[Home Page]

Aktuální problémy IG 2011

Odborná skupina ČSGK 1701 - inženýrská geodézie, Vás zve na odbornou akci

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2011

která je doprovodným odborným programem 16. stavebního veletrhu v Brně.

ČTVRTEK 14. dubna 2011 od 9:30 hod. do 15:30 hod. v Brně - na výstavišti v Kongresovém centru, sál B

Odborná akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ohodnocena 1 kreditním bodem.
Odborná akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů profesních sdružení ČSGK a KGK.

Témata referátů
9:30 - 11:15 1. blok přednášek
* Jiří Bureš (VUT v Brně, OS-IG Český svaz geodetů a kartografů) Profil a činnost odborné skupiny Inženýrské geodézie při ČSGK
* Petr Polák (Geodézie PP, ČSGK) Odborná způsobilost zeměměřičů v letech 1990 až 2010
* Ivo Čevora (Geos Opava) Činnost geodeta investora na liniových stavbách
* Štefan Lukáč (STU v Bratislave) Činnost autorizovaného geodeta a kartografa na Slovensku
* Diskuse

Přestávka 11:15 – 11:45

11:45 – 13:00 2. blok přednášek
* Václav Smítka, Martin Štroner (ČVUT v Praze) Možnosti zpřesnění měření terestrických 3D skenerů
* Marek Přikryl (Control System International s.r.o.) 3D efektivní zaměření a zpracování budov technologií laserového skenování a Measurix
* Martin Štroner (ČVUT v Praze) Vývoj softwaru na plánování přesnosti volných prostorových sítí PrecisPlanner 3D
* Diskuse

POLEDNÍ PŘESTÁVKA 13:00 – 13:30

13:30 – 15:00 3. blok přednášek
* Peter Kyrinovič, Alojz Kopáčik (STU v Bratislave) Aplikácia snímačov naklonenia na monitoring stavebného objektu
* Václav Šanda (Gefos Praha) Eurokódy a přehled platných norem pro Inženýrskou geodézii
* Jiří Lechner (VÚGTK) Novela ČSN 73 0415 a ČSN 73 0402 (01 9322)
* Moderovaná diskuse

redakce Zeměměřiče

vyvěšeno: 11.04.2011
ID článku: 3985
další informace: csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A58/


Z časopisu Zeměměřič č. 11-03a04
[Server] GeodézieZ domova [Pošta]