]