[Home Page]

Rakovnické události - úředníci na katastru provádějí geodetické práce pro občany

Motto z odpovědi KÚ pro Středočeský kraj:
"...současný KN se, kromě obnovy katastrálního operátu, nezabývá zeměměřickými činnostmi, zejména nemá žádná oprávnění k autoritativnímu vytýčení vlastnických hranic pozemků..."
Proto někteří ochotní úředníci na katastru provádějí geodetické práce pro občany často i v době svého volna.
:-D

Přátelé, kolegové,
dostala se nám před časem do rukou kauza, kterou jsme nazvali "Rakovnické události". Zde byla zřízena celá výrobní linka, která dokázala protlačit do katastru požadavky objednavatele.
Jeden postižený si nenechal takovéto jednání líbit, kdy při projednávání hranice mu úředník řekl, že teď s ním hovořil jako úředník KN a zástupce státu a teď jako geodet ze soukromé firmy. Toto odstartovalo sled události, které naše redakce monitoruje a napomáhá řešení. KÚ i ZKI to na KP rozprášili (jsou tam teď volná místa), ale domníváme se, ze nedostatečně.

Táži se vás:
Jste někdo ochotný pomoci v odborných konzultacích stěžovateli? Bydlí v Praze, zmiňovaný případ je na Rakovnicku (Zbečno u Křivoklátu).
Ideální by byl soudní znalec, ale vhodný je každý, kdo je nezištně ochoten pomoci bojovat za čestnost v zeměměřickém podnikání a koho štvou úředníci podnikatelé a je sběhlý v katastru a zákonech.
Tady navíc jsou podezření, že falšovali měření, připojovali se na CZEPOS, ale nelze určit jako kdo, neboť jejich firmě nebyla vystavena za období předmětných měření žádná faktura... atd.
Prostě je to super případ a redakce tomu chce maximálně pomoci, ale na některé věci už nestačíme.
Stěžovatel v tom má samozřejmě i svůj zájem, aby se neposunula jeho hranice o 2 metry v jeho neprospěch, když parcely chat byly vytyčeny teprve před 40 roky a nikdy je nikdo nezpochybnil, až teď, když v těch 2 metrech je studna.
Stěžovatel ale bojuje i za všechny slušné geodety, aby jim úředníci nekradli práci. Je třeba mu pomoci a poukázat i na další podobné případy.

Své nabídky směřujte na adresu redakce - v předmětu uvádějte
Rakovnické události
na email redakce@zememeric.cz

Do konce srpna budeme shromažďovat vaše nabídky. Případné dotazy na mobilu (nebudu fyzicky v redakci).

Díky všem ochotným.

Radek PETR

vyvěšeno: 20.07.2007
poslední aktualizace: 23.07.2007
ID článku: 2594
další informace: www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=212&AKCE=GEN:UVOD


Z časopisu Zeměměřič č. 07-06a07
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Různé
[Pošta]