[Home Page]

Milan Konečný a Karel Pavelka jsou profesoři

Mezi nováčky v řadách držitelů jmenovacích titulů jsou mezi zeměměřiči dva známí muži Milan Konečný a Karel Pavelka.

Milan Konečný je uznavaným českým geografem, kartografem a geoinformatikem. Je znám jako vsetínský rodák a vedoucí Laboratoře geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Milan se dožil 15. prosince 2008 šedesáti let.

"Kromě úspěšné pedagogické dráhy a i vědecké činnosti je aktivní v Mezinárodní kartografické asociaci, kde působí již od roku 1995 ve Výkonném výboru postupně ve funkcích vicepresidenta, presidenta (2003 až 2007) a v současné době past-presidenta asociace. Ani si možná neuvědomujeme, v jaké významné funkci byl český kartograf, který je držitelem řady zahraničních ocenění a vyznamenání," řekl nám Milanův kolega a přítel profesor Bohuslav Veverka.

Jak se stal rytířem v Brazílii si můžete přečíst na ... http://vimevite.cz/index.php?page=1&ida=306


Karel Pavelka je významný odborník pro obor fotogrammetrie, jehož kromě studentů Stavební fakulty ČVUT v Praze znají i další znalci oboru z celého světa. Ve světě působil i jako člen mnohých vědeckých týmů nebo jako řešitel různých úloh pozemní fotogrammerie. Dále čerstvého profesora mají tu čest znát rovněž i studenti Lesnické a dřevařské fakulty České zemědělské univerzity v Praze, kde pro budoucí lesní inženýry rovněž přednáší a vede cvičení z předmětu fotogrammetrie. " Pokud jej potkáte, tak je v jednom kalupu. Na otázku, jak to všechno stíhá, odpovídá pokrčením rameny s poznámkou, že zrovna někam letí. Každopádně je pěkné, že Karel stihnul obhájit vše potřebné a nutné ke jmenování profesora v oboru geodezie a kartografie," poznamenavá člen Rady Českého svazu geodetů a kartografů a autor příspěvku Petr Skála


Novými profesory byli jmenovány ještě další odborníci, kteří se zeměměřictvím mají mnoho společného.

Petr Sklenička byl novým profesorem v oboru aplikovananá a krajinná ekologie jmenován na náhrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze. Jinak nový profesor je od roku 2007 děkanem Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity a na této fakultě je rovněž garantem předmětů jako jsou například pozemkové úpravy, o kterých průběžně píše odborné i vědecké články a je autorem nebo spoluautorem i několika publikací.

Tomáš Kvítek byl novým profesorem pro obor úpravy vodního režimu krajiny jmenován na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze. Působí však ve Výzkumném ústavu meliorací v Praze na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích na katedře, kde jsou pedagogové, kteří tam vedou výuku zeměměřictví.

Možná znáte i jméno David Vokrouhlický, který byl novým profesorem pro obor astronomie a astrofyzika jmenován na náhrh Vědecké rady Univerzity Karloyv v Praze.

Seznam všech 104 profesorek a profesorů naleznete na ...
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/Tiskovy_odbor/Profesori_jmenovani_18_9_2009_jmenny_seznam.pdf

Petr Skála

vyvěšeno: 18.09.2009
ID článku: 3489
další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=664

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 09-07a08
[Server] ŠkolstvíZ domova [Pošta]