[Home Page]

Žena za mapou

Zamyšlení nad postavením žen v rezortu ČÚZK u příležitosti Mezinárodního dne žen...

Ač podobnost titulu s oblíbeným názvem režijního seriálu je čistě náhodná, otázka je stále stejná. Jaká vlastně je úloha žen v oboru?, jaké vlastně jsou?, jak zvládají technickou disciplínu dříve teritorium ryze mužské?

Když se podíváte na strukturu absolventů průmyslových škol zaměřených na geodézii v minulém století, rozdíl ještě není tak markantní, ale u absolventů vysokých škol je již jasné, že tento obor byl dříve doménou mužů. Ti vyráželi do terénu se složitými přístroji, aby se prodírali polem lesy, či městy a vytvářeli zápisníky, náčrty a nakonec mapy, které se používají dodnes.
V geodetických firmách stále dominují muži jako objevitelé zákoutí krajiny s moderními stanicemi GPS, ale v kancelářích a na úřadech je situace zcela opačná.
Tento stav byl vždy, i když ne v takovém poměru. Ptáte se proč, jak k tomu došlo?
Evolucí!
Vývojem!
Emancipací!
Úřednické místo bylo snem prvorepublikového muže, ovšem dnes jsou muži na úřadech v menšině. I když digitalizace katastrálních map přeci jenom muže přitahuje k úřadům, jako světlo můru. Jde přeci o objevování, dobývání, ale také odkaz - vždyť DKM či KMD zde budou ještě hodně, hodně dlouho (až se mi chce napsat do nekonečna). A kde tedy ty ženy jsou?
V podatelnách, za přepážkou, u vkladů a nakonec i u potvrzování geometrických plánů je vidět pilné, pracovité dělnice – úřednice, které kreslí, plombují, kontrolují, píší a nakonec i rozhodují. Ve vedení jsou vidět také stále častěji a kdo ví, jak bude vypadat vedení rezortu za pár let.
Cesta je ovšem dlážděna tvrdou prací v oboru, který se rychle vyvíjí jak po právní tak technické stránce, v mužském prostředí, kde jejich přirozené ženské zbraně jsou většinou slabostí, kde jejich metody řešení problémů (dělání 5-ti věcí najednou) selhávají, kde nikdo nevěří, že umějí stejně dobře spočítat odchylku a kódy kvality mají v malíčku.
Ale takový je vývoj, krok po krůčku se mění metody, přístup k nim samým a také přístup vás, mužů v oboru.

Autorka pracuje v řídicí funkci v rezortu ČÚZK

Mary Anna

vyvěšeno: 24.02.2010
ID článku: 3628
další informace:www.cuzk.cz/Dokument.aspx?Akce=GEN:SEZNAM_KU
www.cuzk.cz/Dokument.aspx?Akce=GEN:SEZNAM_ZKI


Z časopisu Zeměměřič č. 10-03a04
[Server]
Resort ČÚZK
Různé Zajímavosti
[Pošta]