[Home Page]

CIPA Symposium proběhne v září v Praze

XXIIIth International CIPA Symposium
September 12 - 16, 2011
Czech Technical University Prague, Czech Republic


INFORMACE PRO FIRMY

V Praze dne 29. března 2011
Vážená paní / Vážený pane,
dovolte nám, abychom Vás pozvali k účasti na XXIIIth International CIPA Symposium, které se uskuteční v Praze ve dnech 12. – 16. září 2011. Symposium pořádá České vysoké učení technické (ČVUT, Fakulta stavební) ve spolupráci s CIPA/ICOMOS a jako každý rok se ho zúčastní až 300 odborníků z celého světa.
CIPA společně s ICOMOS jsou mezinárodní nevýdělečné organizace, které se zabývají dokumentací, popisem, výzkumem a popularizací památkových objektů. CIPA je zaměřena na technické aspekty dokumentace a presentace památek, ICOMOS se zabývá historií, stavebním průzkumem a dalšími aktivitami, důležitými pro popis a záchranu kulturního dědictví.

Podrobnosti k programu, registraci účastníků a další důležité informace naleznete na webové stránce: http://www.cipa2011.cz
U příležitosti symposia se tradičně uskuteční doprovodná technická výstava firem. Pro vystavovatele budou připraveny exkluzivní výstavní prostory v místě konání akce, foyer Fakulty stavební faktulty ČVUT. Vystavovatelé tak budou mít skvělou příležitost setkat se s potenciálními zákazníky a informovat je o produktech svých firem.

Více u pořadatelů na: Conference Partners Prague Ltd.
Martin Zein
Sokolská 26, 120 00 Prague 2, Czech Republic
E-mail: zein@conferencepartners.cz
Fax: +420 224 261 703

Na akci zve prof.Dr.Ing.Karel Pavelka

redakce Zeměměřiče

vyvěšeno: 01.04.2011
ID článku: 3980
další informace: www.cipa2011.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 11-03a04
[Server]
GIS
Fotogrammetrie Školství
Z domova
[Pošta]