[Home Page]

Historické mapy

Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, Slovenský národný archív pořádají akci s názvem
V E D E C K Á K O N F E R E N C I A
H I S T O R I C K É M A P Y Bratislava, 9. september 2009

Program:
L. MUCHA
K dvoustému výročí narození českého kartografa Václava Merklase
J. D. BLÁHA
Estetické aspekty starých map aneb inspirace poznámkami profesora Karla Kuchaře
B. KLEIN
Historický miestopis Slovenska v 18. storočí vo vojenských opisoch krajiny
O. TOMEČEK
Na margo obsahu exemplárov máp 1. vojenského mapovania
A. BELÁK, M. BELÁKOVÁ
Možnosti využitia mapového fondu Ústredného archívu geodézie a kartografie na príklade onomastického výskumu

E. KAŠIAROVÁ
„Pamäť sveta“ - historické mapy zo ŠÚBA v registri UNESCO
Š. KÁČER
Historické geologické mapy
A. ČEJCHANOVÁ, J. T. KOZÁK
Mapové dílo CARTA GEOLOGICA (1806) S. Staszica
J. HRIČOVSKÁ
Mapy vo fondoch rodov a panstiev v Slovenskom národnom archíve v Bratislave
D. KUSENDOVÁ, I. PAULOVIČOVÁ
Národopisná mapa Uhorska od Alexeja I. Petrova
M. LABUDA
Švédske katastrálne mapy (1692-1709) a ich význam na výskum krajiny

V. ČADA, M. VICHROVÁ
Rekonstrukční mapy v historickém atlasu města Plzně
M. ZEMAN
Využívanie historických máp v geografických informačných systémoch
T. LIESKOVSKÝ, E. BLAŽOVÁ, M. BARTÍK, J. FAIXOVÁ-CHALACHANOVÁ
Využívanie historických-vojenských máp na archeologické predikčné modelovanie
P. HERCEG, I. KVETÁNOVÁ
Kláštor sv. Kataríny v Dechticiach...
R. RAGAČ
Mapovanie na Holíčskom a Šaštínskom panstve v období Františka Štefana I. Lotrinského
A. BENOVÁ, M. KOŽUCH
Čierna voda a jej okolie v katastri Senca na historickych mapách
M. KOŽUCH
Základný nivelačný bod Strečno


Vědecká konference proběhne 9. září 2009 v Bratislavě. Program v PDF.

Drahomír Dušátko

vyvěšeno: 24.08.2009
ID článku: 3465
další informace: www.zememeric.cz/pdf/HM_2009_PROGRAM.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 09-07a08
[Server]
Kartografie
Školství Historie
Ze zahraničí
[Pošta]