[Home Page]

Šikana a ponižování je na denním pořádku

Vážený pane redaktore,

VEŘEJNÉ SLYŠENÍ velmi kvituji, neboť pracovat v prostředí, kde šikana a ponižování je na denním pořádku, je pro zaměstnance KP Chomutov neúnosné a mnoho zkušených kolegů již bohužel díky přístupu paní ředitelky naše pracoviště opustilo.

K dosažení hezkých tabulkových výsledků vydává paní ředitelka nařízení, která mnohdy vycházejí ze závěrů učiněných impulzivně na základě neověřených skutečností (podobně jako v pohádce: Nařizuji, co jsem zrušil a ruším, co jsem nařídil). Používá prvky manipulace, nátlaku, zastrašování a vyhrožování. Personální práce paní ředitelky velmi silně zavání intrikařením. Přístup k některým podřízeným by bylo možno považovat za šikanu.

Ve světle těchto skutečností, kterých jsme téměř denně svědky, by bylo zajímavé, znát kritéria, jež vedla ředitele KÚ v Ústí ing. Čtvrtečku k vyhodnocení paní ředitelky Beckové jako výborné manažerky.

Jako zaměstnanec KP Chomutov jsem se ochotně zúčastnila dotazníkového "Šetření spokojenosti zaměstnanců" prováděného Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj a ráda bych věřila, že toto šetření nepříznivou situaci na našem pracovišti vyřeší.

podpis, současný zaměstnanec KP Chomutov

redakce Zeměměřiče

vyvěšeno: 29.03.2011
ID článku: 3975


Z časopisu Zeměměřič č. 11-03a04
[Server] Resort ČÚZK [Pošta]