[Home Page]

Uznávání ÚOZI v Evropě

Dne.12. 11.2007 se čeští geodeti připojí k „Mnohostranné smlouvě“ (Multilateral Agreement) o vzájemném uznávání profesních kvalifikací úředně oprávněných zeměměřičů.

Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora), která ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřický a katastrálním a Českým svazem geodetů a kartografů zastupuje české geodety v CLGE (Radě evropských geodetů), považuje tento podpis za velmi významný akt připívající k integraci českých geodetů do Evropy a zejména k jejich možnosti uplatnit se na pracovním trhu v evropských zemích.

Ke slavnostnímu podpisu této smlouvy dojde dne 12.11.2007 v Obecním domě hl. m. Prahy.

Jan Fafejta,předseda KGK

vyvěšeno: 05.11.2007
ID článku: 2708
další informace:www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2698
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2709
www.zememeric.cz/pdf/dohoda_uznavani_uozi_vevrope.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 07-12
[Server]
Resort ČÚZK
Různé Z domova
ČSGK KGK
[Pošta]