[Home Page]

Šedesátiletý Milan Kocáb, blahopřejeme

PRAHA (6.4.2008) - Hláška „Neraď, není ti šedesát“, je hodně vousatá. Svého času se k podmínkám poradenství dodávala ještě podmínka pobytu v Sovětském svazu. Zeměměřič Ing. Milan Kocáb MBA může od první dubnové neděle 2008 podle těchto kritérií bezmezně radit, což ostatně jako vedoucí klíčového útvaru Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech stejně již dlouho činí.

Ač původem z jižní Moravy nepůsobil Milan profesně výhradně jen v tomto regionu. Po terenní měřické praxi na středisku geodezie na Moravě jako úředník poznával socialismus v Praze, už v osmdesátých letech minulého století poznal kapitalismus coby zeměměřič najatý na práci při výstavbě průmyslového areálu v Alžíru a konstituční monarchii a její školství poznal zase o pár let později v Maroku.

Po návratu domů se začal věnovat výzkumu a ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém ve Zdibech byl a je na pozici vedoucího útvaru GIS a katastru nemovitostí rovněž hlavním řešitelem problematiky spojené právě s katastrem. Čerstvý šedesátník Milan Kocáb publikoval nepřeberné množství prací na toto téma a není divu, že jej a jeho přednášku o historii mapování znají i čekatelé na úřední oprávnění, kteří navštívili školení pořádané před obávanou zkouškou. Je známo, že výzkumná základna ve Zdibech se těší pozornosti a úcty odborné veřejnosti. Důkazem je cena Industrie ČESKÁ HLAVA za Nové webové technologie pro zpracování geometrického plánu , kterou Milan Kocáb společně s ředitelem ústavu Františkem Benešem na konci roku 2007 přibírali v přítomnosti televizních kamer.

Pokud bychom měli zeměměřicko-kartografické Milano, kde by působili všichni Milani, tak věřím, že by ve společnosti Milana Konečného, Milana Humla a dalších Milanů dělal Milan Kocáb tajemníka. Ostatně v této funkci je jako doma i ve VÚGTK ve Zdibech, kde je tajemníkem Rady vědecko výzkumné instituce.

Autor článku nechce radit, nebylo mu šedesát, ale každopádně podotýká, neptejte se ve Zdibech, jak je ten Milan Kocáb starý, ale pokud vás to zajímá, tak se spíše ptejte na mladí. Ostatně hranice mládí a stáří se každým rokem posouvá i u autora tohoto textu, který předpokládá, že tato pohyblivá hranice je stejně obtížně zaměřitelná i u dalších čtenářů.

Petr Skála

vyvěšeno: 07.04.2008
ID článku: 2850
další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=518

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 08-03a04
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí GIS
Zajímavosti
[Pošta]