[Home Page]

Rozhovor s jednatelem kartografické společnosti SHOCart

Protože ve firmě SHOCart došlo k majetkové změně, požádal jsem jednatele ing. Karla Kršáka na toto téma o kratičký rozhovor.

Někdy se SHOCartu nadneseně říká "šokující kartografie". Nyní jste opět "šokovali", tentokrát akvizicí rakouskou firmou Freytag&Berndt. Co vás vedlo k tomuto kroku?
Český trh je malé hřiště pro tolik kartografických firem, které tady postupně po revoluci přišly nebo vznikly. Podle nás do budoucna přežijí 2-3 firmy a my chceme být mezi nimi. O akvizici jsme ve firmě mluvili již několik let, byla to jen otázka správného času. Bylo to pro nás po 17 letech velmi těžké rozhodnutí, nikam jsme však nespěchali, hledali jsme partnera, který by na našich úspěších dále stavěl a ne je tlumil.

Takže značka SHOCart nezanikne?
Rozhodně ne, proč bořit něco, co funguje a lidé to znají. Samozřejmě, že dojde k optimalizaci některých činností, ale cílem je expanze, nikoliv útlum.

Pokud je mi známo, tak jste prodali většinový podíl, proč?
Za prvé akvizitor měl o něj logicky zájem, za druhé byli moji dva kolegové (dohromady měli 52 %) od začátku rozhodnuti jednorázově prodat celé své podíly. Pokud jsem chtěl taky dostat nějaké peníze, musel jsem taky něco "pustit" :-) Nalijme si ale čistého vína, velikost podílu není až tak rozhodující, taková relativně malá firma stojí a padá s týmem lidí, kteří ji řídí, kteří si rozumí a táhnou za jeden provaz. Proto jsou součástí akvizice i závazky klíčových lidí na jejím dalším řízení. To je taky zárukou, že firma bude nadále nejen ve své činnosti pokračovat, ale dále se rozvíjet.

Můžete oficiálně sdělit, jaká je stávající majetková struktura?
Bohužel zatím ne, i když si nedělám iluze, že tato informace je již známa. S novými spolumajiteli jsem se však dohodl, že to do zápisu v obchodním rejstříku oficiálně nezveřejníme. S novou strukturou jsme však již seznámili naše strategické partnery, kteří jsou na spolupráci s námi závislí a naopak. Udržení, prohloubení a posílení další spolupráce je pro nás nyní priorita, vždyť i oni patří do týmu, který má nemalou zásluhu na tom, kam se SHOCart dostal.

Jak tuto informaci vaši partneři přijali?
Zatím jsem obdržel samé gratulace. Jednání se však teprve rozbíhají, první ohlasy jsou však překvapivě chápavé a povzbudivé.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů v další etapě firmy.

Jakub Zmrzlík

vyvěšeno: 29.01.2008
poslední aktualizace: 01.02.2008
ID článku: 2787
další informace: www.shocart.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 08-01a02
[Server] KartografieZ domova [Pošta]